Optik işaret tanıma işlemlerini gerçekleştirerek görüntülerdeki belirli işaretleri tanıyabilirsiniz. Örneğin, Çoktan Seçmeli Sorular biçimindeki bir anket, anket veya sınav için doldurulmuş balonları tanıyabilirsiniz. Daha fazla ayrıntı için lütfen aşağıdaki bölümlere bakın:

Optik İşaret Tanıma – C# API Kurulumu

C# uygulamalarınızda Aspose.OMR for .NET API’sini, DLL’yi İndirilenler bölümlerinden indirerek veya NuGet galerisi aracılığıyla aşağıdaki kurulum komutuyla yapılandırabilirsiniz:

PM> Install-Package Aspose.OMR

C# dilinde OMR kullanarak Görüntüyü MemoryStream’den tanıma

Bazen görüntüler veritabanında veya bazı uzak kaynaklarda depolanır ve bu dosyaları bir MemoryStream’e yükleyebilirsiniz. Aynı şekilde, bir görüntüyü diske kaydetmenin ve ardından onu işlenmek üzere yüklemenin ek yük olabileceği birçok senaryo olabilir. Böylece görüntüyü bir Akışa kolayca yükleyebilir ve üzerinde OMR işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. MemoryStream’den bir görüntüyü tanıma adımları aşağıdadır:

 1. Tanımak için şablonu alın.
 2. OmrEngine sınıf nesnesini başlatın.
 3. MemoryStream içindeki görüntüyü RecognizeImage yöntemiyle tanıyın.
 4. Çıktı dosyasını RecognitionResult sınıf örneği ile kaydedin.

Aşağıdaki kod, C# dilinde OMR ile bir MemoryStream’den görüntünün nasıl tanınacağını gösterir:

// Tanımak için şablon alın
string templatePath = "Sheet.omr";

// Tanımak için resim al
string imagePath = "Sheet1.JPG";

// OmrEngine sınıf nesnesini başlat
OmrEngine engine = new OmrEngine();

// Tanıma için şablon ayarla
TemplateProcessor templateProcessor = engine.GetTemplateProcessor(templatePath);

using (Image image = Image.FromFile(imagePath))
{
  using (MemoryStream ms = new MemoryStream())
  {
    image.Save(ms, image.RawFormat);
    ms.Flush();

    // Resmi tanı
    Aspose.OMR.Model.RecognitionResult result = templateProcessor.RecognizeImage(ms);

    var stringRes = result.GetCsv();
    File.WriteAllText(Path.GetFileNameWithoutExtension(imagePath) + ".csv", stringRes);
  }
}

C# Kullanarak OMR ile Görüntüleri Tanıma İçin Toplu İşleme

Bir klasördeki bir toplu görüntüyü işleyebilir ve optik işaret tanıma ile işaretleri tanıyabilirsiniz. Bir grup görüntüyü tanımak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Tanımak için OMR şablonunu edinin.
 2. RecognizeFolder yöntemini kullanarak tüm görüntülerin RecognitionResult değerini alın.
 3. Çıktıyı bir CSV dosyası olarak kaydedin.

Aşağıdaki kod, C# kullanarak programlı olarak optik işaret tanıma için bir toplu görüntünün nasıl işleneceğini açıklar:

// Tanımak için şablon alın
string templatePath = "Sheet.omr";

// Al klasörü tanıma için resimler içerir
string folderPath = "D:\images\";

OmrEngine engine = new OmrEngine();

// Tanıma için şablon ayarla
TemplateProcessor templateProcessor = engine.GetTemplateProcessor(templatePath);

// Klasördeki görüntüleri tanıma
Aspose.OMR.Model.RecognitionResult[] result = templateProcessor.RecognizeFolder(folderPath);

for (int i = 0; i < result.Length; i++)
{
  var stringRes = result[i].GetCsv();
  File.WriteAllText(folderPath + (i+1) + ".csv", stringRes);
}

Ücretsiz API Lisansı Alın

Ücretsiz Geçici Lisans talep ederek API’yi herhangi bir sınırlama olmaksızın değerlendirebilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, C# dilinde OMR kullanarak bir MemoryStream’den bir görüntünün nasıl tanınacağını öğrendiniz. Ayrıca, bir klasördeki tüm görüntüleri tanımayı ve çıktı sonucunu CSV, virgülle ayrılmış değerler, dosyalar olarak kaydetmeyi tartışır. Ayrıca, Belgeleri ziyaret ederek API’nin diğer özelliklerine göz atabilirsiniz. Endişeleriniz için Ücretsiz Destek Forumu üzerinden bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Ayrıca bakınız