XPS OXPS'yi PDF Java'ya dönüştürün

XPS, genellikle yazdırma amacıyla bilgileri düzenlemek için kullanılan sabit belge biçimidir. Aynı şekilde, OXPS dosyaları da XML kağıt Spesifikasyonlarını temel alır. Java dilini kullanarak XPS veya OXPS dosyalarını programlı olarak kolayca PDF belgelerine dönüştürebilirsiniz. XPS ve OXPS dosyalarının dönüştürülmesiyle ilgili aşağıdaki bölümlere göz atalım:

XPS veya OXPS’den PDF’e Dönüştürme – API Kurulumu

Aspose.Page for Java API, XPS, OXPS, EPS, PS vb. dahil olmak üzere farklı sabit belge biçimleri oluşturmak, düzenlemek, değiştirmek ve dönüştürmek için tasarlanmıştır. İndirilenler bölümünden JAR dosyasını indirerek veya Maven projenizin pom.xml dosyasına aşağıdaki yapılandırmayı ekleyerek API’yi oluşturun. Bu, Aspose Artifactory üzerinde barındırılan API’yi yapılandıracaktır:

Depo:

 <repositories>
   <repository>
     <id>snapshots</id>
     <name>repo</name>
     <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
   </repository>

</repositories>

Bağımlılık:

 <dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-page</artifactId>
    <version>20.1</version>
  </dependency>
</dependencies>

Java kullanarak XPS’yi Programlı Olarak PDF’ye Dönüştürün

Girdi ve çıktı dosyaları arasında XPS dosyalarını yüksek doğrulukla PDF belgelerine dönüştürebilirsiniz. Dönüşüm için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekiyor:

 • Giriş XPS belgesini yükle
 • PdfSaveOptions nesnesini başlat
 • İşleme için PdfDevice oluşturun
 • Çıktı PDF dosyasını kaydet

Aşağıdaki kod parçacığı, XPS’nin Java kullanarak programlı olarak PDF’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir:

// PDF çıkış akışını başlat
FileOutputStream pdfStream = new FileOutputStream(dataDir + "XPStoPDF.pdf");

// Giriş XPS belgesini yükle
XpsDocument document = new XpsDocument(dataDir + "input.xps");

// Seçenekler nesnesini gerekli parametrelerle başlat
PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions();
options.setJpegQualityLevel(100);
options.setImageCompression(PdfImageCompression.Jpeg);
options.setTextCompression(PdfTextCompression.Flate);


// PDF formatı için işleme cihazı oluşturun
PdfDevice device = new PdfDevice(pdfStream);

// Çıktı PDF dosyasını kaydet
document.save(device, options);

OXPS’yi Java’da Programlı Olarak PDF’ye Dönüştürün

OXPS, mektuplar, notlar ve diğer resmi belgeler oluşturmak için kullanılabilen sabit bir düzen biçimidir. Ayrıca, OXPS’den PDF’e dönüştürme, yukarıdaki kullanım durumuyla oldukça benzerdir. Şimdiye kadar giriş dosyasındaki tüm sayfaları PDF’ye nasıl dönüştüreceğimizi öğrendik. OXPS dosyasının belirli sayfalarını PDF belgesine dönüştüreceğimiz bir adım daha ilerleyelim. Java uygulamalarınızda OXPS dosyasını kolayca PDF’ye dönüştürebilirsiniz. OXPS’yi PDF belgesine dönüştürme adımları aşağıdadır:

 • Giriş OXPS belgesini yükle
 • PdfSaveOptions nesnesini gerekli parametrelerle başlat
 • Sayfa numaralarını setPageNumbers yöntemiyle belirtin
 • PDF formatı için işleme cihazı oluşturun
 • Çıktı PDF dosyasını kaydet

Aşağıdaki kod, OXPS’nin Java’da programlı olarak PDF’ye nasıl dönüştürüleceğini açıklar:

// PDF çıkış akışını başlat
FileOutputStream pdfStream = new FileOutputStream(dataDir + "OXPStoPDF.pdf");

// Giriş OXPS belgesini yükle
XpsDocument document = new XpsDocument(dataDir + "input.oxps");

// Seçenekler nesnesini gerekli parametrelerle başlat
PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions();

// Oluşturulacak sayfa numaralarını belirtin
options.setPageNumbers(new int[] { 1,3 });

// PDF formatı için işleme cihazı oluşturun
PdfDevice device = new PdfDevice(pdfStream);

// Çıktı PDF dosyasını kaydet
document.save(device, options);

Yukarıda tartıştığımız gibi, bu kod belirli sayfaları PDF’ye dönüştürecektir. Çıkış PDF dosyası, giriş OXPS dosyasından birinci ve üçüncü sayfadan oluşacaktır.

Çözüm

Bu yazıda, XPS veya OXPS dosyalarının PDF belgelerine nasıl dönüştürüleceğini araştırdık. Bir belgenin tamamını tüm sayfalarla nasıl dönüştüreceğimizi ve birkaç sayfayı PDF formatındaki dosyalara dönüştürmeyi araştırdık. Ayrıca, gereksinimlerinize göre oluşturabileceğiniz, düzenleyebileceğiniz veya değiştirebileceğiniz API birkaç başka dosya biçimini destekler. Daha fazlasını öğrenmekle ilgileneceğinizi umuyoruz. API dokümantasyonu ve Örnekler projesi gibi diğer bazı öğrenme kaynakları da dahildir. Ayrıca, gereksinimlerinizi veya endişelerinizi Ücretsiz Destek Forumu aracılığıyla tartışabilirsiniz. Size yardımcı olmayı dört gözle bekliyoruz!

Ayrıca bakınız