eps veya ps'den pdf java'ya

PostScript (PS) dosya biçimi esas olarak yazdırma amacıyla kullanılır. Bir PS dosyası, sayfa açıklama dilinde kaydedilir ve metin, vektör grafikleri ve raster görüntüler içerebilir. Öte yandan, resimler veya çizimler için Encapsulated PostScript (EPS) formatı kullanılır. Bazı durumlarda, bir PS veya EPS dosyasını PDF formatına dönüştürmeniz gerekebilir. Bu nedenle, bu makale, bu dönüştürmenin programlı olarak nasıl gerçekleştirileceğini kapsar. Özellikle, Java kullanarak PS ve EPS dosyalarını PDF’ye nasıl dönüştüreceğinizi öğreneceksiniz.

Java PS veya EPS’den PDF’e Dönüştürücü API’sı

Aspose.Page for Java API, Java uygulamalarının içinden PS ve EPS dosyalarıyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Diğer manipülasyon özelliklerinin yanı sıra API, PS/EPS’nin PDF’ye yüksek doğrulukla dönüştürülmesini sağlar. API’nin JAR’ını indirebilir veya Maven tabanlı uygulamanıza yükleyebilirsiniz.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-page</artifactId>
  <version>20.12</version>
</dependency>

Java’da PS veya EPS’yi PDF’ye Dönüştürme Adımları

Aspose.Page kullanarak bir PS veya EPS dosyasını PDF’ye dönüştürme adımları aşağıdadır.

Kod Örneği

Aşağıdaki kod örneği, Java kullanılarak bir EPS veya PS’nin PDF’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// Eksiksiz örnekler ve veri dosyaları için lütfen https://github.com/aspose-page/Aspose.Page-for-Java adresine gidin.

    // Belgeler dizininin yolu.
    String dataDir = Utils.getDataDir();
    // PDF çıkış akışını başlat
    FileOutputStream pdfStream = new FileOutputStream(dataDir + "PStoPDF.pdf");

    // PostScript giriş akışını başlat
    FileInputStream psStream = new FileInputStream(dataDir + "input.ps");

    PsDocument document = new PsDocument(psStream);

    // Küçük hatalara rağmen Postscript dosyasını dönüştürmek istiyorsanız bu bayrağı ayarlayın
    boolean suppressErrors = true;

    //Seçenekler nesnesini gerekli parametrelerle başlatın.
    PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions(suppressErrors);
    // Yazı tiplerinin saklandığı özel bir klasör eklemek istiyorsanız. İşletim sistemindeki varsayılan yazı tipleri klasörü her zaman dahildir.
    //options.setAdditionalFontsFolders(new String [] {"FONTS_FOLDER"});

    // Varsayılan sayfa boyutu 595x842'dir ve PdfDevice'de ayarlanması zorunlu değildir.
    com.aspose.eps.device.PdfDevice device = new com.aspose.eps.device.PdfDevice(pdfStream);
    // Ancak, boyut ve görüntü formatı belirtmeniz gerekiyorsa, aşağıdaki satırı kullanın.
    //com.aspose.eps.device.PdfDevice cihazı = yeni com.aspose.eps.device.PdfDevice(pdfStream, yeni Dimension(595, 842));

    try {
      document.save(device, options);
    } finally {
      psStream.close();
      pdfStream.close();
    }

    //İnceleme hataları
    if (suppressErrors) {
      for (Exception ex : options.getExceptions()) {
        System.out.println(ex.getMessage());
      }
    }

Çözüm

Bu makalede, Java kullanarak EPS veya PS dosyalarını PDF’ye nasıl dönüştüreceğinizi öğrendiniz. Belgeleri kullanarak EPS veya PS dosya işleme API’si hakkında daha fazlasını keşfedebilirsiniz.

Ayrıca bakınız