XPS (XML Kağıt Spesifikasyonları) formatı, Microsoft tarafından sayfa düzenini temsil etmek için kullanılmaya başlandı. Sayfaların görünümünü ve belgenin bileşimini temsil etmek için XML etiketleri kullanır. Çeşitli senaryolarda, XPS belgelerini diğer belge biçimlerine dönüştürmeniz gerekebilir. Buna uygun olarak bu yazıda XPS belgelerinin programlı olarak raster görüntü formatlarına dönüştürülmesini öğreneceksiniz. Makalede özellikle Java kullanarak XPS’nin BMP, JPEG, PNG ve TIFF’e nasıl dönüştürüleceği ele alınacaktır.

XPS to Image Converter API - Ücretsiz İndirme

Aspose.Page for Java, Java uygulamalarının içinden PS, EPS ve XPS belgeleriyle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. API’nin yerleşik dönüştürücüsü, XPS’yi PNG, JPEG, BMP ve TIFF görüntüleri dahil olmak üzere raster görüntü formatlarına yüksek kalitede dönüştürmenizi sağlar. API’nin JAR’ını indirebilir veya Maven tabanlı uygulamalarınıza yükleyebilirsiniz.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-page</artifactId>
  <version>20.11</version>
</dependency>

Java’da XPS’yi Raster Görüntülere Dönüştürme

Aspose.Page for Java, XPS’den raster görüntüye dönüştürmeyi özelleştirmek için ayrı sınıflar sağlar. Örneğin, çıktı görüntüsünün çözünürlüğünü ayarlayabilir, dönüştürmek istediğiniz sayfaları belirtebilir vb. Buna göre kullanabileceğiniz sınıfların listesi aşağıdadır.

Java’da XPS’yi PNG’ye dönüştürme

Aspose.XPS for Java kullanarak XPS belgelerini PNG görüntülere dönüştürme adımları aşağıdadır.

Aşağıdaki kod örneği, Java kullanılarak XPS’nin PNG’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// Eksiksiz örnekler ve veri dosyaları için lütfen https://github.com/aspose-page/Aspose.Page-for-Java adresine gidin.
// Belgeler dizininin yolu.
String dataDir = Utils.getDataDir();
// XPS belgesini yükle
XpsDocument document = new XpsDocument(dataDir + "input.xps");
// Seçenekler nesnesini gerekli parametrelerle başlatın.
com.aspose.xps.rendering.PngSaveOptions options = new com.aspose.xps.rendering.PngSaveOptions();
options.setSmoothingMode(com.aspose.xps.rendering.SmoothingMode.HighQuality);
options.setResolution(300);
options.setPageNumbers(new int[] { 1, 2, 6 });

// PDF formatı için işleme cihazı oluşturun
com.aspose.xps.rendering.ImageDevice device = new com.aspose.xps.rendering.ImageDevice();

document.save(device, options);

// Belge bölümlerini yineleyin (sabit belgeler, XPS terimleriyle)
for (int i = 0; i < device.getResult().length; i++) {
  // Bölüm sayfalarını yineleyin
  for (int j = 0; j < device.getResult()[i].length; j++) {
    // Görüntü çıkış akışını başlat
    FileOutputStream imageStream = new FileOutputStream(dataDir + "XPStoPNG" + "_" + (i + 1) + "_" + (j + 1) + ".png");
    // resim yaz
    imageStream.write(device.getResult()[i][j], 0, device.getResult()[i][j].length);
  }
}

Java’da XPS’yi JPEG’e dönüştürme

Aspose.Page for Java kullanarak XPS’yi JPEG’e dönüştürme adımları aşağıdadır.

Aşağıdaki kod örneği, XPS’nin JPEG’e nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// Eksiksiz örnekler ve veri dosyaları için lütfen https://github.com/aspose-page/Aspose.Page-for-Java adresine gidin.
// Belgeler dizininin yolu.
String dataDir = Utils.getDataDir();
// XPS giriş akışını başlat

// Akıştan XPS belgesi yükleyin
XpsDocument document = new XpsDocument(dataDir + "input.xps");

// Seçenekler nesnesini gerekli parametrelerle başlatın.
com.aspose.xps.rendering.JpegSaveOptions options = new com.aspose.xps.rendering.JpegSaveOptions();
options.setSmoothingMode(com.aspose.xps.rendering.SmoothingMode.HighQuality);
options.setResolution(300);
options.setPageNumbers(new int[] { 1, 2, 6 });

// PDF formatı için işleme cihazı oluşturun
com.aspose.xps.rendering.ImageDevice device = new com.aspose.xps.rendering.ImageDevice();

document.save(device, options);

// Belge bölümlerini yineleyin (sabit belgeler, XPS terimleriyle)
for (int i = 0; i < device.getResult().length; i++) {
  // Bölüm sayfalarını yineleyin
  for (int j = 0; j < device.getResult()[i].length; j++) {
    // Görüntü çıkış akışını başlat
    FileOutputStream imageStream = new FileOutputStream(dataDir + "XPStoJPEG" + "_" + (i + 1) + "_" + (j + 1) + ".jpeg");
    // resim yaz
    imageStream.write(device.getResult()[i][j], 0, device.getResult()[i][j].length);
  }
}

Java’da XPS’yi BMP’ye dönüştürme

PNG ve JPEG için yaptığınız gibi XPS dosyalarını BMP görüntülere dönüştürebilirsiniz. Bunun için adımlar aşağıdadır.

Aşağıdaki kod örneği, bir XPS dosyasının BMP’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// Eksiksiz örnekler ve veri dosyaları için lütfen https://github.com/aspose-page/Aspose.Page-for-Java adresine gidin.
// Belgeler dizininin yolu.
String dataDir = Utils.getDataDir();
// XPS belgesini yükle
XpsDocument document = new XpsDocument(dataDir + "input.xps");
// Seçenekler nesnesini gerekli parametrelerle başlatın.
com.aspose.xps.rendering.BmpSaveOptions options = new com.aspose.xps.rendering.BmpSaveOptions();
options.setSmoothingMode(com.aspose.xps.rendering.SmoothingMode.HighQuality);
options.setResolution(300);
options.setPageNumbers(new int[]{1, 2, 6});

// PDF formatı için işleme cihazı oluşturun
com.aspose.xps.rendering.ImageDevice device = new com.aspose.xps.rendering.ImageDevice();

document.save(device, options);

// Belge bölümlerini yineleyin (sabit belgeler, XPS terimleriyle)
for (int i = 0; i < device.getResult().length; i++) {
  // Bölüm sayfalarını yineleyin
  for (int j = 0; j < device.getResult()[i].length; j++) {
    // Görüntü çıkış akışını başlat
    FileOutputStream imageStream = new FileOutputStream(dataDir + "XPStoBMP" + "_" + (i + 1) + "_" + (j + 1) + ".bmp");
    // resim yaz
    imageStream.write(device.getResult()[i][j], 0, device.getResult()[i][j].length);
  }
}

Java’da XPS’yi TIFF’e dönüştürme

Aşağıdakiler, XPS belgesini TIFF görüntüsüne dönüştürme adımlarıdır.

Aşağıdaki kod örneği, XPS belgesinin Java’da TIFF görüntüsüne nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// Eksiksiz örnekler ve veri dosyaları için lütfen https://github.com/aspose-page/Aspose.Page-for-Java adresine gidin.
// Belgeler dizininin yolu.
String dataDir = Utils.getDataDir();
// XPS belgesini yükle
XpsDocument document = new XpsDocument(dataDir + "input.xps");
// Seçenekler nesnesini gerekli parametrelerle başlatın.
com.aspose.xps.rendering.TiffSaveOptions options = new com.aspose.xps.rendering.TiffSaveOptions();
options.setSmoothingMode(com.aspose.xps.rendering.SmoothingMode.HighQuality);
options.setResolution(300);
options.setPageNumbers(new int[] { 1, 2, 6 });

// PDF formatı için işleme cihazı oluşturun
com.aspose.xps.rendering.ImageDevice device = new com.aspose.xps.rendering.ImageDevice();

document.save(device, options);

// Belge bölümlerini yineleyin (sabit belgeler, XPS terimleriyle)
for (int i = 0; i < device.getResult().length; i++) {
  // Bölüm sayfalarını yineleyin
  for (int j = 0; j < device.getResult()[i].length; j++) {
    // Görüntü çıkış akışını başlat
    FileOutputStream imageStream = new FileOutputStream(dataDir + "XPStoTIFF" + "_" + (i + 1) + "_" + (j + 1) + ".tif");
    // resim yaz
    imageStream.write(device.getResult()[i][j], 0, device.getResult()[i][j].length);
  }
}

Çözüm

Bu makalede, Java kullanarak XPS dosyalarını raster görüntü biçimlerine dönüştürmeyi öğrendiniz. Adım adım kılavuz, API referansları ve kod örnekleri, XPS’nin PNG, JPEG, TIFF ve BMP resimlerine nasıl dönüştürüleceğini göstermiştir. Belgeleri kullanarak Java XPS API’nin diğer özelliklerini keşfedebilirsiniz.

Ayrıca bakınız