C# XPS'yi PDF'ye Dönüştürme | C#'ta OXPS'yi PDF'ye dönüştürün

XPS (Open XML Kağıt Spesifikasyonu) ve OXPS (OpenXPS) sabit sayfalı belgeleri temsil eder. XPS belgeleri, orijinal belgenin düzenini ve biçimlendirmesini korumaları açısından PDF belgelerine benzer. Ancak XPS belgeleri, PDF belgeleri kadar geniş çapta desteklenmez. PDF (Taşınabilir Belge Formatı) belgeleri çeşitli platformlarda ve cihazlarda yaygın olarak desteklenir. Bu yazıda size C#’ta XPS veya OXPS’yi PDF’ye nasıl dönüştüreceğinizi göstereceğiz.

Bu makale aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

 1. XPS’yi PDF’ye Dönüştürmek için C# API’si
 2. C# kullanarak XPS’yi PDF’ye dönüştürün
 3. XPS’in Belirli Sayfalarını PDF’ye Dönüştürün
 4. C#’ta OXPS’den PDF’ye Dönüştürücü
 5. OXPS’nin Belirli Sayfalarını PDF’ye Dönüştürün
 6. [XPS Dosyasını Çevrimiçi PDF’ye Dönüştürün9
 7. XPS’den PDF’ye - Ücretsiz Öğrenme Kaynakları

XPS’yi PDF’ye Dönüştürmek için C# API’si

Bir XPS veya OXPS belgesini PDF formatına dönüştürmek için Aspose.Page for .NET API’sini kullanacağız. Geliştiricilerin XPS ve EPS/PS belgelerini oluşturmasına, düzenlemesine, işlemesine ve dönüştürmesine olanak tanıyan güçlü bir API’dir. Aspose.Page for .NET, kullanımı ve .NET uygulamalarınıza entegrasyonu kolay, güvenilir ve bağımsız bir API’dir.

Lütfen API’nin DLL’sini indirin veya aşağıdaki NuGet komutunu kullanarak yükleyin:

PM> Install-Package Aspose.Page

C# kullanarak XPS’yi PDF’ye dönüştürün

Aşağıdaki adımları izleyerek bir XPS belgesinin tamamını PDF formatına dönüştürebiliriz:

 1. Giriş XPS dosyasını yükleyin.
 2. Seçenekler nesnesini gerekli parametrelerle başlatın.
 3. İşleme için PdfDevice’in bir örneğini oluşturun.
 4. XPS’yi bir PDF belgesine aktarın.

Aşağıda verilen kod örneği, bir XPS dosyasının C# kullanılarak PDF’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// PDF çıktı akışını başlat
using (System.IO.Stream pdfStream = System.IO.File.Open(dataDir + "XPStoPDF.pdf", System.IO.FileMode.OpenOrCreate, System.IO.FileAccess.Write))
// XPS giriş akışını başlat
//kullanarak (System.IO.Stream xpsStream = System.IO.File.Open(dataDir + "input.xps", System.IO.FileMode.Open))
using (System.IO.Stream xpsStream = System.IO.File.Open(dataDir + "sample.xps", System.IO.FileMode.Open))
{
// Akıştan XPS belgesini yükleyin
Aspose.Page.XPS.XpsDocument document = new Aspose.Page.XPS.XpsDocument(xpsStream, new Aspose.Page.XPS.XpsLoadOptions());
// veya XPS belgesini doğrudan dosyadan yükleyin. O zaman xpsStream'e gerek yok.
// XpsDocument belgesi = new XpsDocument(inputFileName, new XpsLoadOptions());

// Seçenekler nesnesini gerekli parametrelerle başlatın.
Aspose.Page.XPS.Presentation.Pdf.PdfSaveOptions options = new Aspose.Page.XPS.Presentation.Pdf.PdfSaveOptions()
{
  JpegQualityLevel = 100,
  ImageCompression = Aspose.Page.XPS.Presentation.Pdf.PdfImageCompression.Jpeg,
  TextCompression = Aspose.Page.XPS.Presentation.Pdf.PdfTextCompression.Flate,
};
// PDF formatı için işleme cihazı oluşturun
Aspose.Page.XPS.Presentation.Pdf.PdfDevice device = new Aspose.Page.XPS.Presentation.Pdf.PdfDevice(pdfStream);

document.Save(device, options);
}

XPS’nin Belirli Sayfalarını C#’ta PDF’ye Dönüştürme

Aşağıdaki adımları izleyerek bir XPS belgesinin seçilen sayfalarını da PDF formatına dönüştürebiliriz:

 1. XPS giriş akışını başlatın.
 2. Akıştan bir XPS belgesi yükleyin.
 3. PdfSaveOptions nesnesini başlatın.
 4. Dönüşüm için sayfa numaralarını belirtin.
 5. Belgeyi PDF dosyası olarak kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, bir XPS’nin belirli sayfalarının C# dilinde PDF’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// PDF çıktı akışını başlat
using (System.IO.Stream pdfStream = System.IO.File.Open(dataDir + "XPStoPDF.pdf", System.IO.FileMode.OpenOrCreate, System.IO.FileAccess.Write))
// XPS giriş akışını başlat
//kullanarak (System.IO.Stream xpsStream = System.IO.File.Open(dataDir + "input.xps", System.IO.FileMode.Open))
using (System.IO.Stream xpsStream = System.IO.File.Open(dataDir + "sample.xps", System.IO.FileMode.Open))
{
  // Akıştan XPS belgesini yükleyin
  Aspose.Page.XPS.XpsDocument document = new Aspose.Page.XPS.XpsDocument(xpsStream, new Aspose.Page.XPS.XpsLoadOptions());
  // veya XPS belgesini doğrudan dosyadan yükleyin. O zaman xpsStream'e gerek yok.
  // XpsDocument belgesi = new XpsDocument(inputFileName, new XpsLoadOptions());

  // Seçenekler nesnesini gerekli parametrelerle başlatın.
  Aspose.Page.XPS.Presentation.Pdf.PdfSaveOptions options = new Aspose.Page.XPS.Presentation.Pdf.PdfSaveOptions()
  {
    JpegQualityLevel = 100,
    ImageCompression = Aspose.Page.XPS.Presentation.Pdf.PdfImageCompression.Jpeg,
    TextCompression = Aspose.Page.XPS.Presentation.Pdf.PdfTextCompression.Flate,
    PageNumbers = new int[] {1, 3}
  };
  // PDF formatı için işleme cihazı oluşturun
  Aspose.Page.XPS.Presentation.Pdf.PdfDevice device = new Aspose.Page.XPS.Presentation.Pdf.PdfDevice(pdfStream);

  document.Save(device, options);
}

Bu kod parçacığı, giriş dosyası olarak birkaç sayfa içeren bir XPS belgesi kullanır. Oysa kod parçacığında belirtildiği gibi yalnızca 1 ve 3 numaralı sayfa numaraları PDF’ye dönüştürülür. Aşağıdaki ekran görüntüsünde PDF belgesi olarak oluşturulan iki sayfa görüntülenir:

XPS'den PDF'ye

C#’ta OXPS’den PDF’ye Dönüştürücü

OXPS formatı, XPS dosya formatının güncellenmiş ve gelişmiş bir şeklidir. Ancak bu tür dosyalar bazı eski işletim sistemleri tarafından desteklenmemektedir. Aşağıdaki adımları izleyerek bir OXPS belgesini kolayca PDF formatına dönüştürebiliriz:

 1. OXPS giriş akışını başlatın.
 2. OXPS dosyasını akıştan yükleyin.
 3. PdfSaveOptions sınıfının bir nesnesini örnekleyin
 4. OXPS’yi bir PDF dosyasına aktarın

Aşağıdaki kod örneği, C# dilinde OXPS’nin PDF’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// PDF çıktı akışını başlat
using (System.IO.Stream pdfStream = System.IO.File.Open(dataDir + "OXPStoPDF.pdf", System.IO.FileMode.OpenOrCreate, System.IO.FileAccess.Write))
// OXPS giriş akışını başlat
//kullanarak (System.IO.Stream xpsStream = System.IO.File.Open(dataDir + "input.oxps", System.IO.FileMode.Open))
using (System.IO.Stream xpsStream = System.IO.File.Open(dataDir + "sample.oxps", System.IO.FileMode.Open))
{
// OXPS belgesini akıştan yükleyin
Aspose.Page.XPS.XpsDocument document = new Aspose.Page.XPS.XpsDocument(xpsStream, new Aspose.Page.XPS.XpsLoadOptions());
// veya OXPS belgesini doğrudan dosyadan yükleyin. O zaman xpsStream'e gerek yok.
// XpsDocument belgesi = new XpsDocument(inputFileName, new XpsLoadOptions());

// Seçenekler nesnesini gerekli parametrelerle başlatın.
Aspose.Page.XPS.Presentation.Pdf.PdfSaveOptions options = new Aspose.Page.XPS.Presentation.Pdf.PdfSaveOptions()
{
  JpegQualityLevel = 100,
  ImageCompression = Aspose.Page.XPS.Presentation.Pdf.PdfImageCompression.Jpeg,
  TextCompression = Aspose.Page.XPS.Presentation.Pdf.PdfTextCompression.Flate,
};
// PDF formatı için işleme cihazı oluşturun
Aspose.Page.XPS.Presentation.Pdf.PdfDevice device = new Aspose.Page.XPS.Presentation.Pdf.PdfDevice(pdfStream);

document.Save(device, options);
}

OXPS’nin Belirli Sayfalarını C#’ta PDF’ye Dönüştürme

Benzer şekilde, aşağıdaki adımları izleyerek belirli sayfaları bir OXPS belgesinden PDF formatına da dönüştürebiliriz:

 1. OXPS dosyası yükleyin
 2. PdfSaveOptions nesnesini bildirin.
 3. Dönüştürmek istediğiniz sayfa numaralarını ayarlayın.
 4. OXPS’yi PDF’ye dönüştürün.

Aşağıdaki kod parçacığı, bir OXPS’in belirli sayfalarının C#’ta PDF’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir. Kod parçacığında belirtildiği gibi OXPS dosyasının ilk sayfasını PDF’ye dönüştürür.

// PDF çıktı akışını başlat
using (System.IO.Stream pdfStream = System.IO.File.Open(dataDir + "OXPStoPDF.pdf", System.IO.FileMode.OpenOrCreate, System.IO.FileAccess.Write))
// OXPS giriş akışını başlat
//kullanarak (System.IO.Stream xpsStream = System.IO.File.Open(dataDir + "input.oxps", System.IO.FileMode.Open))
using (System.IO.Stream xpsStream = System.IO.File.Open(dataDir + "sample.oxps", System.IO.FileMode.Open))
{
  // OXPS belgesini akıştan yükleyin
  Aspose.Page.XPS.XpsDocument document = new Aspose.Page.XPS.XpsDocument(xpsStream, new Aspose.Page.XPS.XpsLoadOptions());
  // veya XPS belgesini doğrudan dosyadan yükleyin. O zaman xpsStream'e gerek yok.
  // XpsDocument belgesi = new XpsDocument(inputFileName, new XpsLoadOptions());

  // Seçenekler nesnesini gerekli parametrelerle başlatın.
  Aspose.Page.XPS.Presentation.Pdf.PdfSaveOptions options = new Aspose.Page.XPS.Presentation.Pdf.PdfSaveOptions()
  {
    JpegQualityLevel = 100,
    ImageCompression = Aspose.Page.XPS.Presentation.Pdf.PdfImageCompression.Jpeg,
    TextCompression = Aspose.Page.XPS.Presentation.Pdf.PdfTextCompression.Flate,
    PageNumbers = new int[] {1}
  };
  // PDF formatı için işleme cihazı oluşturun
  Aspose.Page.XPS.Presentation.Pdf.PdfDevice device = new Aspose.Page.XPS.Presentation.Pdf.PdfDevice(pdfStream);

  document.Save(device, options);
}

Ücretsiz Lisans Alın

Kütüphaneyi herhangi bir değerlendirme kısıtlaması olmadan test etmek için ücretsiz bir geçici lisans alabilirsiniz.

XPS Dosyasını Çevrimiçi PDF’ye Dönüştürün

Ayrıca herhangi bir yazılım veya eklenti yüklemeden bu ücretsiz XPS’den PDF’ye dönüştürücü uygulamasını kullanarak bir XPS dosyasını çevrimiçi olarak PDF’ye dönüştürebilirsiniz.

XPS Belgesini PDF’ye Dönüştürme - Öğrenme Kaynakları

XPS veya OXPS belgelerini PDF formatına dönüştürmenin yanı sıra, aşağıdaki kaynakları kullanarak kitaplık hakkında daha fazla bilgi edinin ve diğer çeşitli özellikleri keşfedin:

Çözüm

Bu makalede, C# kullanarak XPS’yi PDF’ye ve OXPS’yi PDF’ye programlı olarak nasıl dönüştüreceğimizi öğrendik. Ayrıca bir XPS veya OXPS belgesinin belirli sayfalarının PDF formatına nasıl aktarılacağını da gördük. API’yi daha ayrıntılı olarak keşfedebilir ve belge işleme iş akışınızı optimize edebilirsiniz. Herhangi bir belirsizlik durumunda lütfen ücretsiz destek forumumuz üzerinden bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Ayrıca bakınız