xps'yi csharp'ta tiff'e dönüştür

XPS dosyalarınızı TIFF formatına dönüştürmenin bir yolunu mu arıyorsunuz? Eğer öyleyse, doğru yere geldiniz. Bu makalede, yalnızca birkaç basit adımı izleyerek XPS’yi C# dilinde TIFF’e nasıl dönüştüreceğinizi göstereceğiz.

Öncelikle, XPS dosyalarınızı TIFF formatına dönüştürmek için XPS’den TIFF’e dönüştürücü API’sine bir göz atacağız. Ardından, dönüşümün nasıl yapılacağı adımlarını inceleyeceğiz. Son olarak, ücretsiz çevrimiçi dönüştürme aracına ve daha fazla geliştirme için diğer yararlı bağlantılara erişim sağlayacağız. Öyleyse başlayalım!

Bu yazıda aşağıdaki konular ele alınacaktır:

 1. C# XPS’den TIFF Dönüştürücü API’sine – Ücretsiz İndirme
 2. XPS’yi TIFF’e Dönüştürme Adımları
 3. XPS’yi TIFF Görüntüsüne Dönüştür

C# XPS’den TIFF Dönüştürücü API’sine – Ücretsiz İndirme

XPS’yi TIFF’e dönüştürmek için Aspose.Page for .NET API’sini kullanacağız. C# uygulamalarında XPS, PS ve EPS belgelerini yüklememize, birleştirmemize, dönüştürmemize ve işlememize olanak tanır.

API’nin XpsDocument sınıfı, XPS belgelerini kapsar. API’nin TiffSaveOptions sınıfı, TIFF kaydetme sürecini yönetmek için gerekli seçenekleri içerir. ImageDevice sınıfı, belgenin görüntüye dönüştürülmesini kapsar. Save(Device, SaveOptions) yöntemi, XPS belgesini Device örneğini kullanarak kaydeder.

Lütfen API’nin DLL’sini indirin veya NuGet kullanarak kurun.

PM> Install-Package Aspose.Page 

XPS’i TIFF’ye Dönüştürme

Aşağıda verilen adımları izleyerek bir XPS dosyasını TIFF formatına kolayca dönüştürebiliriz:

 • Bir XPS dosyası yükleyin.
 • TIFF kaydetme seçeneklerini belirtin.
 • XPS’yi TIFF olarak kaydedin.

Aşağıdaki bölümde, bu adımların C# koduna nasıl dönüştürüleceği ve bir XPS dosyasının TIFF biçimine nasıl dönüştürüleceği açıklanmaktadır.

C# kullanarak XPS’yi TIFF Görüntüsüne Dönüştürme

Aşağıda verilen adımları izleyerek XPS dosyalarını TIFF resimlerine dönüştürebiliriz:

 1. Öncelikle, XpsDocument sınıfını kullanarak bir XPS belgesi yükleyin.
 2. Ardından, gerekli parametrelerle TiffSaveOptions sınıf nesnesini başlatın.
 3. Ardından, ImageDevice sınıfının bir örneğini oluşturun.
 4. Bundan sonra, görüntüyü ImageDevice nesnesine kaydetmek için Save() yöntemini çağırın.
 5. Son olarak, görüntüyü bir TIFF dosyası olarak kaydetmek için ImageDevice’i kullanın.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak bir XPS dosyasının TIFF resimlerine nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// Bu kod örneği, XPS'nin TIFF'e nasıl dönüştürüleceğini gösterir.
// Belgeler dizininin yolu.
string dataDir = "C:\\Files\\";

// Giriş dosyası
string inputFileName = dataDir + "sample.xps";

// çıktı dosyası 
string outputFileName = "sample_out.tif";

// XPS giriş akışını başlat
using (Stream xpsStream = File.Open(inputFileName, FileMode.Open, FileAccess.Read))
{
  // Akıştan XPS belgesi yükleyin
  XpsDocument document = new XpsDocument(xpsStream, new XpsLoadOptions());
  
  // veya XPS belgesini doğrudan dosyadan yükleyin. O zaman xpsStream gerekmez.
  // XpsDocument belgesi = new XpsDocument(inputFileName, new XpsLoadOptions());

  // Seçenekler nesnesini gerekli parametrelerle başlatın.
  TiffSaveOptions options = new TiffSaveOptions()
  {
    SmoothingMode = System.Drawing.Drawing2D.SmoothingMode.HighQuality,
    Resolution = 300,
    PageNumbers = new int[] { 1, 2, 6 }
  };

  // PDF formatı için işleme cihazı oluşturun
  ImageDevice device = new ImageDevice();
  document.Save(device, options);

  // Belge bölümlerini yineleyin (sabit belgeler, XPS terimleriyle)
  for (int i = 0; i < device.Result.Length; i++)
  {
    // Bölüm sayfalarını yineleyin
    for (int j = 0; j < device.Result[i].Length; j++)
    {
      // Görüntü çıkış akışını başlat
      using (Stream imageStream = System.IO.File.Open(dataDir + Path.GetFileNameWithoutExtension(outputFileName) + "_" + (i + 1) + "_" + (j + 1) +
        Path.GetExtension(outputFileName), System.IO.FileMode.Create, System.IO.FileAccess.Write))
        // resim yaz
        imageStream.Write(device.Result[i][j], 0, device.Result[i][j].Length);

    } // End inner for
  } // End outer for
} // End using

Ücretsiz API Lisansı

Kitaplığı değerlendirme sınırlamaları olmadan denemek için ücretsiz bir geçici lisans alabilirsiniz.

Çevrimiçi Deneyin

Lütfen yukarıdaki API kullanılarak geliştirilen aşağıdaki ücretsiz çevrimiçi XPS’den TIFF’e dönüştürme aracını deneyin. XPS dosyalarını TIFF formatına dönüştürmesi gerekenler için harika bir araçtır.

https://products.aspose.app/page/conversion/xps-to-tiff

Çözüm

Bu yazıda, C# dilinde XPS’yi TIFF’e dönüştürmeyi öğrendik. İşlemin nispeten basit olduğunu ve yalnızca birkaç satır kod gerektirdiğini gördük. Bu bilgiyle, geliştiriciler uygulamalarına kolayca XPS’den TIFF’e dönüştürme işlevi ekleyebilirler. Ayrıca, belgeleri kullanarak Aspose.Page for .NET API hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Herhangi bir belirsizlik durumunda, lütfen ücretsiz destek forumumuzda bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Ayrıca bakınız