Metin Görüntüsü Ekle XPS C#

XPS dosyaları, bir belge için düzen, görünüm ve yazdırma bilgileri dahil olmak üzere sabit sayfa düzeni bilgilerini içerir. C# ile programlı olarak bir XPS dosyasına biraz metin veya resim ekleyebilirsiniz.

Bir XPS Belgesine Metin veya Görüntü Ekleme – C# API Kurulumu

Herhangi bir kelime işlemci veya başka bir kullanıcı arabirimi uygulaması yüklemenize gerek kalmadan bir XPS dosyasına metin veya resim ekleyebilirsiniz. İndirilenler bölümünden DLL dosyalarını indirerek veya aşağıdaki NuGet kurulum komutunu kullanarak Aspose.Page for .NET‘yi yapılandırmanız yeterlidir:

PM> Install-Package Aspose.Page

C# kullanarak XPS Dosyasına Metin Ekleme

Aşağıdaki adımları izleyerek bir XPS dosyasına herhangi bir metin ekleyebilirsiniz:

 1. XPSDocument sınıfından bir nesne başlatın.
 2. Herhangi bir renkte bir fırça oluşturun ve glifi ekleyin.
 3. Çıktı XPS belgesini kaydedin.

Aşağıdaki kod parçacığı, bir XPS dosyasına C# dilinde programlı olarak nasıl metin ekleneceğini açıklar:

// Yeni XPS Belgesi oluştur
XpsDocument doc = new XpsDocument();

// Bir fırça oluştur 
XpsSolidColorBrush textFill = doc.CreateSolidColorBrush(Color.Black);

// Belgeye glif ekle
XpsGlyphs glyphs = doc.AddGlyphs("Arial", 12, FontStyle.Regular, 300f, 450f, "Hello World!");
glyphs.Fill = textFill;

// Ortaya çıkan XPS belgesini kaydet
doc.Save("AddText_out.xps");

C#’ta Unicode Dizesi Kullanarak XPS Dosyasına Metin Ekleme

Aşağıdaki adımları izleyerek XPS belgesine bir Unicode dizesi de ekleyebilirsiniz:

 1. XPSDocument sınıfının bir örneğini oluşturun.
 2. Unicode dizesini ekleyin.
 3. Çıktı XPS belgesini kaydedin.

Aşağıdaki kod, C# dilinde bir Unicode dizesi kullanılarak bir XPS dosyasına nasıl metin ekleneceğini gösteren bu adımlara dayanmaktadır:

// Yeni XPS Belgesi oluştur
XpsDocument doc = new XpsDocument();

// Yazı ekle
XpsSolidColorBrush textFill = doc.CreateSolidColorBrush(Color.Black);
Aspose.Page.XPS.XpsModel.XpsGlyphs glyphs = doc.AddGlyphs("Arial", 20, FontStyle.Regular, 400f, 200f, "TEN. rof egaP.esopsA");
glyphs.BidiLevel = 1;
glyphs.Fill = textFill;

// Ortaya çıkan XPS belgesini kaydet
doc.Save("AddText_out.xps");

C# kullanarak XPS Belgesine Görüntü Ekleme

Aşağıdaki adımlarla XPS belgesine bir görüntü ekleyebilirsiniz:

 1. Yeni bir XPS Belgesi oluşturun.
 2. Giriş Resmini yükleyin.
 3. Bir Matris ve ImageBrush oluşturun.
 4. Son olarak, çıktı XPS dosyasını kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, C# ile bir XPS belgesine nasıl resim ekleneceğini gösterir:

// Yeni XPS Belgesi oluştur
XpsDocument doc = new XpsDocument();

// Resim eklemek
XpsPath path = doc.AddPath(doc.CreatePathGeometry("M 30,20 l 258.24,0 0,56.64 -258.24,0 Z"));

//Bir matris oluşturmak isteğe bağlıdır, uygun konumlandırma için kullanılabilir
path.RenderTransform = doc.CreateMatrix(0.7f, 0f, 0f, 0.7f, 0f, 20f);

//Görüntü Fırçası Oluştur
path.Fill = doc.CreateImageBrush("QL_logo_color.tif", new RectangleF(0f, 0f, 258.24f, 56.64f), new RectangleF(50f, 20f, 193.68f, 42.48f));

// Ortaya çıkan XPS belgesini kaydet
doc.Save("AddImage_out.xps");

C# kullanarak Döşenmiş Görüntüyü XPS Dosyasına Ekleme

Döşenmiş görüntüyü, aşağıdaki adımları izleyerek C# kullanarak XPS dosyasına ekleyebilirsiniz:

 1. Yeni bir XPS Belgesi oluşturun.
 2. ImageBrush-dolgulu bir dikdörtgen ekleyin ve döşenmiş bir görüntü ekleyin.
 3. Çıktı XPS belgesini kaydedin.

Aşağıdaki kod parçacığı, döşenmiş görüntünün C# kullanarak bir XPS dosyasına nasıl ekleneceğini açıklar:

// Yeni XPS Belgesi oluştur
XpsDocument doc = new XpsDocument();

// Aşağıda sağ üstte ImageBrush dolgulu dikdörtgen
XpsPath path = doc.AddPath(doc.CreatePathGeometry("M 10,160 L 228,160 228,305 10,305"));
path.Fill = doc.CreateImageBrush("R08LN_NN.jpg", new RectangleF(0f, 0f, 128f, 96f), new RectangleF(0f, 0f, 64f, 48f));
((XpsImageBrush)path.Fill).TileMode = XpsTileMode.Tile;
path.Fill.Opacity = 0.5f;

// Ortaya çıkan XPS belgesini kaydet
doc.Save("AddTiledImage_out.xps");

Çözüm

Bu makalede, C# kullanarak bir XPS belgesine nasıl metin veya resim ekleyeceğinizi incelediniz. Gereksinimlerinize göre metni basit bir dize veya Unicode dizesi olarak ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde, bir resim her zamanki gibi veya döşenmiş bir resim olarak eklenebilir. API’nin diğer özelliklerini öğrenmek için lütfen belgeler bölümünü ziyaret etmekten çekinmeyin. Herhangi bir endişeniz olması durumunda, lütfen forumdan bize yazın.

Ayrıca bakınız

C# dilinde XPS veya OXPS’yi Word DOCX/DOC’ye dönüştürün