Metin Görüntüsü XPS Java

XPS dosyaları, görünüm, düzen ve yazdırmayla ilgili bilgileri kaydetmek için kullanılan XML kağıt belirtimlerini temel alır. Herhangi bir metni veya görüntüyü Java’da programlı olarak bir XPS dosyasına kolayca ekleyebilirsiniz.

Bir XPS Belgesine Metin veya Resim Ekleme – Java API Kurulumu

JAR dosyasını Yeni Çıkanlar sayfasından indirerek Aspose.Page for Java API’yi yapılandırarak veya pom.xml dosyasında aşağıdaki yapılandırmalarla bir XPS dosyasına metin veya resim ekleyebilirsiniz. senin projen:

Depo:

 <repositories>
   <repository>
     <id>snapshots</id>
     <name>repo</name>
     <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
   </repository>
</repositories>

Bağımlılık:

 <dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-page</artifactId>
    <version>22.2</version>
  </dependency>
</dependencies>

Java kullanarak XPS Dosyasına Metin Ekleme

Bir XPS dosyasına metin eklemek için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir:

 1. XPSDocument sınıfının bir örneğini oluşturun.
 2. Herhangi bir renkte bir fırça oluşturun ve glifi ekleyin.
 3. Çıktı XPS belgesini kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, Java’da programlı olarak bir XPS dosyasına nasıl metin ekleneceğini açıklar:

// Yeni XPS Belgesi oluştur
XpsDocument doc = new XpsDocument();

//Bir fırça oluştur 
XpsSolidColorBrush textFill = doc.createSolidColorBrush(Color.BLACK);

//Belgeye glif ekle
XpsGlyphs glyphs = doc.addGlyphs("Arial", 12, XpsFontStyle.Regular, 300f, 450f, "Hello World!");
glyphs.setFill(textFill);

// Ortaya çıkan XPS belgesini kaydet
doc.save("AddText_out.xps");

Java’da Unicode Dizesi Kullanarak XPS Dosyasına Metin Ekleme

Aşağıdaki adımları izleyerek XPS belgesine bir Unicode dizesi de ekleyebilirsiniz:

 1. XPSDocument sınıfından bir nesne başlatın.
 2. Yazı tipini ve boyutunu belirtirken Unicode dizesini ekleyin.
 3. Çıktı XPS dosyasını yazın.

Aşağıdaki kod örneği, Java kullanılarak bir XPS dosyasına Unicode dizesiyle nasıl metin ekleneceğini gösterir:

// Yeni XPS Belgesi oluştur
XpsDocument doc = new XpsDocument();

// Yazı ekle
XpsSolidColorBrush textFill = doc.createSolidColorBrush(Color.BLACK);
XpsGlyphs glyphs = doc.addGlyphs("Arial", 20, XpsFontStyle.Regular, 400f, 200f, "AVAJ rof egaP.esopsA");
glyphs.setBidiLevel(1);
glyphs.setFill(textFill);

// Ortaya çıkan XPS belgesini kaydet
doc.save("AddEncodingText_out.xps");

Java kullanarak XPS Belgesine Görüntü Ekleme

Aşağıdaki adımlarla XPS belgesine bir resim ekleyebilirsiniz:

 1. Yeni bir XPS Belgesi başlatın.
 2. Kaynak Resmi yükleyin.
 3. Bir ImageBrush sınıf nesnesi oluşturun.
 4. Çıktı XPS dosyasını kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, Java ile bir XPS belgesine nasıl resim ekleneceğini gösterir:

// Yeni XPS Belgesi oluştur
XpsDocument doc = new XpsDocument();

// Resim eklemek
XpsPath path = doc.addPath(doc.createPathGeometry("M 30,20 l 258.24,0 0,56.64 -258.24,0 Z"));

// Bir matris oluşturmak isteğe bağlıdır, uygun konumlandırma için kullanılabilir
path.setRenderTransform(doc.createMatrix(0.7f, 0f, 0f, 0.7f, 0f, 20f));

// Görüntü Fırçası Oluştur
path.setFill(doc.createImageBrush("QL_logo_color.tif", new Rectangle2D.Double(0f, 0f, 258.24f, 56.64f), new Rectangle2D.Double(50f, 20f, 193.68f, 42.48f)));

// Ortaya çıkan XPS belgesini kaydet
doc.save("AddImage_out.xps");

Java kullanarak XPS Dosyasına Döşenmiş Görüntü Ekleme

Aşağıdaki adımları izleyerek Java kullanarak bir XPS dosyasına döşenmiş bir görüntü ekleyebilirsiniz:

 1. Yeni bir XPS Belgesi oluşturun.
 2. ImageBrush ile doldurulmuş bir dikdörtgen ekleyin ve döşenen görüntüyü ekleyin.
 3. Çıktı XPS belgesini kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, Java kullanarak bir XPS dosyasına döşenmiş bir görüntünün nasıl ekleneceğini açıklar:

// Yeni XPS Belgesi oluştur
XpsDocument doc = new XpsDocument();

// Sağ üst köşede ImageBrush dolgulu dikdörtgen
XpsPath path = doc.addPath(doc.createPathGeometry("M 10,160 L 228,160 228,305 10,305"));
path.setFill(doc.createImageBrush("R08LN_NN.jpg",
                new Rectangle2D.Float(0f, 0f, 128f, 96f), new Rectangle2D.Float(0f, 0f, 64f, 48f)));
((XpsImageBrush)path.getFill()).setTileMode(XpsTileMode.Tile);
path.getFill().setOpacity(0.5f);

// Ortaya çıkan XPS belgesini kaydet
doc.save("AddTiledImage_out.xps");

Çözüm

Bu makalede, Java’da programlı olarak bir XPS dosyasına metin veya resim eklemeyi incelediniz. Basit bir dize veya Unicode tabanlı bir dize eklemeyi açıklar. Ayrıca, uygulama gereksinimlerinize göre döşemeli bir görüntü eklemeyi de kapsar. API tarafından sunulan diğer bazı özelliklere göz atmak için dokümantasyon alanını ziyaret etmek isteyebilirsiniz. Herhangi bir yardıma ihtiyacınız olursa, lütfen forumdan bize yazmaktan çekinmeyin.

Ayrıca bakınız

Java kullanarak XPS veya OXPS’yi Word Belgesine Dönüştürün