C# kullanarak PDF'ye Barkod ekleyin

PDF, belgeleri paylaşmak ve yazdırmak için en popüler biçimdir. Birçok kuruluş, raporları oluşturmak ve diğer resmi belgeleri paylaşmak için PDF’yi standart bir biçim olarak kullanır. Belirli durumlarda, belge, ürün veya şirket hakkındaki belirli verileri veya bilgileri PDF belgelerine bir barkod görüntüsü olarak yerleştirmemiz gerekebilir. .NET uygulamalarında programlı olarak bir PDF belgesine makine tarafından okunabilen bir barkod görüntüsü ekleyebiliriz. Bu yazımızda C# kullanarak PDF belgelerine nasıl barkod ekleneceğini öğreneceğiz.

Makale aşağıdaki konuları kapsayacaktır:

PDF’ye Barkod Eklemek için C# API

PDF belgelerine barkod eklemek için iki aşamalı bir prosedür izleyeceğiz. Öncelikle, bir PDF belgesi oluşturmak veya yüklemek için Aspose.PDF for .NET API’yi kullanacağız, ardından [Aspose.BarCode for .NET][Aspose.BarCode] kullanarak barkod görüntüsünü oluşturup PDF’ye ekleyeceğiz] 3 API. Lütfen API’lerin DLL’lerini indirin veya NuGet kullanarak kurun.

PM> Install-Package Aspose.BarCode
PM> Install-Package Aspose.PDF

C# ile PDF Belgesi Oluşturma ve Barkod Ekleme

Aşağıda verilen adımları izleyerek yeni bir PDF belgesi oluşturabilir ve PDF’ye bir barkod görüntüsü ekleyebiliriz:

 1. İlk olarak, EncodeType ile BarcodeGenerator sınıfının bir örneğini ve bağımsız değişken olarak kodlamak için metni oluşturun.
 2. Ardından, bellek akışı nesnesinin bir örneğini oluşturun
 3. Ardından, barkod görüntüsünü bellek akışına kaydetmek için Save() yöntemini çağırın.
 4. Ardından, Document sınıfının bir örneğini oluşturun.
 5. Ardından, yeni oluşturulan PDF belgesine bir sayfa ekleyin.
 6. Ardından, PdfFileMend sınıfının bir örneğini oluşturun.
 7. Ardından, onu bağlamak için Document nesnesiyle BindPdf() yöntemini çağırın.
 8. Ardından, bağımsız değişken olarak akış nesnesi ve görüntü konumu koordinatlarıyla AddImage() yöntemini çağırın.
 9. Bundan sonra, Kaydet() yöntemini kullanarak PDF’yi kaydedin. Çıktı PDF dosyasının yolunu bağımsız değişken olarak alır.
 10. Son olarak, PdfFileMend nesnesini kapatmak için Close() yöntemini çağırın.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak yeni bir PDF belgesinin nasıl oluşturulacağını ve bir barkod görüntüsünün nasıl ekleneceğini gösterir.

// Bu kod örneği, bir PDF'ye barkod görüntüsünün nasıl ekleneceğini gösterir.
// Belgeler dizininin yolu.
string dataDir = @"D:\Files\BarCode\";

// Doğrusal barkod nesnesini somutlaştırın, Barkod için Kod metnini ve semboloji türünü ayarlayın
BarcodeGenerator generator = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.Code39Standard, "1234567");

// Bellek akışı oluştur ve barkod görüntüsünü bellek akışına kaydet
Stream ms = new MemoryStream();
generator.Save(ms, BarCodeImageFormat.Bmp);

// PDF belgesi oluşturun ve belgeye bir sayfa ekleyin
Document doc = new Document();
doc.Pages.Add();

// Belgeyi aç
PdfFileMend mender = new PdfFileMend();

// Barkod eklemek için PDF'yi bağlayın
mender.BindPdf(doc);

// PDF dosyasına barkod resmi ekleyin
mender.AddImage(ms, 1, 100, 600, 200, 700);

// Değişiklikleri Kaydet
mender.Save(dataDir + "AddImage_out.pdf");

// PdfFileMend nesnesini kapat
mender.Close();
C# ile PDF Belgesi Oluşturun ve Barkod Ekleyin.

C# ile PDF Belgesi Oluşturun ve Barkod Ekleyin.

C# ile Mevcut PDF Belgesine Barkod Ekleme

Ayrıca mevcut PDF belgelerinin herhangi bir sayfasına bir barkod görüntüsü ekleyebiliriz. AddImage() yöntemi, PDF belgesinin belirtilen sayfasına belirtilen koordinatlarda bir görüntü eklenmesine izin verir. Aşağıda verilen adımları izleyerek mevcut bir PDF belgesine bir resim ekleyebiliriz:

 1. Öncelikle, EncodeType ile BarcodeGenerator sınıfının bir örneğini ve bağımsız değişken olarak kodlamak için metni oluşturun.
 2. Ardından, bellek akışı nesnesinin bir örneğini oluşturun
 3. Ardından, barkod görüntüsünü bellek akışına kaydetmek için Save() yöntemini çağırın.
 4. Ardından, Belge sınıfını kullanarak PDF belgesini yükleyin.
 5. Ardından, PdfFileMend sınıfının bir örneğini oluşturun.
 6. Ardından, onu bağlamak için Document nesnesiyle BindPdf() yöntemini çağırın.
 7. Ardından, bağımsız değişken olarak akış nesnesi, sayfa numarası ve görüntü konumu koordinatlarıyla AddImage() yöntemini çağırın.
 8. Bundan sonra, Kaydet() yöntemini kullanarak PDF’yi kaydedin. Çıktı PDF dosyasının yolunu bağımsız değişken olarak alır.
 9. Son olarak, PdfFileMend nesnesini kapatmak için Close() yöntemini çağırın.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak varolan bir PDF belgesine bir barkod görüntüsünün nasıl ekleneceğini gösterir.

// Bu kod örneği, mevcut bir PDF'ye barkod görüntüsünün nasıl ekleneceğini gösterir.
// Belgeler dizininin yolu.
string dataDir = @"D:\Files\BarCode\";

// Doğrusal barkod nesnesini somutlaştırın, Barkod için Kod metnini ve semboloji türünü ayarlayın
BarcodeGenerator generator = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.Code39Standard, "1234567");

// Bellek akışı oluştur ve barkod görüntüsünü bellek akışına kaydet
Stream ms = new MemoryStream();
generator.Save(ms, BarCodeImageFormat.Bmp);

// PDF belgesi yükleyin
Document doc = new Document(dataDir + "sample.pdf");

// Belgeyi aç
PdfFileMend mender = new PdfFileMend();

// Barkod görüntüsü eklemek için PDF'yi bağlayın
mender.BindPdf(doc);

// PDF dosyasına barkod resmi ekleyin
mender.AddImage(ms, 1, 70, 0, 200, 600);

// Değişiklikleri Kaydet
mender.Save(dataDir + "Sample_out.pdf");

// PdfFileMend nesnesini kapat
mender.Close();
C# ile Mevcut PDF Belgesine Barkod Ekleyin.

C# ile Mevcut PDF Belgesine Barkod Ekleyin.

C# ile PDF Belgelerine QR Kodu Ekleme

Benzer şekilde, daha önce bahsedilen adımları izleyerek PDF belgelerine bir QR kodu da ekleyebiliriz. Ancak ilk adımda EncodeType‘i QR olarak ayarlamamız yeterli. 7. adımda görüntü konumunu da ayarlamamız gerekebilir.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak bir PDF belgesine QR kodunun nasıl ekleneceğini gösterir.

// Bu kod örneği, mevcut bir PDF'ye QR kodunun nasıl ekleneceğini gösterir.
// Belgeler dizininin yolu.
string dataDir = @"D:\Files\BarCode\";

// Doğrusal barkod nesnesini somutlaştırın, Barkod için Kod metnini ve semboloji türünü ayarlayın
BarcodeGenerator generator = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.QR, "1234567");

// Bellek akışı oluştur ve barkod görüntüsünü bellek akışına kaydet
Stream ms = new MemoryStream();
generator.Save(ms, BarCodeImageFormat.Bmp);

// PDF belgesi yükleyin
Document doc = new Document(dataDir + "sample.pdf");

// Belgeyi aç
PdfFileMend mender = new PdfFileMend();

// Barkod görüntüsü eklemek için PDF'yi bağlayın
mender.BindPdf(doc);

// PDF dosyasına QR resmi ekleyin
mender.AddImage(ms, 1, 0, 650, 200, 780);

// Değişiklikleri Kaydet
mender.Save(dataDir + "Sample_QR_out.pdf");

// PdfFileMend nesnesini kapat
mender.Close();
C# dilinde PDF Belgelerine QR Kodu ekleyin.

C# dilinde PDF Belgelerine QR Kodu ekleyin.

C# kullanarak PDF Belgesinden Barkod Oku

PdfExtractor sınıfını kullanarak PDF belgesinin herhangi bir sayfasına gömülü herhangi bir barkod görüntüsünü tanıyabiliriz. PDF’den görüntülerin çıkarılmasına izin verir ve ardından çıkarılan görüntüden barkod bilgilerini okuyacağız. Aşağıda verilen adımları izleyerek PDF belgelerinden barkodları okuyabiliriz:

 1. İlk olarak, PdfExtractor sınıfının bir örneğini oluşturun.
 2. Ardından, giriş PDF belgesini BindPdf() yöntemini kullanarak bağlayın.
 3. Ardından, görüntü çıkarma için sayfa aralığını ayarlayın.
 4. Ardından, görüntüleri çıkarmak için ExtractImage() yöntemini çağırın.
 5. Ardından, bir döngüde akış için görüntüyü kaydedin.
 6. Ardından, bağımsız değişken olarak görüntü akışı ve DecodeType ile BarCodeReader sınıfının bir örneğini oluşturun.
 7. Bundan sonra, BarCodeResult nesnesini almak için ReadBarCodes() yöntemini çağırın.
 8. Son olarak barkod bilgilerini gösterin.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak bir PDF belgesinden bir barkod görüntüsünün nasıl okunacağını gösterir.

// Bu kod örneği, bir PDF'den barkodun nasıl okunacağını gösterir
// Belgeler dizininin yolu.
string dataDir = @"D:\Files\BarCode\sample_out.pdf";

// pdf belgesini bağlama
Aspose.Pdf.Facades.PdfExtractor pdfExtractor = new Aspose.Pdf.Facades.PdfExtractor();
pdfExtractor.BindPdf(dataDir);

// Görüntü çıkarma için sayfa aralığını ayarla
pdfExtractor.StartPage = 1;
pdfExtractor.EndPage = 1;

// Resimleri ayıklayın
pdfExtractor.ExtractImage();

// Bir döngüde akış için görüntüleri kaydedin
while (pdfExtractor.HasNextImage())
{
 // Görüntüyü akışa kaydet
 MemoryStream imageStream = new MemoryStream();
 pdfExtractor.GetNextImage(imageStream);
 imageStream.Position = 0;

 // Barkodu yukarıdaki görüntü akışından tanıyın
 using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader(imageStream, DecodeType.Code39Standard))
 {
  foreach (BarCodeResult result in reader.ReadBarCodes())
  {
   Console.WriteLine("Codetext found: " + result.CodeText);
   Console.WriteLine("Symbology: " + result.CodeType);
  }
 }
}
Codetext found: 1234567
Symbology: Code39Standard

Ücretsiz Lisans Alın

Kitaplığı değerlendirme sınırlamaları olmaksızın denemek için ücretsiz bir geçici lisans alabilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, şunların nasıl yapılacağını öğrendik:

 • programlı olarak bir PDF belgesi oluşturun;
 • C# ile PDF’ye bir barkod görüntüsü oluşturun ve ekleyin;
 • C# kullanarak bir PDF belgesinden görüntüleri ayıklayın;
 • bir PDF belgesinden barkod görüntüsünü okuyun.

Ayrıca, belgeleri kullanarak Aspose.BarCode for .NET API hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Herhangi bir belirsizlik durumunda, lütfen forumdan bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Ayrıca bakınız