Java kullanarak PDF'de Köprü Ekleme veya Güncelleme

PDF, zengin belgeler oluşturmak için çeşitli özelliklerle platformlar arası destek sağlayan popüler bir belge biçimidir. Ayrıca, medya, formlar, ek açıklamalar, eserler vb. gibi çeşitli öğeleri destekler. Bu öğeler arasında, köprüler oldukça sık olarak PDF içinde gezinmek, bir PDF’den diğerine gitmek, bir URL açmak vb. için kullanılır. Bu makalede, Java’da programlı olarak PDF dosyalarına köprü eklemeyi ve köprüleri güncellemeyi öğreneceksiniz.

Aspose.PDF for Java, PDF oluşturma ve işleme için harika bir API’dir. API’yi kullanarak, basit ve karmaşık mizanpajlara sahip PDF dosyalarını sorunsuz bir şekilde oluşturabilir, işleyebilir ve dönüştürebilirsiniz. PDF dosyalarına köprüler eklemek ve bunları güncellemek için bu API’yi kullanacağız. API’nin JAR’ını indirebilir veya aşağıdaki Maven yapılandırmalarını kullanarak yükleyebilirsiniz.

Depo:

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Bağımlılık:

<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-pdf</artifactId>
  <version>22.4</version>
</dependency>

Java’da bir PDF dosyasına köprü ekleme adımları aşağıdadır.

Aşağıdaki kod örneği, Java’da PDF’ye nasıl köprü ekleneceğini gösterir.

// Belgeyi aç
Document document = new Document("input.pdf");

// Sayfanın referansını al
Page page = document.getPages().get_Item(1);

// Bağlantı açıklama nesnesi oluştur
LinkAnnotation link = new LinkAnnotation(page, new com.aspose.pdf.Rectangle(100, 100, 300, 300));

// LinkAnnotation için sınır nesnesi oluşturun
Border border = new Border(link);

// Kenarlık genişliği değerini 0 olarak ayarlayın
border.setWidth ( 0);

// LinkAnnotation için sınırı ayarlayın
link.setBorder(border);

// Bağlantı türünü uzak URI olarak belirtin
link.setAction( new GoToURIAction("www.aspose.com"));

// PDF dosyasının ilk sayfasının açıklama koleksiyonuna bağlantı ek açıklaması ekleyin
page.getAnnotations().add(link);

// Güncellenen belgeyi kaydet
document.save("output.pdf");

Ayrıca bir köprü kullanarak bir PDF’den harici bir PDF dosyasına gidebilirsiniz. Aşağıdaki adımlar, Java’da harici bir PDF dosyası için nasıl köprü ekleneceğini gösterir.

Aşağıdaki kod örneği, Java’da harici bir PDF için nasıl köprü ekleneceğini gösterir.

// Belgeyi aç
Document document = new Document("input.pdf");

// Sayfanın referansını al
Page page = document.getPages().get_Item(1);

// Köprü oluştur
LinkAnnotation link = new LinkAnnotation(page, new com.aspose.pdf.Rectangle(100, 100, 300, 300));
link.setColor(Color.getGreen());

// Eylemi ayarla
link.setAction( new GoToRemoteAction("external.pdf", 1));

// PDF dosyasının ilk sayfasının açıklama koleksiyonuna bağlantı ek açıklaması ekleyin
page.getAnnotations().add(link);

// Güncellenen belgeyi kaydet
document.save("output.pdf");

Bazı durumlarda, bir PDF belgesinde bir sayfadan diğerine gitmeniz gerekir. LocalHyperlink sınıfı, bir PDF’de belirli bir sayfaya gitmek için kullanılır. Bunu başarmak için adımlar aşağıdadır.

Aşağıdaki kod örneği, PDF’de belirli bir sayfaya gitmek için nasıl köprü ekleneceğini gösterir.

// belgeyi aç
Document document = new Document("input.pdf");

// Sayfanın referansını al
Page page = document.getPages().get_Item(1);

// TextFragment örneği oluştur
TextFragment text = new TextFragment("link page number test to page 7");

// Yerel köprü örneği oluştur
LocalHyperlink link = new LocalHyperlink();

// Bağlantı örneği için hedef sayfa ayarla
link.setTargetPageNumber( 7);

// TextFragment köprüsünü ayarla
text.setHyperlink(link);

// Sayfanın paragraf koleksiyonuna metin ekleyin
page.getParagraphs().add(text);

// Güncellenen belgeyi kaydet
document.save("output.pdf");

Ayrıca bir PDF dosyasından köprü alabilir ve özelliklerini güncelleyebilirsiniz. Aşağıda bu işlemi gerçekleştirmek için adımlar verilmiştir.

Aşağıdaki kod örneği, Java kullanılarak PDF’deki bir köprünün nasıl güncelleneceğini gösterir.

// Belgeyi aç
Document document = new Document("input.pdf");

// Belgenin ilk sayfasından ilk bağlantı ek açıklamasını alın
LinkAnnotation linkAnnot = (LinkAnnotation)document.getPages().get_Item(1).getAnnotations().get_Item(1);

// Bağlantı eylemini değiştirin ve hedefi web adresi olarak ayarlayın
linkAnnot.setAction(new GoToURIAction("www.aspose.com"));

// Diğer özellikleri gerektiği gibi değiştirin

// Güncellenen belgeyi kaydet
document.save("output.pdf");

PDF’ye Köprü Eklemek için Java API - Ücretsiz Lisans Alın

Aspose.PDF for Java’yı değerlendirme sınırlamaları olmaksızın kullanmak için ücretsiz bir geçici lisans alabilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, Java kullanarak PDF dosyalarına farklı türde köprülerin nasıl ekleneceğini öğrendiniz. Ayrıca, mevcut PDF dosyalarından köprüleri nasıl alacağınızı ve bunların özelliklerini programlı olarak nasıl güncelleyeceğinizi gördünüz. Ayrıca, belgeleri kullanarak Java PDF API hakkında daha fazlasını keşfedebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz veya sorunuz olması durumunda, [forumumuz] aracılığıyla 34 bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ayrıca bakınız