pdf c++ ile ek ekleme veya kaldırma

PDF, platformlar arası desteği nedeniyle çokça kullanılan bir dosya formatı haline geldi. Örneğin, Windows platformunda bir PDF oluşturabilir ve ardından herhangi bir uyumluluk veya biçimlendirme sorunu yaşamadan Mac’e aktarabilirsiniz. PDF’nin desteklediği güçlü özelliklerden biri, ekler eklemektir. Diğer belgeleri, tıpkı e-posta ekleri gibi bir PDF dosyasına gömebilirsiniz. Bu makalede, programlı olarak PDF ekleriyle nasıl başa çıkacağınızı öğreneceksiniz. Daha spesifik olarak, C++ kullanarak PDF dosyalarındaki ekleri nasıl alacağınızı, ekleyeceğinizi ve kaldıracağınızı öğreneceksiniz.

PDF Ekleri için C++ API - Ücretsiz İndirme

PDF ekleriyle sorunsuz bir şekilde çalışmak için Aspose.PDF for C++ özelliklerinden yararlanabilirsiniz. API, birkaç satır kodla PDF eklerini eklemenize, kaldırmanıza veya bunlara erişmenize olanak tanır. API paketini indirebilir veya NuGet kullanarak kurulumunu sağlayabilirsiniz.

PM> Install-Package Aspose.PDF.Cpp

C++ kullanarak PDF Ek Bilgilerini Alın

Öncelikle bir PDF belgesinden eklerin bilgilerine nasıl ulaşılacağına bir göz atalım. Bunun için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Aşağıdaki kod örneği, PDF ekinin bilgilerinin C++ kullanarak nasıl alınacağını gösterir.

// Belgeyi aç
auto doc = MakeObject<Document>(u"Document.pdf");

// Belirli gömülü dosyayı al
SharedPtr<FileSpecification> fileSpecification = doc->get_EmbeddedFiles()->idx_get(1);

// Dosya özelliklerini al
Console::WriteLine(u"Name: {0}", fileSpecification->get_Name());
Console::WriteLine(u"Description: {0}", fileSpecification->get_Description());
Console::WriteLine(u"Mime Type: {0}", fileSpecification->get_MIMEType());	

C++ ile PDF’ye Ek Ekleme

Şimdi Aspose.PDF for C++ kullanarak PDF’ye nasıl ek ekleneceğini görelim. Ek, DOCX, TXT vb. herhangi bir dosya olabilir. Aşağıda, bir TXT dosyasını PDF’ye ek olarak ekleme adımları verilmiştir.

Aşağıdaki kod örneği, C++ kullanarak bir PDF’ye nasıl ek ekleneceğini gösterir.

// Eki yükle
SharedPtr<FileSpecification> fileSpecification = MakeObject<FileSpecification>(u"Attachment.txt", u"Sample text file");

// Belgenin ek koleksiyonuna ek ekleyin
auto doc = MakeObject<Document>(u"Document.pdf");
doc->get_EmbeddedFiles()->Add(fileSpecification);

// PDF'yi kaydet
doc->Save(u"..\\Data\\Attachments\\Attachment.pdf");	

C++‘da PDF’den Eki Kaldırma

Aspose.PDF for C++‘ı kullanarak seçili veya tüm ekleri PDF’den kaldırabilirsiniz. Bunu yapmak için gereken adımlar aşağıdadır.

Aşağıdaki kod örneği, C++ kullanılarak bir PDF’den eklerin nasıl kaldırılacağını gösterir.

// Belgeyi aç
auto doc = MakeObject<Document>(u"Document.pdf");

// Tüm ekleri sil
doc->get_EmbeddedFiles()->Delete();

// Güncellenen dosyayı kaydet
doc->Save(u"Updated_Document.pdf"); 

Çözüm

Bu makalede, C++ kullanarak PDF dosyalarındaki ekleri nasıl değiştireceğinizi öğrendiniz. Kod örnekleri, programlı olarak PDF dosyalarındaki eklere nasıl erişileceğini, eklerin ekleneceğini ve kaldırılacağını göstermiştir. Belgeleri kullanarak C++ PDF API hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Ayrıca bakınız