PDF'den Excel Java'ya

Tablolardaki verileri PDF’den Excel çalışma kitaplarına aktarmanız gerektiğinde çeşitli senaryolar olabilir. PDF to Excel, verileri düzenlemenize, formüller uygulamanıza, grafikler çizmenize ve elektronik tablolar tarafından desteklenen diğer işlemleri gerçekleştirmenize olanak tanır. Bu makalede, Java kullanarak PDF’den Excel’e dönüştürmeyi nasıl otomatikleştireceğinizi ve PDF’yi XLS’den XLSX’e çalışma kitaplarını programlı olarak nasıl dönüştüreceğinizi göstereceğim. Bunun için Aspose.PDF for Java API’nin yeteneklerinden yararlanacağız.

Java PDF’den Excel’e Dönüştürücü - Kurulum

Aspose.PDF for Java, bir JAR dosyası olarak indirilebilir için kullanılabilir. Ayrıca aşağıdaki yapılandırmaları kullanarak Maven tabanlı uygulamalarınıza kurabilirsiniz.

Depo:

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Bağımlılık:

<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-pdf</artifactId>
  <version>20.5</version>
  <classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Java kullanarak PDF’yi Excel XLS’ye dönüştürün

PDF’yi Excel XLS’ye dönüştürmek için, PDF belgesini yüklemeniz ve .xls uzantısıyla kaydetmeniz yeterlidir. Aşağıda, bu dönüşümü gerçekleştirmek için gereken adımlar yer almaktadır.

Aşağıdaki kod örneği, Java kullanılarak PDF’nin Excel XLS’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// Kaynak PDF dosyasını yükle
Document doc = new Document("sampletable.pdf");
// PDF'yi XLS'ye dönüştür
doc.save("workbook.xls", SaveFormat.Excel);

PDF Belgesi Girin

PDF'yi Excel'e Dönüştür

Çıktı Excel Elektronik Tablosu

PDF'yi XLS XLSX'e dönüştürme

Java kullanarak PDF’yi Excel XLSX’e dönüştürün

PDF’yi XLSX elektronik tablosuna dönüştürmek için, çıktı Excel biçimini ExcelSaveOptions sınıfını kullanarak tanımlamanız gerekir. Aspose.PDF for Java kullanarak PDF’den XLSX’e dönüştürme gerçekleştirme adımları aşağıdadır.

Aşağıdaki kod örneği, Java kullanılarak PDF’nin XLSX’e nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// Kaynak PDF dosyasını yükle
Document doc = new Document("sampletable.pdf");
// Excel seçeneklerini ayarla
ExcelSaveOptions options = new ExcelSaveOptions();
// Çıktı biçimini ayarla
options.setFormat(ExcelSaveOptions.ExcelFormat.XLSX);
// PDF'yi XLSX'e dönüştür
doc.save("workbook.xlsx", options);

PDF’den Excel’e Çalışma Sayfalarının Sayısını En Aza İndirin

Varsayılan olarak Aspose.PDF, PDF belgesindeki her sayfayı ayrı bir çalışma sayfasına dönüştürür. Ancak, büyük PDF belgeleri olması durumunda çalışma sayfası sayısını en aza indirmek için API’yi özelleştirebilirsiniz. Aşağıda bu işlemi gerçekleştirmek için adımlar verilmiştir.

Aşağıdaki kod örneği, Java kullanılarak minimum sayıda çalışma sayfasıyla PDF’nin XLSX’e nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// Kaynak PDF dosyasını yükle
Document doc = new Document("sampletable.pdf");
// Excel seçeneklerini ayarla
ExcelSaveOptions options = new ExcelSaveOptions();
// Çıktı biçimini ayarla
options.setFormat(ExcelSaveOptions.ExcelFormat.XLSX);
// Simge durumuna küçültme seçeneğini ayarla
options.setMinimizeTheNumberOfWorksheets(true);
// PDF'yi Excel XLSX'e Dönüştür
doc.save("workbook.xlsx", options);

Çözüm

Bu makalede, Java kullanarak PDF’yi Excel XLS veya XLSX dosyalarına nasıl dönüştüreceğinizi gördünüz. Ayrıca, PDF to Excel’deki çalışma sayfası sayısını en aza indirme özelliği de örnek kod yardımıyla ele alınmıştır. Belgeleri kullanarak Aspose.PDF for Java hakkında daha fazlasını keşfedebilirsiniz.

Ayrıca bakınız