C# ile PDF'de Grafikler ve Grafikler Oluşturun

Bazı PDF belgelerde, verileri veya bilgileri görsel olarak temsil etmek için grafikler ve çizelgeler kullanılır. Bazı durumlarda şemalar, akış şemaları gibi bir sistemdeki faaliyetlerin veya işlemlerin akışını grafiksel olarak açıklamak için kullanılırken, bazıları veri modellerini çizmek için kullanılır. Bu makale, C# .NET’te PDF dosyalarında nasıl grafik ve çizelge oluşturulacağını kapsar. Bir PDF dosyasında farklı grafik nesnelerin nasıl oluşturulacağını açıkça göstereceğiz.

PDF’de Grafikler ve Çizelgeler Oluşturmak için C# .NET API - Ücretsiz İndirme

PDF dosyalarında tablolar ve grafikler oluşturmak için Aspose.PDF for .NET kullanacağız. API, .NET uygulamaları içinde PDF oluşturma ve işleme gerçekleştirmek için tasarlanmıştır. Basit ve karmaşık düzenlerden oluşan PDF dosyalarını sorunsuz bir şekilde oluşturmanıza olanak tanır. API’nin ikili dosyalarını indirebilir veya NuGet kullanarak yükleyebilirsiniz.

PM> Install-Package Aspose.PDF

C# ile PDF’de Yay Oluşturma

Aşağıdakiler, C# dilinde PDF’ye bir yay ekleme adımlarıdır.

 1. Document sınıfını kullanarak yeni bir PDF oluşturun veya mevcut bir PDF yükleyin.
 2. Boyutları olan bir Grafik nesnesi oluşturun.
 3. Grafik nesnesi için BorderInfo öğesini ayarlayın.
 4. Arc sınıfının bir örneğini oluşturun ve boyutlarını ve diğer parametrelerini ayarlayın.
 5. Graph.Shapes.Add(Arc) yöntemini kullanarak Graph şekil koleksiyonuna yay ekleyin.
 6. Page.Paragraphs.Add(Graph) yöntemini kullanarak sayfaya grafik ekleyin.
 7. Document.Save(String) yöntemini kullanarak PDF dosyasını kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, C# dilinde bir PDF’de yayların nasıl ekleneceğini gösterir.

// Belge örneği oluştur
Document pdfDocument = new Document();

// PDF dosyasının sayfa koleksiyonuna sayfa ekle
var page = pdfDocument.Pages.Add();

// Belirli boyutlara sahip Grafik nesnesi oluşturun
Graph graph = new Graph(400, 400);

// Çizim nesnesi için kenarlığı ayarla
BorderInfo borderInfo = new BorderInfo(BorderSide.All, Color.Green);
graph.Border = borderInfo;

// Bir yay oluştur
Arc arc1 = new Arc(100, 100, 95, 0, 90);
arc1.GraphInfo.Color = Color.GreenYellow;
graph.Shapes.Add(arc1);

Graph graph2 = new Graph(400, 400);

// Doldurulmuş bir yay oluşturun
Arc arc = new Arc(100, 100, 95, 0, 90);
arc.GraphInfo.FillColor=Color.GreenYellow;
graph2.Shapes.Add(arc);

Line line = new Line(new float[] { 195, 100, 100, 100, 100, 195 });
line.GraphInfo.FillColor=Color.GreenYellow;
graph2.Shapes.Add(line);

// Sayfanın paragraf koleksiyonuna grafik nesnesi ekleyin
page.Paragraphs.Add(graph);
page.Paragraphs.Add(graph2);

// PDF dosyasını kaydet
pdfDocument.Save("create-arc.pdf");

Aşağıdakiler, yukarıdaki kod örneğini kullanarak oluşturduğumuz yaylardır.

C# dilinde PDF'de bir Yay Oluşturun

C# PDF’de Çember Oluşturma

Aşağıda, C# dilinde bir PDF dosyasına daire ekleme adımları yer almaktadır.

 1. Belge sınıfını kullanarak yeni bir PDF oluşturun veya mevcut bir PDF yükleyin.
 2. Boyutları olan bir Grafik nesnesi oluşturun.
 3. Grafik nesnesi için BorderInfo öğesini ayarlayın.
 4. Circle sınıfının bir örneğini oluşturun ve boyutlarını ayarlayın.
 5. Graph.Shapes.Add(Circle) yöntemini kullanarak Graph’ın şekil koleksiyonuna daire ekleyin.
 6. Page.Paragraphs.Add(Graph) yöntemini kullanarak sayfaya grafik ekleyin.
 7. Document.Save(String) yöntemini kullanarak PDF dosyasını kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, C# dilinde PDF’ye nasıl daire ekleneceğini gösterir.

// Belge örneği oluştur
Document pdfDocument = new Document();

// PDF dosyasının sayfa koleksiyonuna sayfa ekle
var page = pdfDocument.Pages.Add();

// Belirli boyutlara sahip Grafik nesnesi oluşturun
Graph graph = new Graph(400, 400);

// Çizim nesnesi için kenarlığı ayarla
BorderInfo borderInfo = new BorderInfo(BorderSide.All, Color.Green);
graph.Border = borderInfo;

// Çevre oluştur
Circle circle = new Circle(100, 100, 40);
circle.GraphInfo.Color = Color.GreenYellow;
circle.GraphInfo.FillColor=Color.GreenYellow;

graph.Shapes.Add(circle);

// Sayfanın paragraf koleksiyonuna grafik nesnesi ekleyin
page.Paragraphs.Add(graph);

// PDF dosyasını kaydet
pdfDocument.Save("create-circle.pdf");

Aşağıdaki, yukarıdaki kod örneğini kullanarak oluşturduğumuz dairedir.

C# ile PDF'de Çember Oluşturma

C# ile PDF’ye Eğri Ekleme

Aşağıda, C# dilinde bir PDF dosyasına eğri ekleme adımları yer almaktadır.

 1. Document sınıfını kullanarak yeni bir PDF oluşturun veya mevcut bir PDF yükleyin.
 2. Boyutları olan bir Grafik nesnesi oluşturun.
 3. Grafik nesnesi için BorderInfo öğesini ayarlayın.
 4. Curve sınıfının bir örneğini oluşturun ve boyutlarını ayarlayın.
 5. Graph.Shapes.Add(Curve) yöntemini kullanarak Graph’ın şekil koleksiyonuna eğri ekleyin.
 6. Page.Paragraphs.Add(Graph) yöntemini kullanarak sayfaya grafik ekleyin.
 7. Document.Save(String) yöntemini kullanarak PDF dosyasını kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, C# dilinde bir PDF dosyasına eğrilerin nasıl ekleneceğini gösterir.

// Belge örneği oluştur
Document pdfDocument = new Document();

// PDF dosyasının sayfa koleksiyonuna sayfa ekle
var page = pdfDocument.Pages.Add();

// Belirli boyutlara sahip Grafik nesnesi oluşturun
Graph graph = new Graph(400, 400);

// Çizim nesnesi için kenarlığı ayarla
BorderInfo borderInfo = new BorderInfo(BorderSide.All, Color.Green);
graph.Border = borderInfo;

// Bir eğri oluştur
Curve curve1 = new Curve(new float[] { 10, 10, 50, 60, 70, 10, 100, 120 });

curve1.GraphInfo.Color = Color.GreenYellow;
graph.Shapes.Add(curve1);

// Belirli boyutlara sahip Çizim nesnesi oluşturun
Graph graph2 = new Graph(400, 200);

// Doldurulmuş eğri oluştur
Curve curve2 = new Curve(new float[] { 50, 30, 200, 60, 70, 10, 100, 120 });
curve2.GraphInfo.FillColor = Color.GreenYellow;
graph2.Shapes.Add(curve2);

// Sayfanın paragraf koleksiyonuna grafik nesnesi ekleyin
page.Paragraphs.Add(graph);
page.Paragraphs.Add(graph2);

// PDF dosyasını kaydet
pdfDocument.Save("create-curve.pdf");

Aşağıdakiler, yukarıdaki kod örneğini kullanarak oluşturduğumuz eğrilerdir.

C# ile PDF'e Eğri Ekleme

C# PDF’ye Satır Ekleme

Aşağıda, C# kullanarak bir PDF’ye satır ekleme adımları yer almaktadır.

 1. Document sınıfını kullanarak yeni bir PDF oluşturun veya mevcut bir PDF yükleyin.
 2. Boyutları olan bir Grafik nesnesi oluşturun.
 3. Grafik nesnesi için BorderInfo öğesini ayarlayın.
 4. Line sınıfının bir örneğini oluşturun ve boyutlarını ayarlayın.
 5. Çizginin stil, genişlik vb. diğer özelliklerini ayarlayın.
 6. Graph.Shapes.Add(Line) yöntemini kullanarak Graph’ın şekil koleksiyonuna çizgi ekleyin.
 7. Page.Paragraphs.Add(Graph) yöntemini kullanarak sayfaya grafik ekleyin.
 8. Document.Save(String) yöntemini kullanarak PDF dosyasını kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, C# dilinde PDF’de satırların nasıl ekleneceğini gösterir.

// Belge örneği oluştur
Document pdfDocument = new Document();

// PDF dosyasının sayfa koleksiyonuna sayfa ekle
var page = pdfDocument.Pages.Add();

// Belirli boyutlara sahip Grafik nesnesi oluşturun
Graph graph = new Graph(400, 400);

// Çizim nesnesi için kenarlığı ayarla
BorderInfo borderInfo = new BorderInfo(BorderSide.All, Color.Green);
graph.Border = borderInfo;

// Line örneği oluştur
Line line = new Line(new float[] { 300, 200, 200, 100 });

line.GraphInfo.LineWidth = 5;

// Grafik nesnesinin şekiller koleksiyonuna dikdörtgen nesnesi ekleyin
graph.Shapes.Add(line);

// Kesikli çizgi oluştur
Line line2 = new Line(new float[] { 100, 100, 200, 100 });

// Çizgi nesnesi için renk ayarla
line2.GraphInfo.Color = Color.Red;

// Çizgi genişliğini ayarla
line2.GraphInfo.LineWidth = 5;

// Satır nesnesi için kısa çizgi dizisini belirtin
line2.GraphInfo.DashArray=new int[] { 0, 1, 0 };

// Line örneği için kısa çizgi aşamasını ayarlayın
line2.GraphInfo.DashPhase = 1;

// Çizim nesnesinin şekiller koleksiyonuna çizgi ekleme
graph.Shapes.Add(line2);

// Sayfanın paragraf koleksiyonuna grafik nesnesi ekleyin
page.Paragraphs.Add(graph);

// PDF dosyasını kaydet
pdfDocument.Save("create-line.pdf");

Yukarıdaki kod örneğini kullanarak oluşturduğumuz satırlar aşağıdadır.

C# ile PDF'e Satır Ekleme

C# ile PDF’de Dikdörtgen Oluşturma

Diğer grafik nesnelere benzer şekilde, PDF’ye bir dikdörtgen ekleyebilirsiniz. Ayrıca, dikdörtgeni belirli bir renkle doldurabilir, Z-Sırasını kontrol edebilir, gradyan rengi ekleyebilir vb.

 1. Belge sınıfını kullanarak yeni bir PDF oluşturun veya mevcut bir PDF yükleyin.
 2. Boyutları olan bir Grafik nesnesi oluşturun.
 3. Grafik nesnesi için BorderInfo öğesini ayarlayın.
 4. Rectangle sınıfının bir örneğini oluşturun ve boyutlarını ayarlayın.
 5. Dikdörtgenin dolgu rengi, gradyan vb. gibi diğer özelliklerini ayarlayın.
 6. Graph.Shapes.Add(Rectangle) yöntemini kullanarak Graph’ın şekil koleksiyonuna dikdörtgen ekleyin.
 7. Page.Paragraphs.Add(Graph) yöntemini kullanarak sayfaya grafik ekleyin.
 8. PDF dosyasını Document.Save(String) yöntemini kullanarak kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, C# dilinde PDF’de dikdörtgenlerin nasıl ekleneceğini gösterir.

// Belge örneği oluştur
Document pdfDocument = new Document();

// PDF dosyasının sayfa koleksiyonuna sayfa ekle
var page = pdfDocument.Pages.Add();

// Belirli boyutlara sahip Grafik nesnesi oluşturun
Graph graph = new Graph(400, 400);

// Çizim nesnesi için kenarlığı ayarla
BorderInfo borderInfo = new BorderInfo(BorderSide.All, Color.Green);
graph.Border = borderInfo;

Aspose.Pdf.Drawing.Rectangle rect = new Aspose.Pdf.Drawing.Rectangle(300, 100, 200, 120);

// Grafik nesnesi için dolgu rengini belirtin
rect.GraphInfo.FillColor = Color.Red;

// Grafik nesnesinin şekiller koleksiyonuna dikdörtgen nesnesi ekleyin
graph.Shapes.Add(rect);

// Dikdörtgeni gradyanla doldur
Aspose.Pdf.Drawing.Rectangle rect2 = new Aspose.Pdf.Drawing.Rectangle(0, 0, 300, 300);
graph.Shapes.Add(rect2);

// Grafik nesnesi ve dolgu için Degrade dolgu rengini belirtin
Color gradientFill = new Color();
rect2.GraphInfo.FillColor = gradientFill;

// Degradeyi ayarla
GradientAxialShading gradientAxialShading = new GradientAxialShading(Color.Red, Color.Blue);
gradientAxialShading.Start = new Point(0, 0);
gradientAxialShading.End = new Point(300, 300);
gradientFill.PatternColorSpace = gradientAxialShading;

// Sayfanın paragraf koleksiyonuna grafik nesnesi ekleyin
page.Paragraphs.Add(graph);

// PDF dosyasını kaydet
pdfDocument.Save("create-rectangle.pdf");

Yukarıdaki kod örneğini kullanarak oluşturduğumuz dikdörtgenler aşağıdadır.

C# ile PDF'de Dikdörtgen Oluşturma

C# ile PDF’de Elips Oluşturma

Son olarak, C# dilinde PDF’de nasıl elips oluşturulacağına bir göz atalım.

 1. Document sınıfını kullanarak yeni bir PDF oluşturun veya mevcut bir PDF yükleyin.
 2. Boyutları olan bir Grafik nesnesi oluşturun.
 3. Grafik nesnesi için BorderInfo öğesini ayarlayın.
 4. Ellipse sınıfının bir örneğini oluşturun ve boyutlarını ayarlayın.
 5. Dolgu rengi gibi diğer elips özelliklerini ayarlayın.
 6. Graph.Shapes.Add(Ellipse) yöntemini kullanarak Graph’ın şekil koleksiyonuna elips ekleyin.
 7. Page.Paragraphs.Add(Graph) yöntemini kullanarak sayfaya grafik ekleyin.
 8. Document.Save(String) yöntemini kullanarak PDF dosyasını kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, C# dilinde bir PDF dosyasına nasıl elips ekleneceğini gösterir.

// Belge örneği oluştur
Document pdfDocument = new Document();

// PDF dosyasının sayfa koleksiyonuna sayfa ekle
var page = pdfDocument.Pages.Add();

// Belirli boyutlara sahip Grafik nesnesi oluşturun
Graph graph = new Graph(400, 400);

// Çizim nesnesi için kenarlığı ayarla
BorderInfo borderInfo = new BorderInfo(BorderSide.All, Color.Green);
graph.Border = borderInfo;

// elips oluştur
Ellipse ellipse1 = new Ellipse(100, 100, 120, 60);
ellipse1.GraphInfo.Color = Color.GreenYellow;
ellipse1.Text = new TextFragment("Ellipse");
graph.Shapes.Add(ellipse1);

// Dolgulu elips oluştur
Ellipse ellipse2 = new Ellipse(200, 100, 120, 180);
ellipse2.GraphInfo.FillColor = Color.GreenYellow;
graph.Shapes.Add(ellipse2);

// Sayfanın paragraf koleksiyonuna grafik nesnesi ekleyin
page.Paragraphs.Add(graph);

// PDF dosyasını kaydet
pdfDocument.Save("create-ellipse.pdf");

Aşağıdakiler, yukarıdaki kod örneğini kullanarak oluşturduğumuz elipslerdir.

C# ile PDF'de Elips Oluşturma

PDF Tabloları ve Grafikleri Oluşturmak için C# .NET API - Ücretsiz Lisans Alın

Aspose.PDF for .NET’i değerlendirme sınırlamaları olmaksızın kullanmak için ücretsiz bir geçici lisans alabilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, C# kullanarak PDF dosyalarında farklı tablo ve grafik nesneleri oluşturmayı öğrendiniz. Bir PDF’ye nasıl yay, daire, dikdörtgen, çizgi, eğri ve elips ekleyeceğinizi gördünüz. Ayrıca, belgeleri kullanarak .NET PDF API hakkında daha fazlasını keşfedebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz veya sorunuz olması durumunda, [forumumuz] aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz]49.

Ayrıca bakınız