C# kullanarak PDF Belgeleri oluşturun

PDF belgelerinin otomatik olarak oluşturulması ve işlenmesi son günlerde zorlu bir özellik haline geldi. Çeşitli uygulamalarda, faturalar, makbuzlar ve farklı rapor türleri gibi PDF belgeleri dinamik olarak oluşturulur. Buna uygun olarak, bu makale, .NET uygulamaları içinde PDF otomasyonunun temel uygulamasını kapsar. Son olarak, C# kullanarak PDF dosyalarının nasıl oluşturulacağını öğreneceksiniz. Kod örnekleri, C# kullanarak PDF’ye metin, resim, tablo ve diğer bileşenlerin nasıl ekleneceğini gösterecektir.

C# .NET PDF API - Ücretsiz İndirme

Aspose.PDF for .NET, .NET uygulamalarınız içinden PDF dosyaları oluşturmanıza ve işlemenize izin veren bir PDF dosyası işleme API’sidir. API’yi kullanarak dinamik olarak çeşitli türde raporlar ve iş belgeleri oluşturabilirsiniz. API, indirilebilir DLL olarak kullanılabilir ve NuGet üzerinde barındırılır.

Install-Package Aspose.Pdf

C# ile PDF Dosyaları Oluşturun

Bir metin parçası içeren basit bir PDF belgesi oluşturarak başlayalım. Aşağıda, C# kullanarak bir PDF dosyası oluşturma adımları yer almaktadır.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak basit bir PDF dosyasının nasıl oluşturulacağını gösterir.

// Belge nesnesini başlat
Document document = new Document();

// Sayfa ekle
Page page = document.Pages.Add();

// Yeni sayfaya metin ekle
page.Paragraphs.Add(new Aspose.Pdf.Text.TextFragment("Hello World!"));

// PDF'yi kaydet 
document.Save("document.pdf");

[Karmaşık PDF belgeleri oluşturma] hakkında daha fazla bilgi edinin13.

C# ile bir PDF Dosyasını Düzenleme

Bir PDF dosyasını değiştirmek, yeni bir tane oluşturmak kadar basittir. Document sınıfını kullanarak dosyayı yükleyin, istediğiniz işlemleri gerçekleştirin ve kaydedin. Bir PDF’yi değiştirmek için gereken adımlar aşağıdadır.

 • Belge sınıfından bir nesne oluşturun ve bir PDF dosyasının yolunu yapıcısına sağlayın.
 • Belgenin sayfalarını veya içeriğini değiştirin.
 • Document.Save() yöntemini kullanarak belgeyi kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak bir PDF’nin nasıl değiştirileceğini gösterir.

// PDF Yükle
var pdfDocument = new Aspose.Pdf.Document("document.pdf");

// Biraz değişiklik yapın, örneğin yeni boş sayfa ekleyin
pdfDocument.Pages.Add();

// Güncellenmiş PDF'yi kaydedin
pdfDocument.Save(modifiedFileName);

C# kullanarak PDF’ye Görüntü Ekle

Şimdi PDF belgesine nasıl resim ekleneceğini kontrol edelim. Bunu yapmak için gereken adımlar aşağıdadır.

 • Bir PDF belgesi açmak için Document sınıfından bir nesne oluşturun.
 • Page sınıfını kullanarak resim eklemek istediğiniz sayfaya erişin.
 • Görüntüyü sayfanın Kaynaklar koleksiyonuna ekleyin.
 • Görüntüyü sayfaya yerleştirmek için operatörleri kullanın:
  • GKaydet operator to save the current graphical state.
  • Matrisi Birleştir operator to specify where the image is to be placed.
  • Yapmak operator to draw the image on the page.
  • Son olarak, güncellenmiş grafik durumunu kaydetmek için GRestore operatörünü kullanın.
 • PDF dosyasını kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak bir PDF belgesine nasıl resim ekleneceğini gösterir.

// Belgeyi aç
Document pdfDocument = new Document("document.pdf");

// Koordinatları ayarla
int lowerLeftX = 100;
int lowerLeftY = 100;
int upperRightX = 200;
int upperRightY = 200;

// Resmin eklenmesi gereken sayfayı alın
Page page = pdfDocument.Pages[1];

// Görüntüyü akışa yükle
FileStream imageStream = new FileStream("aspose-logo.jpg", FileMode.Open);

// Sayfa Kaynaklarının Görseller koleksiyonuna resim ekleyin
page.Resources.Images.Add(imageStream);

// GSave operatörünü kullanma: bu operatör mevcut grafik durumunu kaydeder
page.Contents.Add(new Aspose.Pdf.Operators.GSave());

// Dikdörtgen ve Matris nesneleri oluşturma
Aspose.Pdf.Rectangle rectangle = new Aspose.Pdf.Rectangle(lowerLeftX, lowerLeftY, upperRightX, upperRightY);
Matrix matrix = new Matrix(new double[] { rectangle.URX - rectangle.LLX, 0, 0, rectangle.URY - rectangle.LLY, rectangle.LLX, rectangle.LLY });

// ConcatenateMatrix (concatenate matrix) operatörünü kullanma: görüntünün nasıl yerleştirilmesi gerektiğini tanımlar
page.Contents.Add(new Aspose.Pdf.Operators.ConcatenateMatrix(matrix));
XImage ximage = page.Resources.Images[page.Resources.Images.Count];

// Do işlecini kullanma: bu işleç görüntüyü çizer
page.Contents.Add(new Aspose.Pdf.Operators.Do(ximage.Name));

// GRestore operatörünü kullanma: bu operatör grafik durumunu geri yükler
page.Contents.Add(new Aspose.Pdf.Operators.GRestore()); 

// Güncellenen belgeyi kaydet
pdfDocument.Save("document.pdf");

PDF’ye resim ekleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

C# kullanarak PDF’de Tablo Oluşturma

Tablolar, verileri satırlar ve sütunlar biçiminde düzenlemek için kullanılan belgelerin önemli bir bileşenidir. Aspose.PDF for .NET, PDF belgelerine tablolar oluşturmak ve eklemek için oldukça basit bir yol sağlar. Aşağıda bu işlemi gerçekleştirmek için adımlar verilmiştir.

 • Belge sınıfını kullanarak PDF dosyasını yükleyin.
 • Table sınıfını kullanarak bir tablo başlatın ve sütunlarını ve satırlarını ayarlayın.
 • Tablonun ayarlarını belirleyin (yani kenarlıklar).
 • Table.Rows.Add() yöntemini kullanarak satırlar oluşturarak tabloyu doldurun.
 • Document.Pages1.Paragraphs.Add(Table) yöntemini kullanarak tabloyu sayfaya ekleyin.
 • PDF dosyasını kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, C# dilinde bir PDF belgesinde nasıl tablo oluşturulacağını ve tablo ekleneceğini gösterir.

// Kaynak PDF belgesini yükle
Aspose.Pdf.Document doc = new Aspose.Pdf.Document("document.pdf");

// Tablonun yeni bir örneğini başlatır
Aspose.Pdf.Table table = new Aspose.Pdf.Table();

// Tablo kenarlık rengini LightGray olarak ayarlayın
table.Border = new Aspose.Pdf.BorderInfo(Aspose.Pdf.BorderSide.All, .5f, Aspose.Pdf.Color.FromRgb(System.Drawing.Color.LightGray));

// Tablo hücreleri için kenarlığı ayarlama
table.DefaultCellBorder = new Aspose.Pdf.BorderInfo(Aspose.Pdf.BorderSide.All, .5f, Aspose.Pdf.Color.FromRgb(System.Drawing.Color.LightGray));

// 10 satır eklemek için bir döngü oluşturun
for (int row_count = 1; row_count < 10; row_count++)
{
  // Tabloya satır ekle
  Aspose.Pdf.Row row = table.Rows.Add();
  // Tablo hücreleri ekle
  row.Cells.Add("Column (" + row_count + ", 1)");
  row.Cells.Add("Column (" + row_count + ", 2)");
  row.Cells.Add("Column (" + row_count + ", 3)");
}

// Giriş belgesinin ilk sayfasına tablo nesnesi ekleyin
doc.Pages[1].Paragraphs.Add(table);

// Tablo nesnesini içeren güncellenmiş belgeyi kaydet
doc.Save("document_with_table_out.pdf");

[PDF’de tablo oluşturma] hakkında daha fazla bilgi edinin]28.

C# ile PDF’de Form Oluşturma

PDF’lerdeki formlar, okuyuculardan veri toplamak için kullanılır. PDF formlarına metin kutuları, onay kutuları, radyo düğmeleri ve diğer desteklenen kontrolleri ekleyebilirsiniz. PDF biçimi iki tür formu destekler; Acro formları ve XFA formları (ayrıntılara bakın). Aşağıda, PDF’de form oluşturma ve ekleme adımları yer almaktadır.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak PDF belgesine formların nasıl ekleneceğini gösterir.

// Belgeyi aç
Document pdfDocument = new Document("document.pdf");

// Bir alan oluştur
TextBoxField textBoxField = new TextBoxField(pdfDocument.Pages[1], new Aspose.Pdf.Rectangle(100, 200, 300, 300));
textBoxField.PartialName = "textbox1";
textBoxField.Value = "Text Box";

// TextBoxField.Border = yeni Kenarlık(
Border border = new Border(textBoxField);
border.Width = 5;
border.Dash = new Dash(1, 1);
textBoxField.Border = border;

textBoxField.Color = Aspose.Pdf.Color.FromRgb(System.Drawing.Color.Green);

// Belgeye alan ekle
pdfDocument.Form.Add(textBoxField, 1);

// Değiştirilmiş PDF'yi kaydet
pdfDocument.Save("output.pdf");

[PDF’de form oluşturma] hakkında daha fazla bilgi edinin33.

Çözüm

Bu gönderide, C# kullanarak sıfırdan PDF dosyalarının nasıl oluşturulacağını öğrendiniz. Ayrıca, metin, resimler, tablolar ve formlar gibi çeşitli bileşenleri bir PDF belgesine programlı olarak nasıl ekleyeceğinizi öğrendiniz. Belgeleri kullanarak PDF API hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Ayrıca bakınız

Bilgi: Aspose, PDF’leri çevrimiçi görüntülemenize, PDF’leri videoya dönüştürmenize ve PDF’leri çevrimiçi düzenlemenize izin veren ücretsiz bir çevrimiçi web uygulaması sağlar. ].