CSV dosyaları genellikle, değerlerin genellikle virgül ayırıcıyla ayrıldığı tablo verileri içerir. C# veya VB.NET kullanarak bir CSV dosyasını PDF‘ye ve bir PDF dosyasını CSV dosyasına dönüştürebilirsiniz. Aspose API’leri birçok dosya işleme ve dönüştürme özelliği sunar. CSV ve PDF dönüştürmeyi öğrenmek için aşağıdaki başlıkları inceleyelim:

CSV’den PDF’e ve PDF’den CSV’ye Dönüştürücü - API Kurulumu

Ortamınıza Aspose.Cells for .NET ve Aspose.PDF for .NET API’sini yüklemeniz gerekir. İndirilenler bölümünden DLL dosyalarını indirerek bu API’leri hızlı bir şekilde yapılandırabilir veya Microsoft Visual Studio IDE’deki Araçlar menüsü altındaki NuGet Paket Yöneticisi’nde aşağıdaki komutları çalıştırabilirsiniz.

PM> Install-Package Aspose.Cells
PM> Install-Package Aspose.Pdf

API’leri başarıyla yapılandırdıktan sonra, hepimiz CSV ve PDF dosyalarının karşılıklı dönüşümünü gerçekleştirmeye hazırız.

C# veya VB.NET kullanarak CSV’yi Programlı Olarak PDF Dosyasına Dönüştürün

CSV dosyaları, genellikle virgülle ayrılan virgülle ayrılmış değerler içerir. Ayrıca, bir CSV dosyasındaki her satır, bir demet veya veri satırını belirtir. C# veya VB.NET dillerini kullanarak bir CSV dosyasını programlı olarak kolayca bir PDF belgesine dönüştürebilirsiniz. TxtLoadOptions.Separator özelliğini kullanarak hangi sembolü ayırıcı karakter olarak ayarlamak istediğinizi kontrol edebilirsiniz. Aynı şekilde, TxtLoadOptions.SeparatorString özelliğini kullanarak ayırıcı sınırlayıcı olarak bir dize değeri de ayarlayabilirsiniz. Bir CSV dosyasını PDF’ye dönüştürmek için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekir:

  1. TxtLoadOptions sınıf nesnesini başlat
  2. Ayırıcı özelliğini kullanarak ayırıcıyı belirtin
  3. Giriş CSV dosyasını yükle
  4. Çıktı PDF dosyasını kaydedin

Aşağıdaki kod parçacığı, C# veya VB.NET kullanarak bir CSV’nin Programlı Olarak PDF’ye nasıl dönüştürüleceğini gösteren bu adımlara dayanmaktadır:

// TxtLoadOptions sınıf nesnesini başlat
Aspose.Cells.TxtLoadOptions option = new Aspose.Cells.TxtLoadOptions();
option.Separator = ',';

// Giriş CSV dosyasını yükleyin
Aspose.Cells.Workbook workbook = new Aspose.Cells.Workbook(dataDir + "Test.csv" , option);

// Çıktı PDF dosyasını kaydet
workbook.Save(dataDir + "Sample.pdf", Aspose.Cells.SaveFormat.Pdf);

CSV Dosyasını Girin

My Data,,,,,,,

Items A,Items B,Items C,Items D,Items E,Items F,Items G,Items H
12,23,33,66,11,87,99,33
23,22,33,77,31,22,45,56
34,11,12,23,22,34,11,12
45,43,54,88,36,45,45,37
65,65,65,65,13,65,9,35
34,22,27,22,32,23,23,32
213,186,224,341,145,276,232,205

Çıktı PDF Dosyası Ekran Görüntüsü

CSV PDF'yi csharp'a dönüştür

C# veya VB.NET kullanarak PDF’yi Programlı Olarak CSV Dosyasına Dönüştürün

PDF dosyaları, tablo biçimindeki verileri içerebilir. Bu tür bir PDF dosyasını .NET uygulamalarınızda CSV’ye dönüştürebilirsiniz. Yukarıdaki Kurulum bölümünde tartıştığımız NuGet komutunu kullanarak Aspose.PDF for .NET API’yi zaten kurdunuz. Bir PDF’yi CSV dosyasına dönüştürme adımları aşağıdadır:

  1. ExcelSaveOptions sınıf nesnesini başlat
  2. Çıktı dosyası için ExcelFormat.CSV biçimini ayarlayın
  3. Giriş PDF dosyasını yükle
  4. Çıktı CSV dosyasını kaydet

Aşağıdaki kod, C# veya VB.NET kullanılarak programlı olarak PDF’nin CSV’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir:

// ExcelSaveOptions sınıf nesnesini başlat
ExcelSaveOptions options = new ExcelSaveOptions();
options.ConversionEngine = ExcelSaveOptions.ConversionEngines.NewEngine;

// Biçimi CSV olarak ayarla
options.Format = ExcelSaveOptions.ExcelFormat.CSV;

// Giriş PDF dosyasını yükle
Document pdfDocument = new Document("Sample.pdf");

// Çıktı CSV dosyasını kaydet
pdfDocument.Save("Sample.csv", options);

Çözüm

Bu makalede, .NET uygulamalarınızda C# veya VB.NET kullanarak CSV’yi PDF’ye ve PDF’yi CSV’ye programlı olarak nasıl dönüştüreceğinizi araştırdık. CSV dosyalarında bir karakteri veya bir dize sınırlayıcıyı nasıl ayrıştıracağımızı öğrendik. Ayrıca, daha fazla yardım için bize Ücretsiz Destek Forumu üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca bakınız