PDF'yi C# ile Şifreleyin ve Şifresini Çözün

PDF şifreleme, PDF belgesini yetkisiz erişime karşı korumak için kullanılır. Bir PDF belgesi şifrelenmişse, içeriğine erişmek için şifresini çözmeniz gerekir, aksi takdirde okunamaz durumda kalır. Çoğu zaman, PDF belgeleri, belgeyi açmak için gereken bir parola ile şifrelenir. Öte yandan, erişim izinlerini yazdırma, düzenleme, kopyalama vb. çeşitli işlemlerle de sınırlayabilirsiniz. Aspose’un PDF kitaplığı Aspose.PDF for .NET, şifrelemek ve şifresini çözmek için bazı basit yollar sağlar C# ve VB.NET kullanan PDF dosyaları. Bu yazıda size C# kullanarak PDF şifreleme ve şifre çözme işlemlerini nasıl yapacağınızı göstereceğim.

C# PDF Şifreleme ve Şifre Çözme API’si - Kurulum

Aspose.PDF for .NET, NuGet üzerinde barındırılır ve NuGet Paket Yöneticisi kullanılarak kolaylıkla kurulabilir. Alternatif olarak, API’nin DLL’sini İndirilenler bölümünden indirebilirsiniz.

PDF Dosyalarını C# ile Şifreleyin

Bir PDF dosyasını şifrelemek için, belgeyi açmak ve görüntülemek için gerekli olacak bir parola belirlemeniz gerekir. Ek olarak, şifreleme yöntemi olarak istediğiniz kriptografik algoritmayı belirtmeniz gerekir. Aspose.PDF for .NET aşağıdaki şifreleme yöntemlerini destekler:

 • 40 bit anahtarlı RC4.
 • 128 bit anahtarlı RC4.
 • 128 bit anahtarlı AES.
 • 256 bit anahtarlı AES.

Bir PDF Dosyasını Şifreleme Adımları

Aşağıda, C# kullanarak bir PDF belgesini şifrelemek için basit adımlar yer almaktadır.

 • Belge sınıfını kullanarak PDF belgesini yükleyin.
 • PDF belgesini Document.Encrypt yöntemini kullanarak bir parola ve kriptografik algoritma ile şifreleyin.
 • Document.Save yöntemini kullanarak şifreli PDF belgesini kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak bir PDF belgesinin nasıl şifreleneceğini gösterir.

// Belgeyi aç
Document document = new Document("Encrypt.pdf");
// PDF'yi şifrele 
document.Encrypt("user_password", "owner_password", 0 /*permissions*/, CryptoAlgorithm.RC4x128);
// Güncellenmiş PDF'yi kaydet
document.Save("Encrypted PDF.pdf");

Bu şifrelenmiş PDF belgesini Adobe Reader’da açtığınızda, aşağıdaki diyalog açılır.

şifreli PDF belgesi

C# kullanarak bir PDF Dosyasının şifresini çözün

Bir PDF belgesinin şifresini çözmek için, belgenin kullanıcı veya sahip parolasına sahip olmanız gerekir. Bir PDF belgesinin şifresini çözmek için basit adımlar şunlardır:

 • Kullanıcının veya sahibin parolasını belirterek Document sınıfını kullanarak PDF belgesini yükleyin.
 • Document.Decrypt() yöntemini çağırın.
 • Şifresi çözülmüş PDF belgesini kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak bir PDF belgesinin şifresinin nasıl çözüleceğini gösterir.

// Kullanıcının veya sahibinin parolasını belirterek belgeyi açın
Document document = new Document("Encrypted PDF.pdf", "user_password");
// PDF'nin şifresini çöz 
document.Decrypt();
// Güncellenmiş PDF'yi kaydet
document.Save("Decrypted PDF.pdf");

C#’ta Bir PDF Dosyasının Güvenlik İzinlerini Değiştirme

Kullanıcının iznini sınırlayarak bir PDF belgesinin güvenliğini artırabilirsiniz. Böyle bir durumda, kullanıcılar için izin verilen işlemleri belirleyebilirsiniz. Bir kullanıcıya izin vermek için ayarlayabileceğiniz izinlerin listesi aşağıdadır.

 • Belgeyi Yazdır - Belgenin yazdırılmasını sağlar.
 • İçeriği Değiştir - Belgenin içeriğini değiştirmeye izin verir.
 • İçeriği Ayıkla - İçeriğin belgeden kopyalanmasına izin verir.
 • Metin Ek Açıklamalarını Değiştir - Metin açıklamalarının eklenmesine veya değiştirilmesine izin verir.
 • Formu Doldur - Etkileşimli form alanlarının doldurulmasını sağlar.
 • Engelli İçeriği Ayıkla - Metin ve grafiklerin çıkarılmasına izin verir (engelli kullanıcılar için).
 • Belgeyi Birleştir - Sayfaları eklemeye, döndürmeye veya silmeye ve yer imleri veya küçük resimler oluşturmaya izin verir.
 • Baskı Kalitesi - Belgelerin yüksek çözünürlüklü olarak yazdırılmasını sağlar.

Bir PDF Dosyasının Güvenlik İzinlerini Değiştirme Adımları

Bir PDF belgesinin güvenlik izinlerini değiştirme adımları aşağıdadır.

 • PDF belgesini yükleyin.
 • Document.Encrypt yöntemini kullanarak güvenlik izinlerini ayarlayın.
 • Şifreli PDF belgesini kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak bir PDF belgesinin izinlerinin nasıl değiştirileceğini gösterir.

// Belgeyi aç
Document document = new Document("Encrypt.pdf");
// PDF'yi yazdırma izniyle şifreleyin
document.Encrypt("user_password", "owner_password", Permissions.PrintDocument | Permissions.PrintingQuality, CryptoAlgorithm.RC4x128);
// Güncellenmiş PDF'yi kaydet
document.Save("Encrypted PDF.pdf");

PDF belgelerinin ayrıcalıklarını ayarlamanın veya değiştirmenin başka bir yolu da DocumentPrivilege sınıfını kullanmaktır. DocumentPrivilege sınıfı, kullanıcılar için izinleri veya ayrıcalıkları tanımlamanıza izin verir. Aşağıdaki kod örneği, C# dilinde DocumentPrivilege sınıfını kullanarak bir PDF belgesinin güvenlik izinlerinin nasıl ayarlanacağını gösterir.

// Belgeyi aç
Document document = new Document("Encrypt.pdf");
// Tüm ayrıcalıklara kısıtlamalar uygulayın
DocumentPrivilege privileges = DocumentPrivilege.ForbidAll;
// İstenen ayrıcalıklara izin ver
privileges.AllowScreenReaders = true;
privileges.AllowPrint = true;
// PDF'yi şifrele
document.Encrypt("user_password", "owner_password", privileges, CryptoAlgorithm.RC4x128, false);
// Güncellenmiş PDF'yi kaydet
document.Save("Encrypted PDF.pdf");

Bu bölümde şifrelediğimiz PDF belgesinin güvenlik detayları aşağıdadır.

PDF'nin değişen güvenlik izinleri

Çözüm

Bu makalede, C# kullanarak PDF belgelerini şifreleme ve şifre çözme adımlarını incelediniz. Ayrıca, C# dilinde bir PDF belgesinin güvenlik izinlerini nasıl ayarlayacağınızı veya değiştireceğinizi de öğrendiniz. Bu güvenlik özellikleri, parola ve kriptografik algoritmalar kullanarak hassas PDF belgelerini korumanıza ve ayrıca kullanıcının belgeyle ilgili işlemlere erişimini sınırlamanıza olanak tanır. .NET PDF Kitaplığımız hakkında daha fazla bilgi edinmek için belgelere başvurabilirsiniz.

Ayrıca bakınız