Çeşitli durumlarda, bir görüntü koleksiyonunu PDF dosyasına dönüştürmeniz gerekebilir. Örneğin, bir albümdeki tüm görüntüleri tek bir PDF dosyasına eklemek isteyebilirsiniz. Öte yandan, taranmış bir belgenin görüntülerinden PDF oluşturmanız gerekebilir. Görüntüyü PDF’ye dönüştürmek için bu makale, Java kullanılarak birden çok görüntüden nasıl PDF oluşturulacağını kapsar.

Görüntüden PDF’e Dönüştürme için Java API

Aspose.PDF for Java, hem temel hem de gelişmiş PDF işleme özellikleri sağlayan güçlü bir API’dir. Yeni PDF dosyaları oluşturmanıza ve mevcut olanları kolayca değiştirmenize olanak tanır. API’nin JAR’ını indirebilir veya aşağıdaki Maven yapılandırmalarını kullanarak yükleyebilirsiniz.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-pdf</artifactId>
  <version>21.2</version>
</dependency>

Görüntülerden PDF Oluşturma Adımları

Bu makaledeki resimlerden bir PDF dosyası oluşturmak için izleyeceğimiz adımlar aşağıdadır.

 • İlk olarak, yeni bir PDF belgesi oluşturun.
 • Bir dizideki görüntülerin dosya adlarının listesini alın.
 • Listedeki her görüntü dosyası için aşağıdakileri yapın:
  • PDF belgesine yeni bir sayfa ekleyin ve özelliklerini ayarlayın.
  • Her görüntü dosyasını listeden bir dosya akışına yükleyin.
  • Sayfanın paragraf koleksiyonuna resim ekleyin.
 • Son olarak, PDF belgesini kaydedin.

Java kullanarak Görüntülerden PDF oluşturun

Şimdi yukarıda belirtilen adımların her birinin Aspose.PDF for Java kullanılarak nasıl uygulanacağına bakalım.

Aşağıdaki kod örneği, Java’daki resimlerden PDF dosyasının nasıl oluşturulacağını gösterir.

// Belge Nesnesini Başlat
Document doc = new Document();

// Klasördeki görüntü dosyalarına erişin
String imageDir = "D:/Images/";
File file = new File(imageDir);
String[] fileList = file.list();

for (String fileName : fileList) {
	// Belge koleksiyonuna sayfa ekleme
	Page page = doc.getPages().add();

	// Kaynak görüntü dosyasını Akış nesnesine yükleyin
	java.io.FileInputStream fs = new java.io.FileInputStream(imageDir + fileName);

	// Kenar boşluklarını görüntünün sığacağı şekilde ayarlayın, vb.
	page.getPageInfo().getMargin().setBottom(0);
	page.getPageInfo().getMargin().setTop(0);
	page.getPageInfo().getMargin().setLeft(0);
	page.getPageInfo().getMargin().setRight(0);
	page.setCropBox(new com.aspose.pdf.Rectangle(0, 0, 400, 400));

	// Bir görüntü nesnesi oluşturun
	Image image1 = new Image();

	// Görüntüyü bölümün paragraflar koleksiyonuna ekleyin
	page.getParagraphs().add(image1);

	// Görüntü dosyası akışını ayarla
	image1.setImageStream(fs);
}

// Ortaya çıkan PDF dosyasını kaydet
doc.save("document.pdf");

Ücretsiz API Lisansı Alın

API’yi değerlendirme sınırlamaları olmadan denemek isterseniz, ücretsiz bir geçici lisans alabilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, Java kullanarak birden çok görüntüye dayalı bir PDF dosyasının nasıl oluşturulacağını öğrendiniz. Adım adım kılavuz ve kod örneği, görüntülerin bir klasörden nasıl alınacağını ve PDF’ye nasıl ekleneceğini gösterdi. Belgeleri kullanarak Java PDF API hakkında daha fazlasını keşfedebilirsiniz.

Ayrıca bakınız