içe aktarma dışa aktarma pdf xfdf ek açıklamaları

Ek açıklamalar genellikle bazı belgelere açıklama, açıklama, ayrıntı veya yorum eklemek için kullanılır. PDF dosyalarında ek açıklamalar sıklıkla kullanılır ve bunları XFDF biçiminde içe veya dışa aktarmanız gerekebilir. Açıklamaları C# veya VB.NET kullanarak programlı olarak kolayca içe veya dışa aktarabilirsiniz. Aşağıdaki içerikleri inceleyelim:

Ek Açıklamalar İçe Aktarıcı veya Dışa Aktarıcı API’si – Kurulum

Aspose.PDF for .NET API, PDF dosyalarıyla çalışmak için farklı sınıflar, özellikler ve yöntemler sunar. Aynı şekilde, PDFAnnotationEditor sınıfı ile PDF belgelerinden açıklamaları XFDF dosyasına içe veya dışa aktarabilirsiniz. Ek açıklamaları programlı olarak içe veya dışa aktarmak için kullanılabilecek farklı yöntemler sunar. API’yi Yeni Sürümler‘den indirerek veya Microsoft Visual Studio IDE’deki NuGet çözüm yöneticisi aracılığıyla yüklemeniz gerekir. API’yi yüklemek için aşağıdaki komut kullanılabilir:

PM> Install-Package Aspose.Pdf

C# veya VB.NET kullanarak Ek Açıklamaları XFDF’den PDF’ye Aktarın

Ek açıklamaları, C# veya VB.NET programlama dillerini kullanarak .NET tabanlı uygulamalarınızdaki mevcut XFDF dosyasından PDF dosyasına aktarabilirsiniz. API, API referanslarındaki AnnotationType Numaralandırma altında listelenen farklı ek açıklama türlerinin içe aktarılmasını destekler. .NET framework tabanlı uygulamalarınızda C# veya VB.NET programlama dillerini kullanarak açıklamaları XFDF’den PDF’ye aktarmak için aşağıdaki adımları izleyelim.

 1. PdfAnnotationEditor sınıf nesnesini başlat
 2. Giriş PDF belgesini yükleyin
 3. Ek açıklamaları içe aktarmak için XFDF dosyasını yükleyin
 4. İçe aktarmak istediğiniz açıklama türlerini belirtin
 5. Ek açıklamaları XFDF’den PDF dosyasına aktarın
 6. Çıktı PDF dosyasını kaydedin

Aşağıdaki kod parçacığı, ek açıklamaların C# veya VB.NET kullanılarak XFDF dosyasından PDF dosyasına nasıl aktarılacağını gösterir:

// PdfAnnotationEditor sınıfından bir nesne oluşturun
PdfAnnotationEditor editor = new PdfAnnotationEditor();
// Giriş PDF dosyasını bağla
editor.BindPdf(dataDir + "inFile.pdf");
// Ek açıklamaları içe aktarmak üzere giriş XFDF dosyası için bir dosya akışı oluşturun
FileStream fileStream = new FileStream(dataDir + "exportannotations.xfdf", FileMode.Open, FileAccess.Read);
// İçe aktarmak istediğiniz tüm ek açıklama türlerinin bir listesini oluşturun
Enum[] annType = { AnnotationType.Text };
// XFDF dosyasından belirtilen tip(ler)in ek açıklamalarını içe aktarın
editor.ImportAnnotationFromXfdf(fileStream, annType);
// Çıktı pdf dosyasını kaydet
editor.Save(dataDir + "ImportAnnotations_out.pdf");

Ek Açıklamaları C# veya VB.NET kullanarak PDF’den XFDF Dosyasına Aktarın

Ek açıklamaların PDF dosyalarından dışa aktarılması, dosyayı sunulabilir hale getirmek veya yalnızca belirli türde ek açıklamaları olduğu gibi tutmak için yararlı olabilir. Örneğin birisi bir fizibilite raporunu veya bir tez sunumunu incelerken, farz edelim ki, bazı metinleri vurgulayabilir, yorum veya metin ekleyebilir. Daha sonra, PDF’yi yazara geri göndermeden önce yalnızca metni saklamak isterler. Bu tür senaryolarda, gereksinimlerinize göre belirli ek açıklamaları dışa aktarmanıza izin verdiği için açıklamaların XFDF’ye dışa aktarılması yardımcı olabilir. Aşağıdaki adımlar, notların PDF’den XFDF formatına nasıl aktarılacağını gösterir:

 1. PdfAnnotationEditor nesnesini başlat
 2. Giriş PDF dosyasını yükle
 3. Dışa aktarılan açıklamaları kaydetmek için XFDF dosyası oluşturun
 4. Dışa Aktarılacak ek açıklama türünü belirtin
 5. Ek açıklamaları ExportAnnotationsXfdf yöntemiyle dışa aktarın

Aşağıdaki kod parçacığı, ek açıklamaların C# veya VB.NET kullanılarak PDF dosyasından XFDF dosyasına nasıl aktarılacağını gösterir:

// PdfAnnotationEditor sınıfından bir nesne oluşturun
PdfAnnotationEditor editor = new PdfAnnotationEditor();
// Giriş PDF dosyasını bağla
editor.BindPdf(dataDir + "inFile.pdf");
// Ek açıklamaları dışa aktarmak için çıktı XFDF dosyası için bir dosya akışı oluşturun
FileStream fileStream = new FileStream(dataDir + "exportannotations.xfdf", FileMode.Create, FileAccess.Write);
// Dışa aktarmak istediğiniz tüm ek açıklama türlerinin bir listesini oluşturun
Enum[] annoType = { AnnotationType.Text };
// Belirtilen tür(ler)deki ek açıklamaları XFDF dosyasına aktarın
editor.ExportAnnotationsXfdf(fileStream, 1, 5, annoType);

Çözüm

Bu makalede, ek açıklamaların PDF’den XFDF formatına nasıl aktarılacağını ve dışa aktarılacağını araştırdık. Ek açıklamaları içe veya dışa aktarmanın yardımcı olabileceği farklı örnekleri ve senaryoları inceledik. Aynı şekilde, bu özelliğin değerli olduğu birçok kullanım durumu ve senaryosu vardır. Herhangi bir senaryoyu tartışmak isterseniz Ücretsiz Destek Forumu üzerinden bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. API Belgeleri ve API Referansları’ndan öğrenerek de API’yi keşfedebilirsiniz. Sizden haber almak için sabırsızlanıyoruz!

Ayrıca bakınız