C# Bellek Akışı Dosyası VB.NET

MemoryStream, verimliliği ve kolaylığı nedeniyle sıklıkla kullanılır. Bir MemoryStream’i PDF Dosyasına ve ayrıca bir PDF Dosyasını C# veya VB.NET kullanarak Programlı olarak bir MemoryStream’e dönüştürebilirsiniz. Bir MemoryStream kullanmanın birçok avantajından biri, sistemin bir diskte veya bir FileStream’de dosya okurken veya yazarken yaygın olan gecikmeleri önleyebilmesidir. Ayrıca içerikler bellekte kaldığı için diskteki fiziksel alan kullanılmaz. Örneğin, bir MemoryStream’e yüklenmiş bir dosyanız varsa ve onu daha fazla işlemeniz gerekiyorsa, o dosyayı diske yazıp oradan okumanız gerekmez. Bunun yerine, MemoryStream’deki dosya içeriğini kolayca ve hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Aşağıdaki başlıklar altında C# kullanarak MemoryStream’den Dosyaya ve Dosyadan MemoryStream’e dönüştürmeyi inceleyelim:

MemoryStream’den PDF Dosyasına ve PDF Dosyasından MemoryStream’e Dönüştürücü API’sı

Aspose.PDF for .NET API kullanarak MemoryStream’in içe ve dışa aktarımını keşfedeceğiz. API, PDF dosyalarıyla çalışmak ve tüm gereksinimlerinizi karşılamak için birçok özellik sunar. Aşağıdaki komutla NuGet’ten veya New Releases’ten DLL dosyasını indirerek API’yi kolayca yükleyebilirsiniz.

> PM Install-Package Aspose.Pdf

C# veya VB.NET kullanarak MemoryStream’i PDF Dosyasına Dönüştürün

Bir MemoryStream’i gereksinimlerinize göre PDF Dosyasına dönüştürebilirsiniz. Bir kaynak HTML dosyasının bir MemoryStream’e yüklendiği ve ardından bir PDF Dosyasına dönüştürüldüğü bir örneği ele alalım. Aşağıdaki adımları izlememiz gerekiyor:

 1. Giriş dosyasını MemoryStream içine yükleyin
 2. Document sınıfının bir nesnesini başlat
 3. Çıktı PDF dosyasını kaydedin

Aşağıdaki kod, MemoryStream’in C# veya VB.NET’te PDF Dosyasına nasıl dönüştürüleceğini gösterir:

// Girdi dosyasını yüklemek için HtmlLoadOptions belirtin
HtmlLoadOptions options = new HtmlLoadOptions();
var fileName = dataDir + "Test.html";
string pdfFileName = dataDir + "Test.pdf";
Document document = null;

// Girdi HTML dosyasını MemoryStream'e yükle
using (MemoryStream ms = new MemoryStream(Encoding.UTF8.GetBytes(File.ReadAllText(fileName))))
{
  // MemoryStream girişinden bir belge başlat
  document = new Document(ms, options);
  // MemoryStream'i PDF dosyasına kaydedin
  document.Save(pdfFileName);
}

C# veya VB.NET kullanarak PDF Dosyasını MemoryStream’e Dönüştürün

Disk alanı kullanmaktan ve erişim gecikmelerinden kaçınmak için bir dosyayı MemoryStream’e kaydetmeniz gerekebilir. Burada bir PDF dosyasını, çıktı biçiminin bir sunum biçimi dosyası olacağı bir MemoryStream’e dönüştüreceğiz. Bu özelliğin bir gösterimi olarak aşağıdaki adımları izleyelim:

 1. Giriş Dosyasını Yükle
 2. MemoryStream Nesnesini Başlat
 3. Çıktıyı MemorySteam‘a yaz

Aşağıdaki kod, PDF dosyasının C# veya VB.NET’te MemoryStream’e nasıl dönüştürüleceğini açıklar:

var inputFile = dataDir + @"Test.pdf";
string fnameppt = dataDir + "Test.pptx";
{
  Aspose.Pdf.Document pdfDoc = new Aspose.Pdf.Document(inputFile);
  using (MemoryStream pptStream = new MemoryStream())
  {
    pdfDoc.Save(pptStream, Aspose.Pdf.SaveFormat.Pptx);
    //File.WriteAllBytes(fnameppt, pptStream.ToArray());
  }
}

Çözüm

Özetle, C# veya VB.NET’te bir MemoryStream’in Dosyaya nasıl dönüştürüleceğini ve bir Dosyanın bir MemoryStream’e nasıl dönüştürüleceğini araştırdık. Ayrıca, bu yaklaşım, uygulamalarınızın performansını ve verimliliğini artırmanıza yardımcı olabilir. Aspose birçok dosya formatını destekler, diğer dosya formatlarının dönüştürülmesiyle de ilgileniyorsanız, Ücretsiz Destek Forumu üzerinden bize yazmaktan çekinmeyin. Size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız!

Ayrıca bakınız