PDF dosyalarını C# ile birleştirme

Birden çok PDF dosyasını tek bir PDF’de birleştirmek, çeşitli senaryolarda yararlı olabilir. Örneğin, benzer belgeleri (yani özgeçmişleri) tek bir dosyada tutabilir veya toplu yerine tek bir dosyayı paylaşmak isteyebilirsiniz. Yukarıda belirtilen veya benzer gereksinimleri karşılamak için, bu makalede, birden fazla PDF dosyasını C# ile nasıl birleştireceğinizi öğreneceksiniz.

PDF Dosyalarını Birleştirmek için C# .NET API - Ücretsiz İndirme

Aspose.PDF for .NET, PDF belgeleri oluşturmak, düzenlemek, okumak veya dönüştürmek için zengin özelliklere sahip bir API’dir. Aspose.PDF for .NET, diğer PDF işleme özelliklerinin yanı sıra, PDF dosyalarını programlı olarak birleştirmenize veya birleştirmenize de olanak tanır. API’yi indirebilir veya Visual Studio’da NuGet Paket Yöneticisini veya Paket Yöneticisi Konsolunu kullanarak yükleyebilirsiniz.

NuGet Paket Yöneticisi aracılığıyla yükleme

C# .NET'te birden çok PDF dosyasını birleştirme

Paket Yöneticisi Konsolu aracılığıyla yükleme

PM> Install-Package Aspose.PDF

C# ile İki PDF Dosyasını Birleştirme

İki PDF dosyasını tek bir PDF’de birleştirme işlemi pasta kadar basittir ve yalnızca iki adımda gerçekleştirilebilir.

Aşağıda, C# kullanarak iki PDF dosyasını birleştirmek için kod örneği verilmiştir.

// PdfFileEditor nesnesi oluştur
PdfFileEditor pdfEditor = new PdfFileEditor();
// dosyaları birleştirme
pdfEditor.Concatenate("file1.pdf", "file2.pdf", "merged.pdf");

Birden Çok PDF Dosyasını C# ile Birleştirin

İkiden fazla PDF dosyasını birleştirmek istemeniz durumunda, birleştirilecek tüm PDF dosyalarının yollarını içeren bir dize dizisi kullanarak bunu yapabilirsiniz. Aşağıda bu işlemi gerçekleştirmek için adımlar verilmiştir.

Aşağıdaki kod örneği, birden çok PDF dosyasının nasıl birleştirileceğini gösterir.

// PdfFileEditor nesnesi oluştur
PdfFileEditor pdfEditor = new PdfFileEditor();
// PDF dosyalarının yollarından oluşan bir dizi oluştur
string[] filesArray = new string[3];
filesArray[0] = "file1.pdf";
filesArray[1] = "file2.pdf";
filesArray[2] = "file3.pdf";
// dosyaları birleştirme
pdfEditor.Concatenate(filesArray, "merged.pdf");

C# Akışları Kullanarak PDF Dosyalarını Birleştirme

Diskte bulunan dosyalarla ilgilenmediğiniz bir durum olabilir. Bunun yerine, akış biçimindeki PDF dosyalarını birleştirmek istiyorsunuz. Böyle bir durumda, aşırı yüklenmiş PdfFileEditor.Concatenate() yöntemlerindeki Akış nesnelerini kullanarak PDF’leri doğrudan birleştirebilirsiniz. Aşağıdaki kod örnekleri, Akış nesneleri kullanılarak PDF dosyalarının nasıl birleştirileceğini gösterir.

Akış Nesnelerini Kullanarak İki PDF Dosyasını Birleştirin

// PdfFileEditor nesnesi oluştur
PdfFileEditor pdfEditor = new PdfFileEditor();
// çıktı akışı
FileStream outputStream = new FileStream("Merged.pdf", FileMode.Create);
// giriş akışları
FileStream inputStream1 = new FileStream("file1.pdf", FileMode.Open);
FileStream inputStream2 = new FileStream("file2.pdf", FileMode.Open);
// dosyaları birleştirme
pdfEditor.Concatenate(inputStream1, inputStream2, outputStream);

Akış Nesnelerini Kullanarak Birden Fazla PDF Dosyasını Birleştirin

// PdfFileEditor nesnesi oluştur
PdfFileEditor pdfEditor = new PdfFileEditor();
// çıktı akışı
FileStream outputStream = new FileStream("Merged.pdf", FileMode.Create);
// Akış dizisi oluştur 
FileStream[] streamArray = new FileStream[3];
streamArray[0] = new FileStream("file1.pdf", FileMode.Open);
streamArray[1] = new FileStream("file2.pdf", FileMode.Open);
streamArray[2] = new FileStream("file3.pdf", FileMode.Open);
// dosyaları birleştirme
pdfEditor.Concatenate(streamArray, outputStream);

Çözüm

Bu makalede, PDF dosyalarını C# .NET’te programlı olarak nasıl birleştireceğinizi öğrendiniz. Ayrıca, bu makale iki PDF dosyasının veya birden çok (ikiden fazla) PDF dosyasının tek bir PDF’de nasıl birleştirileceğini açıkça tartışmaktadır. Aspose.PDF for .NET hakkında daha fazlasını keşfetmekle ilgileniyorsanız, belgelere göz atın.

Ayrıca bakınız