pdf sayfaları görüntüleri metin C# döndürmek

PDF belgelerinde rotasyonla ilgili senaryoları inceleyelim. Uygulamalarınızda C# veya VB.NET kullanarak programlı olarak metin veya resimler dahil tüm sayfaları veya PDF sayfa içeriklerini döndürebilirsiniz. PDF döndürme özelliklerinin basit ve temel örneklerinin yardımıyla aşağıdaki PDF sayfalarını, resimleri veya metin döndürme senaryolarını gözden geçireceksiniz:

PDF Döndürme API’si – Kurulum

Aspose.PDF for .NET API ile PDF döndürme gereksinimlerinizi verimli bir şekilde karşılayabilirsiniz. Sürümler bölümünden indirerek veya NuGet aracılığıyla aşağıdaki kurulum komutunu kullanarak .NET uygulamalarınıza entegre edebilirsiniz:

Install-Package Aspose.Pdf

API başarıyla yapılandırıldıktan sonra, saat yönünde uygun bir döndürme değeri seçmek için Döndürme numaralandırmasını kullanabilirsiniz.

C# kullanarak PDF Belgesinin Tüm Sayfalarını Döndürün

Tüm görüntülerin belirli bir açıda tarandığı bazı belgelerin taranmasıyla oluşturulan bir PDF belgesini varsayalım. Tıpkı tüm sayfaların ters çevrilmiş olması ve C# veya VB.NET uygulamanızda PDF belgesinin tüm sayfalarını döndürmeniz gerektiği gibi. Aynı şekilde, PDF dosyalarını döndürmeniz gereken binlerce ilgili kullanım durumu olabilir. Bir PDF dosyasının tüm sayfalarını aşağıdaki adımlarla döndürebilirsiniz:

 1. Giriş PDF belgesini yükle
 2. Her sayfada yinele
 3. Döndürme özelliği ile PDF sayfalarını döndürün
 4. Çıktı PDF dosyasını kaydet

Aşağıdaki kod parçacığı, bir PDF dosyasının tüm sayfalarının C# veya VB.NET ile nasıl döndürüleceğini gösterir:

// Giriş PDF belgesini yükle
Document document = new Document(dataDir + "Rotate.pdf");

// PDF'nin her sayfasını yineleyin
foreach(Page page in document.Pages)
{
  // PDF belgesini istenen açıda döndürün
  page.Rotate = Rotation.on180;
}

// Çıktı döndürülmüş PDF dosyasını kaydet
document.Save(dataDir + "Rotated.pdf");

C# ile PDF’nin Belirli Sayfalarını Döndürün

Bir PDF belgesindeki döndürme, sayfa düzeyinde uygulanır. Bu nedenle, gereksinimlerinize göre PDF dosyasının belirli sayfalarını da döndürebilirsiniz. Sadece döndürmeyi uygulamak istediğiniz sayfa numarasını seçmeniz yeterlidir. Aşağıdaki adımlar, PDF dosyasının belirli sayfalarının nasıl döndürüleceğini açıklamaktadır:

 1. Giriş PDF belgesini yükle
 2. Döndürülecek sayfa numaralarını belirtin
 3. Belirli sayfa numaralarını yineleyin
 4. Sayfaları belirli bir açıda döndürün
 5. Çıktı PDF dosyasını kaydet

Aşağıdaki kod parçacığı, C# veya VB.NET kullanılarak bir PDF belgesindeki belirli veya belirli sayfaların nasıl döndürüleceğini açıklamaktadır:

// Giriş PDF belgesini yükle
Document document = new Document(dataDir + "Rotate.pdf");

// Döndürme uygulamak istediğiniz sayfa numaralarını belirtin
int[] pages = { 1, 3, 7 };

// Belirli sayfaları yineleyin 
foreach (Page page in document.Pages)
{
  foreach (int match in pages)
  {
    if (page.Number == match)
    {
      // sayfayı döndür
      page.Rotate = Rotation.on90;
    }
  }
}

// Döndürülmüş PDF belgesini kaydet
document.Save(dataDir + "Rotated.pdf");

C# kullanarak PDF Belgesindeki Metni Döndürme

PDF belgelerine metin eklerken metni farklı açılarda döndürebilirsiniz. Bu metin döndürme, PDF belgesine filigran metni eklerken daha alakalı olabilir. Sayfada belirli koordinatlara biraz metin ekleyelim ve metni çapraz olarak 45 derece döndürelim.

 1. Document sınıfının nesnesini başlat
 2. PDF belgesine boş bir sayfa ekleyin
 3. Yeni TextFragment nesnesi oluştur
 4. Sayfanın belirli koordinatlarına metin ekleyin
 5. Ekle Çıktı PDF dosyasını Yazın ve Kaydedin

Aşağıdaki kod parçacığı, C# veya VB.NET kullanarak PDF belgesindeki metnin nasıl döndürüleceğini gösterir:

// Belgeyi başlat
Document pdfDocument = new Document();
// Belirli bir sayfayı al
Page pdfPage = pdfDocument.Pages.Add();

// Metin parçası oluştur
TextFragment tf = new TextFragment("Rotated text");

// Sayfada belirli bir konuma metin ekleyin
tf.Position = (new Position(200, 600));

// Metin özelliklerini ayarla
tf.TextState.FontSize = 12;
tf.TextState.Font = FontRepository.FindFont("TimesNewRoman");
tf.TextState.BackgroundColor = Aspose.Pdf.Color.LightGray;
tf.TextState.ForegroundColor = Aspose.Pdf.Color.Red;
tf.TextState.Rotation = 45;
tf.TextState.Underline = true;

// TextBuilder nesnesi oluştur
TextBuilder textBuilder = new TextBuilder(pdfPage);
// Metin parçasını PDF sayfasına ekleyin
textBuilder.AppendText(tf);
// Belgeyi kaydet
pdfDocument.Save(dataDir + "Text_Rotated.pdf");

C# kullanarak PDF’de Görüntüyü Döndürme

Görüntüyü PDF dosyasına eklerken veya eklerken bir PDF belgesindeki görüntüyü döndürebilirsiniz. Görüntünün yönünü güncellemek veya değiştirmek istediğinizde yardımcı olabilir. Bir PDF sayfasındaki görüntüyü döndürmek için şu adımları takip edebilirsiniz:

 1. Giriş PDF belgesini yükle
 2. ImageStamp sınıfının bir örneğini oluşturun
 3. Rotasyon dahil olmak üzere farklı özellikler ayarlayın
 4. Çıktı PDF dosyasını kaydet

Aşağıdaki kod, bir PDF belgesindeki görüntünün veya resmin C# veya VB.NET kullanılarak programlı olarak nasıl döndürüleceğini gösterir:

// Belgeyi aç
Document pdfDocument = new Document(dataDir + "Image.pdf");

// Resim damgası oluştur
ImageStamp imageStamp = new ImageStamp(dataDir + "Image.jpg");
imageStamp.XIndent = 100;
imageStamp.YIndent = 100;
imageStamp.Height = 300;
imageStamp.Width = 300;
imageStamp.Rotate = Rotation.on90;
imageStamp.Opacity = 0.5;
// Belirli bir sayfaya damga ekle
pdfDocument.Pages[1].AddStamp(imageStamp);

dataDir = dataDir + "RotatedImage.pdf";
// Çıkış belgesini kaydet
pdfDocument.Save(dataDir);

Çözüm

Bu makalede, .NET uygulamalarınızda bir PDF belgesindeki metin veya görüntülerin/resimlerin yanı sıra PDF sayfalarının nasıl döndürüleceğini de keşfettiniz. C# veya VB.NET dillerini kullanarak yöntemleri ve API’leri çağırmak için Aspose.PDF for .NET API ile çalışabilirsiniz. Ayrıca, herhangi bir ilgili senaryoyu bizimle görüşmek isterseniz Ücretsiz Destek Forumu adresinden bize ulaşabilirsiniz. Size rehberlik etmekten memnuniyet duyarız!

Ayrıca bakınız