C# ile PDF Belgelerinin İçindeki Metni Döndürme

PDF dijital dünyada hakim bir belge formatı haline geldi. Platformlar arası desteği, onu araştırma makaleleri, faturalar vb. belgeler oluşturmak ve paylaşmak için yaygın olarak benimsenen bir biçim haline getirdi. döküman. Bu makalede, C# .NET’te programlı olarak PDF belgeleri içindeki metnin nasıl döndürüleceğini göstereceğiz.

PDF’de Metni Döndürmek için C# .NET API

Aspose.PDF for .NET, .NET uygulamaları için temel ve gelişmiş PDF işleme özellikleri sağlayan bir C# sınıf kitaplığıdır. API’yi kullanarak, basit veya karmaşık düzenlere sahip PDF belgelerini sorunsuz bir şekilde oluşturabilirsiniz. PDF belgelerinin içindeki metni döndürmek için bu API’yi kullanacağız. API’nin DLL’sini indirebilir veya NuGet kullanarak yükleyebilirsiniz.

PM> Install-Package Aspose.PDF

C# ile PDF içindeki Metni Döndürme

Bir PDF belgesinin içindeki bir metni döndürmenin birden çok yolu vardır. Bir metin parçasını veya tüm paragrafı döndürebilirsiniz. Bu metin dönüşlerinin her birinin nasıl çalıştığını görelim.

C# dilinde TextFragment kullanarak PDF Metin Döndürme

Aşağıda, C# kullanarak bir PDF belgesindeki bir metin parçasını döndürme adımları yer almaktadır.

Aşağıdaki kod örneği, C# dilinde bir PDF belgesindeki metnin nasıl döndürüleceğini gösterir.

// Belge nesnesini başlat
Document pdfDocument = new Document();
      
// Belirli bir sayfayı al
var pdfPage = pdfDocument.Pages.Add();
      
// Metin parçası oluştur
TextFragment textFragment1 = new TextFragment("main text");
textFragment1.Position = new Position(100, 600);
      
// Metin özelliklerini ayarla
textFragment1.TextState.FontSize = 12;
textFragment1.TextState.Font = FontRepository.FindFont("TimesNewRoman");
      
// Döndürülmüş metin parçası oluştur
TextFragment textFragment2 = new TextFragment("rotated text");
textFragment2.Position = new Position(200, 600);
      
// Metin özelliklerini ayarla
textFragment2.TextState.FontSize = 12;
textFragment2.TextState.Font = FontRepository.FindFont("TimesNewRoman");
textFragment2.TextState.Rotation = 45;
      
// Döndürülmüş metin parçası oluştur
TextFragment textFragment3 = new TextFragment("rotated text");
textFragment3.Position = new Position(300, 600);
      
// Metin özelliklerini ayarla
textFragment3.TextState.FontSize = 12;
textFragment3.TextState.Font = FontRepository.FindFont("TimesNewRoman");
textFragment3.TextState.Rotation = 90;
      
// TextBuilder nesnesi oluştur
TextBuilder textBuilder = new TextBuilder(pdfPage);
      
// Metin parçasını PDF sayfasına ekleyin
textBuilder.AppendText(textFragment1);
textBuilder.AppendText(textFragment2);
textBuilder.AppendText(textFragment3);
      
// Belgeyi kaydet
pdfDocument.Save("Rotation_TextFragment.pdf");

Çıktı

C# dilinde TextFragment kullanarak PDF Metin Döndürme

C# dilinde TextParagraph kullanarak PDF Metin Döndürme

Yeni bir paragraf oluştururken metne döndürme de uygulayabilirsiniz. Bu, TextParagraph sınıfı kullanılarak elde edilebilir. Aşağıda, TextParagraph sınıfını kullanarak metin döndürme uygulama adımları yer almaktadır.

Aşağıdaki kod örneği, PDF’de bir paragraf içindeki metnin programlı olarak nasıl döndürüleceğini gösterir.

// Belge nesnesini başlat
Document pdfDocument = new Document();
      
// Belirli bir sayfayı al
var pdfPage = pdfDocument.Pages.Add();
TextParagraph paragraph = new TextParagraph();
paragraph.Position = new Position(200, 600);
      
// Metin parçası oluştur
TextFragment textFragment1 = new TextFragment("rotated text");
      
// Metin özelliklerini ayarla
textFragment1.TextState.FontSize = 12;
textFragment1.TextState.Font = FontRepository.FindFont("TimesNewRoman");
      
// Dönüşü ayarla
textFragment1.TextState.Rotation = 45;
      
// Metin parçası oluştur
TextFragment textFragment2 = new TextFragment("main text");
      
// Metin özelliklerini ayarla
textFragment2.TextState.FontSize = 12;
textFragment2.TextState.Font = FontRepository.FindFont("TimesNewRoman");
      
// Metin parçası oluştur
TextFragment textFragment3 = new TextFragment("another rotated text");
      
// Metin özelliklerini ayarla
textFragment3.TextState.FontSize = 12;
textFragment3.TextState.Font = FontRepository.FindFont("TimesNewRoman");
      
// Dönüşü ayarla
textFragment3.TextState.Rotation = -45;
      
// Metin parçalarını paragrafa ekleyin
paragraph.AppendLine(textFragment1);
paragraph.AppendLine(textFragment2);
paragraph.AppendLine(textFragment3);
      
// TextBuilder nesnesi oluştur
TextBuilder textBuilder = new TextBuilder(pdfPage);
      
// Metin paragrafını PDF sayfasına ekleyin
textBuilder.AppendParagraph(paragraph);

// Belgeyi kaydet
pdfDocument.Save("Rotation_TextParagraph.pdf");

Çıktı

C# dilinde TextParagraph kullanarak PDF Metin Döndürme

Ücretsiz API Lisansı Alın

Geçici bir lisans alarak Aspose.PDF for .NET’i ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

Çözüm

PDF otomasyonu, web veya masaüstü uygulamalarından PDF belgeleri oluşturmak ve değiştirmek için yaygın olarak benimsenmiştir. Bu makalede, C# kullanarak PDF’deki metni programlı olarak nasıl döndüreceğinizi öğrendiniz. TextFragment ve TextParagraph sınıflarını kullanarak metnin nasıl döndürüleceğini açıkça ele aldık. Ayrıca, Aspose.PDF for .NET’in belgelerini kullanarak diğer özellikleri keşfedebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz veya sorunuz olması durumunda forumumuz aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ayrıca bakınız