C# kullanarak bir PDF Dosyasını Birden Çok Dosyaya Bölme

Önceki makalede, birden çok PDF dosyasını tek bir PDF’de nasıl birleştireceğinizi gördünüz. Ancak, tek bir PDF dosyasını birden çok dosyaya bölmeniz gerektiğinde bir durum olabilir. PDF’nin her sayfasını veya bir sayfa koleksiyonunu birden çok PDF’ye bölebilirsiniz. Bu makalede, bu tür senaryolarla nasıl başa çıkacağınızı ve C# kullanarak bir PDF dosyasını nasıl böleceğinizi öğreneceksiniz.

Bölünmüş PDF C# API - Ücretsiz İndirme

Aspose.PDF for .NET, .NET uygulamalarınız içinden PDF belgeleri oluşturmanıza, düzenlemenize ve işlemenize olanak tanıyan güçlü bir PDF dosyası işleme API’sidir. Ayrıca API, tek bir PDF’yi yüksek doğrulukla birden çok dosyaya bölmenize olanak tanır. API’nin DLL’sini indirebilir veya NuGet kullanarak kurulumunu sağlayabilirsiniz.

PM> Install-Package Aspose.Pdf

C# kullanarak bir PDF Dosyasını Bölme

PDF bölme kriterleri gereksinimlerinize göre değişebilir. Belgeyi her bir sayfaya veya bir sayfa koleksiyonuna göre bölebilirsiniz. İlk olarak, bir PDF dosyasının her sayfasının nasıl bölüneceğini görelim.

  • Belge sınıfını kullanarak PDF belgesini yükleyin.
  • Page sınıfını kullanarak her sayfaya erişmek için Document.Pages koleksiyonunda dolaşın.
  • Her yinelemede yeni bir Belge oluşturun, mevcut sayfayı belgeye ekleyin ve Document.Save(String) yöntemini kullanarak bir PDF dosyası olarak kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak bir PDF belgesinin nasıl bölüneceğini gösterir.

// Belgeyi aç
Document pdfDocument = new Document("merged.pdf");

// Sayfa sayacı için
int pageCount = 1;

// Tüm sayfaları dolaş
foreach (Aspose.Pdf.Page pdfPage in pdfDocument.Pages)
{
  	// Yeni bir belge oluştur
	Document newDocument = new Document();
  
  	// Belgeye sayfa ekle
	newDocument.Pages.Add(pdfPage);
  
  	// PDF olarak kaydet 
	newDocument.Save("page_" + pageCount + "_out" + ".pdf");
	pageCount++;
}

C# kullanarak PDF’nin Seçilen Sayfalarını Böl

Sayfa aralığını belirterek PDF’yi de bölebilirsiniz. Örneğin, ilk veya son N numaralı sayfaları, çift veya tek sayfaları vb. bölebilirsiniz. Demo için aşağıda, PDF’den çift ve tek sayfaları ayırma adımları yer almaktadır.

Aşağıdaki kod örneği, bir sayfa koleksiyonunun PDF’den nasıl bölüneceğini gösterir.

// Belgeyi aç
Document pdfDocument = new Document("merged.pdf"); 

// Yalnızca çift sayfaları seçin
Aspose.Pdf.Page[] evenPages = pdfDocument.Pages.Where(x => x.Number % 2 == 0).ToArray();

// Yalnızca tek sayfaları seçin
Aspose.Pdf.Page[] oddPages = pdfDocument.Pages.Where(x => x.Number % 2 != 0).ToArray();

// Çift sayfaları PDF olarak kaydedin
Document newDocument = new Document();
newDocument.Pages.Add(evenPages);
newDocument.Save("split_even_Pages.pdf");

// Tek sayfaları PDF olarak kaydet
newDocument = new Document();
newDocument.Pages.Add(oddPages);
newDocument.Save("split_odd_Pages.pdf");

Çözüm

Bu makalede, C# kullanarak PDF dosyalarını nasıl böleceğinizi öğrendiniz. Kod örnekleri, bir PDF’deki her sayfanın veya bir sayfa koleksiyonunun dosyaları ayırmak için nasıl bölüneceğini gösterdi. Belgeleri kullanarak .NET PDF API hakkında daha fazlasını keşfedebilirsiniz.

Ayrıca bakınız