C++ kullanarak PDF Dosyalarında Ek Açıklamalarla Çalışma

Ek açıklamalar, PDF belgelerine eklenebilen ek nesnelerdir. Ek açıklamalar, belgeye bağlamsal bilgi eklemek gibi senaryolarda yardımcı olabilir. PDF dosyaları kolayca düzenlenemez olduğundan, ek açıklamalar belgeye ek bilgi ekleme seçeneği sunar. Bu makalede, C++‘de PDF dosyalarına ek açıklamaları nasıl ekleyeceğinizi, güncelleyeceğinizi ve kaldıracağınızı öğreneceksiniz.

PDF Ek Açıklamalarını Eklemek, Güncellemek ve Kaldırmak için C++ API

Aspose.PDF for C++, PDF belgeleri oluşturmanıza, okumanıza ve güncellemenize olanak tanıyan bir C++ kitaplığıdır. Ayrıca API, PDF dosyalarındaki ek açıklamalarla çalışmayı destekler. API’yi NuGet aracılığıyla yükleyebilir veya doğrudan indirilenler bölümünden indirebilirsiniz.

PM> Install-Package Aspose.PDF.Cpp

C++ ile PDF’e Ek Açıklamalar Ekleyin

Aşağıda, C++‘da PDF dosyalarına not ekleme adımları yer almaktadır.

Aşağıda, C++ kullanarak PDF dosyalarına açıklamalar eklemek için örnek kod verilmiştir.

// PdfContentEditor sınıfının bir örneğini oluşturun
auto editor = MakeObject<Facades::PdfContentEditor>();

// Örnek PDF dosyasını yükleyin
editor->BindPdf(u"SourceDirectory\\Sample 1.pdf");

// Ek açıklama oluştur
editor->CreateText(System::Drawing::Rectangle(400, 700, 100, 100), u"Title", u"Welcome to Aspose", true, u"Comment", 1);

// PDF dosyasını kaydet
editor->Save(u"OutputDirectory\\AnnotationSample.pdf");

Örnek kod tarafından kaydedilen dosyanın görüntüsü aşağıdadır.

PDF dosyasına açıklama eklendi

Ek açıklamayı gösteren resim

Bir PDF’de C++ Okuma Ek Açıklamaları

Aşağıda, C++‘da bir PDF dosyasındaki ek açıklamaları okuma adımları yer almaktadır.

Aşağıda, C++ kullanarak PDF dosyalarındaki ek açıklamaları okumak için örnek kod verilmiştir.

// PdfAnnotationEditor sınıfının bir örneğini oluşturun
System::SharedPtr<Aspose::Pdf::Facades::PdfAnnotationEditor> annotationEditor = System::MakeObject<Aspose::Pdf::Facades::PdfAnnotationEditor>();

// Örnek PDF dosyasını yükleyin
annotationEditor->BindPdf(u"SourceDirectory\\Sample 1.pdf");

// Ek açıklama türleri dizisi oluşturun
System::ArrayPtr<Aspose::Pdf::Annotations::AnnotationType> annotationTypes = System::MakeArray<Aspose::Pdf::Annotations::AnnotationType>({ Aspose::Pdf::Annotations::AnnotationType::Text, Aspose::Pdf::Annotations::AnnotationType::Highlight });

// Ek Açıklamaları Çıkarın
System::SharedPtr<System::Collections::Generic::IList<System::SharedPtr<Aspose::Pdf::Annotations::Annotation>>> annotationList = annotationEditor->ExtractAnnotations(1, 2, annotationTypes);

// Ek açıklamalar arasında geçiş yapın
for (System::SharedPtr<Aspose::Pdf::Annotations::Annotation> annotation : annotationList)
{
	// Ek açıklama içeriğini göster
	Console::WriteLine(annotation->get_Contents());
}

Ek Açıklamaları PDF’de C++ ile Düzenleyin

Aşağıda, C++‘da PDF dosyalarındaki açıklamaları düzenleme ve güncelleme adımları yer almaktadır.

Aşağıda, C++ kullanarak PDF dosyalarındaki ek açıklamaları değiştirmek için kullanılan örnek kod yer almaktadır.

// Örnek PDF dosyasının bir örneğini oluşturun
auto document = MakeObject <Aspose::Pdf::Document>(u"SourceDirectory\\AnnotationSample.pdf");

// PdfAnnotationEditor sınıfının bir örneğini oluşturun
System::SharedPtr<Aspose::Pdf::Facades::PdfAnnotationEditor> annotationEditor = System::MakeObject<Aspose::Pdf::Facades::PdfAnnotationEditor>();

// Örnek PDF belgesini yükleyin
annotationEditor->BindPdf(document);

// Ek açıklama nesnesi oluşturma
System::SharedPtr<Aspose::Pdf::Annotations::TextAnnotation> annotation = System::MakeObject<Aspose::Pdf::Annotations::TextAnnotation>(document->get_Pages()->idx_get(1), MakeObject<Aspose::Pdf::Rectangle>(200, 400, 400, 600));

// Değiştirilme tarihini ayarla
annotation->set_Modified(System::DateTime::get_Now());

// Başlığı Ayarla
annotation->set_Title(u"NEW AUTHOR");

// İçeriği Ayarla
annotation->set_Contents(u"NEW CONTENTS");

// Konuyu Ayarla
annotation->set_Subject(u"NEW SUBJECT");

// Açık bayrak ayarla
annotation->set_Open(true);

// Açıklamayı Değiştir
annotationEditor->ModifyAnnotations(1, 1, annotation);

// belgeyi kaydet
annotationEditor->Save(u"OutputDirectory\\AnnotationSample_out.pdf");

C++ PDF Ek Açıklamalarını Kaldır

Aspose.PDF for C++, açıklamaları PDF dosyalarından kaldırmak için aşağıdaki seçenekleri sunar.

Belirli bir PDF Ek Açıklamasını Kaldırma

Aşağıda, bir PDF dosyasından belirli bir ek açıklamayı kaldırma adımları yer almaktadır.

Aşağıda, C++ kullanarak bir PDF dosyasından belirli bir ek açıklamayı kaldırmak için kullanılan örnek kod verilmiştir.

// PdfAnnotationEditor sınıfının bir örneğini oluşturun
System::SharedPtr<Aspose::Pdf::Facades::PdfAnnotationEditor> annotationEditor = System::MakeObject<Aspose::Pdf::Facades::PdfAnnotationEditor>();
// Mevcut bir PDF belgesini yükleyin
annotationEditor->BindPdf(u"SourceDirectory\\AnnotationSample.pdf");
// Ek Açıklamayı Ada Göre Sil
annotationEditor->DeleteAnnotation(u"4df2cf36-d961-4d83-a39e-4b0069f97e0b");
// belgeyi kaydet
annotationEditor->Save(u"OutputDirectory\\AnnotationSample_out.pdf");

Türe Göre PDF Ek Açıklamalarını Kaldırma

Aşağıda, ek açıklamaları PDF dosyalarından türe göre kaldırma adımları verilmiştir.

Aşağıda, ek açıklamaları C++ kullanarak PDF dosyalarından türe göre kaldırmak için kullanılan örnek kod yer almaktadır.

// PdfAnnotationEditor sınıfının bir örneğini oluşturun
System::SharedPtr<Aspose::Pdf::Facades::PdfAnnotationEditor> annotationEditor = System::MakeObject<Aspose::Pdf::Facades::PdfAnnotationEditor>();
// Mevcut bir PDF belgesini yükleyin
annotationEditor->BindPdf(u"SourceDirectory\\AnnotationSample.pdf");
// Metin Ek Açıklamalarını Sil
annotationEditor->DeleteAnnotations(u"Text");
// belgeyi kaydet
annotationEditor->Save(u"OutputDirectory\\AnnotationSample_out.pdf");

Tüm PDF Ek Açıklamalarını Kaldır

Aşağıda, PDF dosyalarından tüm ek açıklamaları kaldırma adımları yer almaktadır.

Aşağıda, C++ kullanarak PDF dosyalarından tüm ek açıklamaları kaldırmak için kullanılan örnek kod yer almaktadır.

// PdfAnnotationEditor sınıfının bir örneğini oluşturun
System::SharedPtr<Aspose::Pdf::Facades::PdfAnnotationEditor> annotationEditor = System::MakeObject<Aspose::Pdf::Facades::PdfAnnotationEditor>();
// Mevcut bir PDF belgesini yükleyin
annotationEditor->BindPdf(u"SourceDirectory\\AnnotationSample.pdf");
// Tüm Açıklamaları Sil
annotationEditor->DeleteAnnotations();
// belgeyi kaydet
annotationEditor->Save(u"OutputDirectory\\AnnotationSample_out.pdf");

PDF Ek Açıklamalarını Eklemek/Güncellemek/Kaldırmak için C++ API - Ücretsiz Lisans Alın

Aspose.PDF for C++‘ı ücretsiz bir geçici lisans talep ederek değerlendirme kısıtlamaları olmaksızın deneyebilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, C++ kullanarak PDF dosyalarındaki açıklamalarla nasıl çalışacağınızı öğrendiniz. Özellikle, C++‘da bir PDF’den açıklamaların nasıl okunacağını, ekleneceğini, düzenleneceğini ve silineceğini gördünüz. Ayrıca, Aspose.PDF for C++ kullanarak belirli bir açıklamayı, türe göre açıklamaları veya tüm açıklamaları nasıl sileceğinizi öğrendiniz. API, PDF dosyalarıyla çalışmak için bir dizi ek özellik sağlar. Resmi belgeleri kullanarak API’yi ayrıntılı olarak keşfedebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa lütfen ücretsiz destek forumumuzda bize ulaşmaktan çekinmeyin.

Ayrıca bakınız