C++ kullanarak PDF Dosyalarındaki Görüntülerle Çalışma

Görüntüler, ürün fotoğraflarından iş akışlarına ve akış şemalarına kadar çok çeşitli şeyleri göstermek için kullanılabilir. PDF dosyaları, sahip oldukları bilgi türüne göre resimler içerebilir. Örneğin, bir sandalye kurulum kılavuzu, sandalyenin nasıl monte edileceğini gösteren resimlerini içerecektir. PDF dosyalarındaki görüntüleri programlı olarak değiştirmeniz gereken senaryolar olabilir. Bu gibi durumlarda, bu makale size C++ kullanarak PDF dosyalarındaki resimlerle nasıl çalışacağınızı öğretecektir. Özellikle, C++ kullanarak bir PDF’de görüntülerin nasıl ekleneceğini, değiştirileceğini, ayıklanacağını ve kaldırılacağını ele alacağız.

PDF Görüntülerini Eklemek, Güncellemek, Kaldırmak ve Değiştirmek için C++ API

Aspose.PDF for C++, PDF dosyaları oluşturmanıza, okumanıza ve değiştirmenize olanak tanıyan güçlü bir C++ kitaplığıdır. Ayrıca API, PDF belgelerindeki resimlerle çalışmayı destekler. API’yi NuGet aracılığıyla yükleyebilir veya doğrudan indirilenler bölümünden indirebilirsiniz.

PM> Install-Package Aspose.PDF.Cpp

C++ ile PDF Dosyasına Görüntü Ekleme

Aşağıda, bir PDF dosyasına görüntü ekleme adımları verilmiştir.

Aşağıdaki örnek kod, C++ kullanılarak bir PDF dosyasına nasıl resim ekleneceğini gösterir.

// PDF dosyasını yükleyin
auto pdfDocument = MakeObject<Document>(u"SourceDirectory\\PDF\\Sample 1.pdf");

// İlk sayfayı al
auto page = pdfDocument->get_Pages()->idx_get(1);

// Rectangle sınıfının bir örneğini oluşturun
double x = 100.0, y = 600.0, width = 200.0, height = 200.0;
auto rectangle = MakeObject<Aspose::Pdf::Rectangle>(x, y, x + width, y + height);

// sayfaya resim ekle
page->AddImage(u"SourceDirectory\\Images\\AsposeLogo.png", rectangle);

// PDF dosyasını kaydedin
pdfDocument->Save(u"OutputDirectory\\add_image_output.pdf");

C++ ile bir PDF’den Görüntüleri Çıkarın

C++‘da bir PDF dosyasından görüntüleri ayıklamak için aşağıda verilen adımları izleyin.

Aşağıdaki örnek kod, C++‘da bir PDF’den görüntünün nasıl çıkarılacağını gösterir.

// PDF dosyasını yükleyin
auto pdfDocument = MakeObject<Document>(u"OutputDirectory\\add_image_output.pdf");

// Belirli bir görüntüyü ayıklayın
auto image = pdfDocument->get_Pages()->idx_get(1)->get_Resources()->get_Images()->idx_get(1);

// Çıktı görüntüsünü kaydetmek için bir akış nesnesi oluşturun
System::SharedPtr<System::IO::FileStream> outputImage = System::IO::File::Create(u"OutputDirectory\\extract_image_output.jpg");

// Çıktı görüntüsünü kaydet
image->Save(outputImage, System::Drawing::Imaging::ImageFormat::get_Jpeg());

// akışı kapat
outputImage->Close();

C++ kullanarak bir PDF Dosyasından Görüntü Kaldırma

Aşağıda, C++‘da bir PDF dosyasından görüntü kaldırma adımları yer almaktadır.

Aşağıdaki örnek kod, C++‘da bir PDF dosyasından bir görüntünün nasıl kaldırılacağını gösterir.

// PDF dosyasını yükleyin
auto pdfDocument = MakeObject<Document>(u"OutputDirectory\\add_image_output.pdf");

// Belirli bir görüntüyü silin
pdfDocument->get_Pages()->idx_get(1)->get_Resources()->get_Images()->Delete(1);

// PDF dosyasını kaydedin
pdfDocument->Save(u"OutputDirectory\\delete_image_output.pdf");

C++‘da PDF’deki Görüntüyü Değiştirme

C++‘da PDF’deki bir görüntüyü değiştirmek için aşağıda verilen adımları izleyin.

Aşağıdaki kod örneği, C++‘da bir PDF dosyasındaki bir görüntünün nasıl değiştirileceğini gösterir.

// PDF dosyasını yükleyin
auto pdfDocument = MakeObject<Document>(u"OutputDirectory\\add_image_output.pdf");

// Yeni görüntüyü FileStream ile açın
System::SharedPtr<System::IO::FileStream> newImage = System::IO::File::OpenRead(u"SourceDirectory\\Images\\aspose.png");

// Eski görüntüyü değiştir
pdfDocument->get_Pages()->idx_get(1)->get_Resources()->get_Images()->Replace(1, newImage);

// akışı kapat
newImage->Close();

// PDF dosyasını kaydedin
pdfDocument->Save(u"OutputDirectory\\replace_image_output.pdf");

PDF Görüntüleriyle Çalışmak için C++ API’si - Ücretsiz Lisans Alın

Ücretsiz bir geçici lisans talep ederek API’yi değerlendirme sınırlamaları olmaksızın deneyebilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, C++ kullanarak PDF dosyalarındaki resimlerle nasıl çalışacağınızı öğrendiniz. Özellikle, Aspose.PDF for C++ API kullanarak PDF dosyalarından nasıl resim ekleyeceğinizi, çıkaracağınızı, değiştireceğinizi ve kaldıracağınızı öğrendiniz. API, resmi belgeleri ziyaret ederek ayrıntılı olarak keşfedebileceğiniz, PDF dosyalarıyla çalışmak için bir dizi ek özellik sağlar. Herhangi bir sorunuz olması durumunda lütfen ücretsiz destek forumumuzda bize ulaşmaktan çekinmeyin.

Ayrıca bakınız