Java'da PSD'ye Yeni Katman Ekleme

Adobe’nin popüler Photoshop uygulaması, yerel görüntü dosyası formatı olarak PSD (Photoshop Belgesi) kullanır. Bir PSD dosyası, logolar, broşürler ve diğer görüntüleri oluşturmak için birkaç katman içerebilir. Belirli durumlarda, PSD dosyalarını programlı olarak değiştirmemiz gerekebilir. Bu yazıda, Java’da bir PSD’ye nasıl yeni bir katman ekleneceğini öğreneceğiz.

Bu yazıda aşağıdaki konular ele alınacaktır:

 1. Yeni Katmanlar Eklemek İçin Java PSD API’si
 2. PSD’ye Yeni Bir Katman Ekleyin
 3. PSD’ye Yeni Bir Metin Katmanı Ekleyin

Yeni Katmanlar Eklemek için Java PSD API’si

PSD dosyalarında yeni katmanlar oluşturmak için Aspose.PSD for Java API’sini kullanacağız. PSD ve diğer birçok desteklenen dosya biçimini oluşturmayı, düzenlemeyi veya değiştirmeyi destekler.

API’nin PsdImage sınıfı, PSD dosyalarının yüklenmesini, düzenlenmesini ve kaydedilmesini sağlar. Ayrıca, özellikleri güncelleme, filigran ekleme, grafik işlemleri gerçekleştirme veya bir dosya biçimini diğerine dönüştürme işlevi de sağlar.

PsdImage.AddRegularLayer yöntemi, yeni bir normal katman eklenmesine izin verir. PsdImage sınıfının AddTextLayer(string, Rectangle) yöntemi, PSD’ye yeni bir Metin katmanı ekler.

Lütfen API’nin JAR’ını indirin veya Maven tabanlı bir Java uygulamasında aşağıdaki pom.xml yapılandırmasını ekleyin.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository> 
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-psd</artifactId>
  <version>21.7</version>
</dependency>  

Java kullanarak PSD’ye Yeni Katman Ekleme

Aşağıda verilen adımları izleyerek bir PSD dosyasına yeni bir katman ekleyebiliriz:

 1. İlk olarak, Image sınıfını kullanarak bir PSD dosyasını PsdImage olarak yükleyin.
 2. Ardından, Dikdörtgen gibi eklenecek bir nesne hazırlayın.
 3. Ardından, addRegularLayer() yöntemini çağırın.
 4. İsteğe bağlı olarak, Üst, Sol, Sağ ve Alt gibi katman konumunu ayarlayın.
 5. Bundan sonra, saveArgb32Pixels() yöntemini kullanarak nesneyi katmana atayın.
 6. Son olarak, çıktı dosyasını save() yöntemini kullanarak kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, Java’da bir PSD dosyasına nasıl yeni bir katman ekleneceğini gösterir.

// Bu kod örneği, PSD dosyasında yeni katmanların nasıl oluşturulacağını gösterir.
String sourceFileName = "C:\\Files\\OneLayer.psd";
String exportPath = "C:\\Files\\AddNewLayer.psd";

// Mevcut bir PSD'yi yükleyin
PsdImage im = (PsdImage)Image.load(sourceFileName);

// İki int dizisi hazırlanıyor
int[] data1 = new int[2500];
int[] data2 = new int[2500];

// Dikdörtgenleri tanımlayın
Rectangle rect1 = new Rectangle(0, 0, 50, 50);
Rectangle rect2 = new Rectangle(0, 0, 100, 25);

for (int i = 0; i < 2500; i++)
{
  data1[i] = -10000000;
  data2[i] = -10000000;
}

// Katman 1 Ekle
Layer layer1 = im.addRegularLayer();
layer1.setLeft(25);
layer1.setTop(25);
layer1.setRight(75);
layer1.setBottom(75);
layer1.saveArgb32Pixels(rect1, data1);

// Katman 2 Ekle
Layer layer2 = im.addRegularLayer();
layer2.setLeft(25);
layer2.setTop(150);
layer2.setRight(125);
layer2.setBottom(175);
layer2.saveArgb32Pixels(rect2, data2);

// PSD'yi kaydet
im.save(exportPath);
Programatik Olarak Java Kullanarak PSD'ye Yeni Katman Ekleme

Java kullanarak Programlı Olarak PSD’ye Yeni Katman Ekleme

Java kullanarak PSD’ye Yeni Metin Katmanı Ekleme

Aşağıda verilen adımları izleyerek bir PSD dosyasına yeni bir metin katmanı ekleyebiliriz:

 1. İlk olarak, Image sınıfını kullanarak PSD dosyasını PsdImage olarak yükleyin.
 2. Ardından, bir Dikdörtgen tanımlayın.
 3. Ardından, addTexLayer() yöntemini çağırın. Argüman olarak metin girişi ve bir dikdörtgen nesne alır.
 4. Bundan sonra, Üst, Sol, Sağ ve Alt gibi katman konumunu ayarlayın.
 5. Son olarak, çıktı dosyasını save() yöntemini kullanarak kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, Java’da bir PSD dosyasına nasıl yeni bir metin katmanı ekleneceğini gösterir.

// Bu kod örneği, PSD görüntü dosyasında yeni katmanların nasıl oluşturulacağını gösterir.
String sourceFileName = "C:\\Files\\sample.psd";
String exportPath = "C:\\Files\\AddTextLayer.psd";

// Mevcut bir PSD'yi yükleyin
PsdImage im = (PsdImage)Image.load(sourceFileName);

// Metin katmanı ekleyin
Rectangle rect = new Rectangle(20, 20, 100, 30);
TextLayer layer = im.addTextLayer("Welcome!", rect);

// Katman konumunu ayarla
layer.setLeft(10);
layer.setTop(25);

// PSD'yi kaydet
im.save(exportPath);
Java Kullanarak PSD'ye Yeni Metin Katmanı Ekleme

Java kullanarak Programlı Olarak PSD’ye Yeni Metin Katmanı Ekleme

Ücretsiz Geçici Lisans Alın

Kitaplığı değerlendirme sınırlamaları olmadan denemek için ücretsiz bir geçici lisans alabilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, şunların nasıl yapılacağını öğrendik:

 • yeni bir PSD görüntüsü oluşturun;
 • yeni bir normal katman oluşturun;
 • Java kullanarak bir PSD’ye metin katmanı ekleyin.

Java’da PSD’ye yeni bir katman eklemenin yanı sıra, belgelemeyi kullanarak Aspose.PSD for Java hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Herhangi bir belirsizlik durumunda, lütfen ücretsiz destek forumumuzda bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Ayrıca bakınız