PSD C#'ı sıkıştır

PSD görüntüler, katmanlar halinde pek çok görsel bilgi içerebilir. Bazen dosya boyutu yüzlerce megabayta kadar büyüyebilir, bu nedenle dosya boyutunu azaltmak için bir PSD görüntüsünü sıkıştırmanız gerekebilir. Buna uygun olarak, makale bir PSD dosyasının programlı olarak C# ile nasıl sıkıştırılacağını tartışır.

Bir PSD Photoshop Dosyasını Sıkıştırmak için C# API – Kurulum

Aspose.PSD for .NET API ile programlı olarak bir PSD görüntüsü oluşturma hakkında bilgi edindik. Bir PSD görüntüsünü C# ile de sıkıştırabilirsiniz. Yeni Sürümler bölümünden DLL dosyasını indirerek veya NuGet kurulum komutunu kullanarak API’yi yapılandırmanız yeterlidir:

PM> Install-Package Aspose.PSD

Bir PSD Görüntüsünü Programlı Olarak C# ile Sıkıştırın

Bir PSD dosyası, metni, grafikleri, vektörleri vb. görüntülemek için birkaç katman içerebilir. Aşağıdaki adımları izleyerek bir PSD görüntüsünü C# dilinde sıkıştırabilirsiniz:

  1. PsdImage sınıfını kullanarak bir giriş PSD görüntüsü yükleyin.
  2. PsdOptions sınıf nesnesini başlatın.
  3. CompressionMethod numaralandırmasını kullanarak sıkıştırma yöntemini belirtin.
  4. Son olarak, sıkıştırılmış çıktı PSD dosyasını küçültülmüş dosya boyutuyla kaydedin.

Aşağıdaki kod parçacığı, bir PSD görüntüsünün programlı olarak C# ile nasıl sıkıştırılacağını gösterir:

// Bir giriş PSD dosyası yükleyin
PsdImage image = new PsdImage("Input.psd");

// Sıkıştırma yöntemini ayarlamak için bir PsdOptions örneği oluşturun
PsdOptions psdOptions = new PsdOptions();
psdOptions.CompressionMethod = CompressionMethod.RLE;

// Sıkıştırılmış PSD görüntü dosyasını kaydedin
image.Save("PSDcompression.psd", psdOptions);

API Özelliklerini Keşfedin

API’de yer alan diğer birçok özellik hakkında bilgi edinmek için dokümantasyon bölümünü inceleyebilirsiniz.

Ücretsiz Değerlendirme Lisansı Alın

Ücretsiz geçici lisans talep ederek herhangi bir değerlendirme sınırlaması olmadan API’yi tam kapasite ile değerlendirebilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, C# kullanarak bir PSD görüntüsünün programlı olarak nasıl sıkıştırılacağını incelediniz. Görüntünün kalitesini kaybetmeden dosya boyutunu iyi bir oranda azaltabilirsiniz. Ayrıca, gereksinimlerinizden veya endişelerinizden herhangi birini tartışmanız gerekirse, lütfen forumdan bize yazmaktan çekinmeyin.

Ayrıca bakınız