Adobe Illustrator dosyaları büyük ölçüde görsel bilgileri temsil etmek için kullanılır. Ayrıca grafik tasarımcılar, AI dosyalarını kullanarak yaratıcı fikirlerini başyapıtlara dönüştürür. Bazen AI’yı raster görüntülere (PNG, JPG, vb.) veya C# dilinde PDF dosyasına dönüştürmeniz gerekir. Tüm bu dönüşümlerin en önemli ve heyecan verici faktörü, Aspose.PSD for .NET API’nin AI dosyalarını 3. taraf uygulamalara bağımlı olmadan dönüştürme yeteneğine sahip olması nedeniyle Adobe Illustrator uygulamasını yüklemenize veya yapılandırmanıza gerek olmamasıdır. . Bu blog gönderisinde aşağıdaki kullanım durumlarına geçelim:

Burada, aşağıdaki birkaç örnek için iki farklı AI dosyasını girdi olarak ele alacağımıza dikkat etmek önemlidir. Giriş AI dosyalarından birinin farklı yol ağırlığı vardır ve diğer AI dosyası karmaşık konturlar içerir. O halde birlikte çalışacağımız AI dosyalarının ekran görüntülerine bir göz atalım:

Farklı Yol Ağırlıklarına Sahip AI Dosyası

AI'dan PNG'ye C#

Karmaşık Konturlar İçeren AI Dosyası

AI'dan JPG'ye C#

AI’yı C# ile PNG’ye dönüştürün

AI dosyalarını işlemek ve bir PNG görüntüsüne dönüştürmek için .NET uygulamalarınızı geliştirebilirsiniz. PNG görüntüleri oldukça ünlüdür ve genellikle görüntüleri çevrimiçi formlarda göndermek için kriterlerdir. AI’yı PNG dosyalarına dönüştürmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. Kaynak AI dosyasını yükle
 2. PngOptions sınıfının özelliklerini ayarlayın
 3. AI dosyasını C# dilinde PNG görüntüsü olarak kaydedin

Aşağıdaki kod parçacığı, AI’nın C# ile PNG’ye nasıl dönüştürüleceğini gösteren yukarıdaki adımlara dayanmaktadır:

string[] sourcesFiles = new string[]
{
  @"34992OStroke",
  @"rect2_color",
};

for (int i = 0; i < sourcesFiles.Length; i++)
{
  string name = sourcesFiles[i];
  string sourceFileName = dataDir + name + ".ai";
  string outFileName = dataDir + name + ".png";

  using (AiImage image = (AiImage)Image.Load(sourceFileName))
  {

    ImageOptionsBase options = new PngOptions() { ColorType = PngColorType.TruecolorWithAlpha };
    image.Save(outFileName, options);

  }
}

C# ile AI’yı JPG’ye dönüştürün

AI dosyalarını JPG görüntüsüne dönüştürmek basittir. Aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir:

 1. AiImage sınıfıyla girdi AI dosyasını yükleyin
 2. ImageOptionsBase özelliklerini ayarlayın
 3. Çıktı JPG görüntüsünü kaydet

Aşağıdaki kod parçacığı, C# uygulamalarında AI’nın JPG’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir:

string[] sourcesFiles = new string[]
{
  @"34992OStroke",
  @"rect2_color",
};

for (int i = 0; i < sourcesFiles.Length; i++)
{
  string name = sourcesFiles[i];
  string sourceFileName = dataDir + name + ".ai";
  string outFileName = dataDir + name + ".jpg";

  using (AiImage image = (AiImage)Image.Load(sourceFileName))
  {

    ImageOptionsBase options = new JpegOptions() { Quality = 85 };
    image.Save(outFileName, options);

  }
}

C# ile AI’yı PSD’ye dönüştürün

PSD dosyaları, katmanlı görüntüler içeren photoshop belgeleridir. AI’yı Adobe Photoshop veya Adobe Illustrator kullanmadan PSD’ye dönüştürebilirsiniz. Dönüşümü gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

 1. AI giriş dosyasını yükle
 2. PsdOptions sınıfının nesnesini başlat
 3. Sonuç olarak çıktı PSD dosyasını kaydedin

Aynı şekilde, aşağıdaki kod parçacığı da C# .NET uygulamalarında yapay zekanın PSD’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir:

string[] sourcesFiles = new string[]
{
  @"34992OStroke",
  @"rect2_color",
};

for (int i = 0; i < sourcesFiles.Length; i++)
{
  string name = sourcesFiles[i];
  string sourceFileName = dataDir + name + ".ai";
  string outFileName = dataDir + name + ".psd";


  using (AiImage image = (AiImage)Image.Load(sourceFileName))
  {

    ImageOptionsBase options = new PsdOptions();
    image.Save(outFileName, options);

  }
}

C# ile AI’yı PDF’ye dönüştürün

PDF dosya biçimi ünlüdür çünkü neredeyse tüm platformlar .pdf dosya uzantısını destekler. Ayrıca, PDF dosyaları, belgenin yazarı tarafından izin verilmediği sürece değişiklik ve modifikasyonlara açıktır. Bazen herhangi bir değişiklik yapmalarına izin vermeden ortaklarınız veya müşterilerinizle içerik paylaşmanız gerekebilir. Bu nedenle, AI’dan PDF’e dönüştürme bu tür senaryolarda yardımcı olur. Dönüşümü gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir:

 1. Kaynak AI dosyasını yükle
 2. PdfOptions sınıfının bir örneğini bildirin
 3. Sonuç olarak çıktı PDF dosyasını kaydedin

Aşağıdaki kod parçacığı, AI’yı C# ile PDF’ye nasıl dönüştüreceğinizi gösterir:

string[] sourcesFiles = new string[]
{
  @"rect2_color",
};

for (int i = 0; i < sourcesFiles.Length; i++)
{
  string name = sourcesFiles[i];
  string sourceFileName = dataDir + name + ".ai";
  string outFileName = dataDir + name + ".pdf";


  using (AiImage image = (AiImage)Image.Load(sourceFileName))
  {

    ImageOptionsBase options = new PdfOptions();
    image.Save(outFileName, options);
  }
}

Çözüm

Kısacası, AI dosyaları Aspose.PSD for .NET API ile farklı dosya biçimlerine dönüştürülebilir. Örneğin, AI’yı PNG’ye, AI’yı JPG’ye, AI’yı PSD’ye ve ayrıca AI’yı PDF dosya formatlarına nasıl dönüştüreceğimizi araştırdık. Dolayısıyla, API hakkında daha fazla bilgi edinmek için API belgeleri ve API referansları’nı ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca, Ücretsiz Destek Forumu ile ilgili geri bildirimleriniz veya sorularınız için teşekkür ederiz.

Ayrıca bakınız