AI görüntüsünü PSD PDF PNG JPEG Java'ya dönüştürün

Fikirleri gerçeğe dönüştürmek için Adobe Illustrator dosyaları kullanılabilir. Ancak, bu dosya formatı birçok uygulama tarafından yaygın olarak desteklenmemektedir. Bu nedenle, AI dosyalarını farklı raster görüntülere ve diğer dosya biçimlerine dönüştürmeniz gerekebilir. Java uygulamalarınızda AI dosyalarını kolayca ve hızlı bir şekilde PSD, PNG, JPEG veya bir PDF dosyasına dönüştürebilirsiniz. Daha iyi anlamak için aşağıdaki konuları inceleyelim:

AI’dan Görüntülere veya PDF Dönüştürücüye – API Kurulumu

Aspose.PSD for Java API, Adobe Illustrator (AI) dosyalarının PDF biçiminin yanı sıra raster görüntülere dönüştürülmesini destekler. Yalnızca basit API çağrıları yapmanız yeterlidir ve çıktı dosyaları gereksinimlerinize göre kaydedilir. API’yi Yeni Çıkanlar bölümünden JAR dosyasını indirerek veya Maven tabanlı projenizin POM.xml dosyasında aşağıdaki gibi ayarlayarak birkaç dakika içinde yapılandırabilirsiniz:

Depo:

<repositories>
  <repository>
    <id>AsposeJavaAPI</id>
    <name>Aspose Java API</name>
    <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
  </repository>
</repositories>

Bağımlılık:

 <dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-psd</artifactId>
    <version>20.8</version>
    <classifier>jdk16</classifier>
  </dependency>
</dependencies>

AI’yı Java’da PSD Dosyasına Dönüştür

Java uygulamalarınızda AI dosyalarını PSD dosyalarına dönüştürebileceğiniz ünlü kullanım durumlarından biriyle başlayalım. Burada AI’dan PSD formatına dönüştürmeyi öğreneceksiniz. AI’dan PSD’ye dönüştürme için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir:

 1. AiImage sınıfını kullanarak girdi AI görüntüsünü yükleyin
 2. PsdOptions nesnesini başlat
 3. Çıktı PSD dosyasını kaydet

Aşağıdaki kod, AI dosyasının şu adımlarla Java dilini kullanarak bir PSD dosyasına nasıl dönüştürüleceğini gösterir:

String dataDir = Utils.getDataDir(AIToPSD.class) + "AI/"; 
    
String sourceFileName  = dataDir + "34992OStroke.ai";    
String outFileName    = dataDir + "34992OStroke.psd";

// Giriş resmini yükle    
AiImage image = (AiImage)Image.load(sourceFileName);

// PsdOptions sınıf nesnesini başlat    
PsdOptions options = new PsdOptions();

// Çıktı PSD dosyasını kaydet   
image.save(outFileName, options);

AI’yı Java’da PDF Dosyasına Dönüştürün

PDF dosya biçimi, yaygın olarak desteklenen dosya biçimlerinden biridir ve AI dosyalarını Java’da aşağıdaki adımlarla kolayca PDF’ye dönüştürebilirsiniz:

 1. Giriş AI dosyasını yükle
 2. PdfOptions sınıf nesnesini başlat
 3. Çıktı PDF dosyasını kaydet

Aşağıdaki kod parçacığı, AI’nın Java’da PDF dosyalarına nasıl dönüştürüleceğini gösterir:

String sourceFileName  = dataDir + "34992OStroke.ai";    
String outFileName    = dataDir + "34992OStroke.pdf";

// Girdi AI resim dosyasını yükle
AiImage image = (AiImage)Image.load(sourceFileName);
    
// Farklı seçenekler belirtmek için PdfOptions nesnesini başlat
PdfOptions options = new PdfOptions();    

// Çıktı PDF dosyasını kaydet
image.save(outFileName, options);

AI’yı Java’da JPEG Görüntüsüne Dönüştürme

JPEG görüntüleri, görsel bilgileri görüntülemek için sıklıkla kullanılır. AI görüntüsünü Java’da aşağıdaki adımlarla JPEG görüntüsüne dönüştürebilirsiniz:

 1. Giriş yapay zeka görüntüsünü yükle
 2. JpegOptions sınıf nesnesini başlat
 3. Görüntü özelliklerini belirtin
 4. Çıktı JPEG görüntüsünü kaydet

Aşağıdaki kod, AI görüntülerinin Java dilini kullanarak JPEG’e nasıl dönüştürüleceğini açıklamaktadır:

String dataDir = Utils.getDataDir(AIToJPG.class) + "AI/"; 
    
String sourceFileName  = dataDir + "34992OStroke.ai";    
String outFileName    = dataDir + "34992OStroke.jpg";

// Giriş AI dosyasını yükle    
AiImage image = (AiImage)Image.load(sourceFileName);

// JpegOptions sınıf örneğini başlat    
JpegOptions options = new JpegOptions();
options.setQuality(85);

// Çıktı JPEG görüntüsünü kaydet    
image.save(outFileName, options);

AI’yı Java’da PNG Görüntüsüne Dönüştürme

Bir adım daha ileri giderek PNG görüntüleri, içeriğin şeffaflığı da dahil olmak üzere pek çok bilgiyi saklayabilir. Aşağıdaki adımları izleyerek AI dosyalarını PNG biçimine dönüştürebilirsiniz:

 1. Giriş yapay zeka görüntüsünü yükle
 2. PngOptions sınıf nesnesini başlat
 3. Çıktı PNG görüntüsünü kaydet

Aşağıdaki kod, AI görüntüsünün programlı olarak Java dilinde PNG dosyasına nasıl dönüştürüleceğini açıklar:

String dataDir = Utils.getDataDir(AIToPNG.class) + "AI/"; 
    
String sourceFileName  = dataDir + "34992OStroke.ai";    
String outFileName    = dataDir + "34992OStroke.png";
    
// Giriş AI dosyasını yükle
AiImage image = (AiImage)Image.load(sourceFileName);
    
// PngOptions örneğini başlat
PngOptions options = new PngOptions();
options.setColorType(PngColorType.TruecolorWithAlpha);
    
// Çıktı PNG görüntüsünü kaydet
image.save(outFileName, options);

Çözüm

Bu yazıda, Adobe Illustrator (AI) dosyalarını PSD, PDF, JPEG, PNG vb. dahil olmak üzere farklı popüler dosya formatlarına nasıl dönüştüreceğimizi öğrendik. API kendi kendine yeterlidir. Diğer hizmetlere bağımlı değildir, bu nedenle Java uygulamanızı bu AI dosyaları dönüştürme özellikleriyle kolayca etkinleştirebilirsiniz. Ayrıca, gereksinimlerinizi görüşmek isterseniz, lütfen Ücretsiz Destek Forumu aracılığıyla bizimle iletişime geçin.

Ayrıca bakınız