Gri tonlamadan RGB PSD csharp'a

PSD dosyaları, Adobe Photoshop uygulaması tarafından oluşturulan yerel dosyalardır. Sanatçılar veya tasarımcılar tarafından görsel sanatlar yaratmak veya tasarlamak için yaygın olarak kullanılırlar. Bazı senaryolarda, Gri Tonlamalı renklere sahip bir PSD görüntüsünü, RGB renk modeli içeren bir PSD görüntüsüne dönüştürmeniz gerekebilir. Bu tür senaryoları takiben, bu makale gri tonlamalı bir PSD görüntüsünün C# dilinde programlı olarak RGB renk alanı içeren bir PSD görüntüsüne nasıl dönüştürüleceğini açıklamaktadır.

Gri Tonlamadan RGB’ye PSD Dönüştürücü – C# API Kurulumu

PSD görüntüleri oluşturmak, düzenlemek veya değiştirmek için Aspose.PSD for .NET API ile çalışabilirsiniz. Yeni Sürümler bölümünden referans DLL dosyalarını indirerek veya aşağıdaki NuGet kurulum komutunu kullanarak kitaplığı yapılandırmanız yeterlidir:

PM> Install-Package Aspose.PSD

Gri Tonlamayı C# ile Programlı Olarak RGB PSD Görüntüsüne Dönüştürme

Aşağıdaki adımları izleyerek gri tonlamalı bir PSD’yi bir RGB PSD görüntüsüne dönüştürebilirsiniz:

 • PsdOptions sınıf nesnesini başlat.
 • Bir katmana erişin ve bir Graphics sınıfı nesnesi oluşturun.
 • Gri Tonlamayı RGB PSD görüntüsüne dönüştürün.
 • Çıkış PSD görüntü dosyasını kaydedin.

Bir sonraki bölüm, konuyu örnek kodla birlikte daha ayrıntılı olarak inceler.

Gri Tonlamayı C# ile Programlı Olarak RGB PSD Görüntüsüne Dönüştürün

Gri tonlamayı RGB PSD görüntüsüne dönüştürmek için lütfen aşağıdaki adımları izleyin.

 • Giriş PSD dosyasını PsdImage sınıf örneğiyle yükleyin.
 • Katmana erişin ve Rectangle sınıfından bir nesne oluşturun.
 • Gri Tonlamalı PSD’yi RGB görüntüsüne dönüştürün.
 • Çıktı görüntü dosyasını dışa aktarın.

Aşağıdaki kod örneği, gri tonlamalı bir PSD görüntüsünün C# dilinde programlı olarak RGB formatına nasıl dönüştürüleceğini gösterir:

// Girdi ve çıktı dosyaları için yollar belirleyin
string sourceFilePath = "grayscale5x5.psd";
string exportFilePath = "rgb16bit5x5.psd";

// PsdOptions sınıf nesnesini başlat
Aspose.PSD.ImageOptions.PsdOptions psdOptions = new Aspose.PSD.ImageOptions.PsdOptions()
{
  ColorMode = Aspose.PSD.FileFormats.Psd.ColorModes.Rgb,
  ChannelBitsCount = 16,
  ChannelsCount = 4
};

// PSD görüntüsünü yükleyin
using (Aspose.PSD.FileFormats.Psd.PsdImage image = (Aspose.PSD.FileFormats.Psd.PsdImage)Aspose.PSD.Image.Load(sourceFilePath))
{
  Aspose.PSD.RasterCachedImage raster = image.Layers[0];
  Aspose.PSD.Graphics graphics = new Aspose.PSD.Graphics(raster);
  int width = raster.Width;
  int height = raster.Height;
  Aspose.PSD.Rectangle rect = new Aspose.PSD.Rectangle(width / 3, height / 3, width - (2 * (width / 3)) - 1, height - (2 * (height / 3)) - 1);
  graphics.DrawRectangle(new Aspose.PSD.Pen(Aspose.PSD.Color.DarkGray, 1), rect);

  // Çıktı PSD dosyasını kaydet
  image.Save(exportFilePath, psdOptions);
}

string pngExportPath = Path.ChangeExtension(exportFilePath, "png");
using (Aspose.PSD.FileFormats.Psd.PsdImage image = (Aspose.PSD.FileFormats.Psd.PsdImage)Aspose.PSD.Image.Load(exportFilePath))
{
  // Çıktıyı PNG görüntü formatına aktarın.
  image.Save(pngExportPath, new Aspose.PSD.ImageOptions.PngOptions() { ColorType = Aspose.PSD.FileFormats.Png.PngColorType.GrayscaleWithAlpha });
}

API Özelliklerini Öğrenin

API tarafından desteklenen farklı özellikleri açıklayan belgeler bölümünde yer alan farklı bölümleri keşfedebilirsiniz.

Ücretsiz Değerlendirme Lisansı Alın

API’yi herhangi bir değerlendirme sınırlaması olmadan değerlendirmek için ücretsiz geçici lisans talep edebilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, gri tonlamalı bir PSD görüntüsünü C# dilinde programlı olarak bir RGB görüntüsüne dönüştürmeyi öğrendiniz. Gri tonlamalı görüntülerde yalnızca bir kanal bulunurken dönüştürülen RGB PSD görüntüsünde Kırmızı, Yeşil ve Mavi olmak üzere 3 farklı kanal bulunur. Ayrıca, herhangi bir endişenizi veya gereksiniminizi tartışmanız gerekirse, lütfen forum adresinden bize yazın.

Ayrıca bakınız

C# ile PSD’ye Filigran Ekleyin