Kırp Yeniden Boyutlandır PSD java

PSD resim dosyaları logolar, afişler, broşürler ve diğer birçok amaç için resimler tasarlamak için kullanılır. Belirli senaryolarda, Java uygulamalarınızda bir PSD dosyasını kırpmanız veya döndürmeniz gerekebilir. Bu makale, bir PSD dosyasının Java’da programlı olarak nasıl kırpılacağını veya döndürüleceğini kapsar.

Bir PSD Dosyasını Döndürün veya Kırpın – Java API Kurulumu

Aspose.PSD for Java API, PSD ve birkaç diğer Photoshop dosya formatıyla çalışmayı destekler. Yeni Sürümler’ten JAR dosyasını indirerek veya projenizde aşağıdaki Maven yapılandırmalarını kullanarak API’yi yapılandırabilirsiniz:

Depo:

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Bağımlılık:

<dependency>
   <groupId>com.aspose</groupId>
   <artifactId>aspose-psd</artifactId>
   <version>21.7</version>
   <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Java’da Shift Yaklaşımı ile PSD Görüntüsünü Kırpın

İçeriği gereksinimlerinize göre kaydırarak bir PSD görüntüsünü kırpabilirsiniz. İçeriği kaydırarak görüntüyü kırpmak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Giriş PSD dosyasını bir RasterImage sınıf nesnesine yükleyin.
 2. cacheData yöntemini kullanarak görüntüyü önbelleğe alın.
 3. Shift değerlerini tanımlayın ve crop yöntemine iletin.
 4. Çıktı kırpılmış görüntüyü kaydedin.

Aşağıdaki kod, içeriği Java’da programlı olarak kaydırarak bir PSD görüntüsünün nasıl kırpılacağını gösterir:

// Mevcut bir görüntüyü RasterImage sınıfının bir örneğine yükleyin
RasterImage rasterImage = (RasterImage)Image.load("Test.psd");
   
// Kırpmadan önce, daha iyi performans için görüntü önbelleğe alınmalıdır
if (!rasterImage.isCached())
{
  rasterImage.cacheData();
}

// Dört kenarın tümü için kaydırma değerleri tanımlayın
int leftShift = 10;
int rightShift = 10;
int topShift = 10;
int bottomShift = 10;

// Kaydırma değerlerine bağlı olarak, görüntüyü kırpmayı uygulayın.
// Kırpma yöntemi, görüntü sınırlarını görüntünün merkezine doğru kaydırır ve sonuçları diske kaydeder
rasterImage.crop(leftShift, rightShift, topShift, bottomShift);

// Çıktıyı JPEG, PSD veya başka bir formatta kaydedin.
rasterImage.save("output.jpg", new JpegOptions());
rasterImage.save("output.psd", new PsdOptions());

Java’da Dikdörtgen Koordinatlarla PSD Görüntüsünü Kırpın

Koordinatları belirterek bir PSD görüntüsündeki herhangi bir dikdörtgen bölgeyi kırpabilirsiniz. Bir PSD görüntüsünü kırpmak için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir:

 1. Mevcut bir görüntüyü RasterImage sınıfının bir örneğine yükleyin.
 2. Daha iyi performans için görüntüyü önbelleğe alın.
 3. İstenen boyutta bir Rectangle sınıfı örneği oluşturun.
 4. crop yöntemini kullanarak görüntüyü kırpın ve çıktı dosyasını kaydedin.

Aşağıdaki kod parçacığı, Java’da dikdörtgen koordinatlara sahip bir PSD dosyasının nasıl kırpılacağını gösterir:

String sourceFile = "sample.psd";
String destName = "Cropping-PSD_out.jpg";

// Mevcut bir görüntüyü RasterImage sınıfının bir örneğine yükleyin
RasterImage rasterImage = (RasterImage)Image.load(sourceFile);
  
// Daha iyi performans için görüntüyü önbelleğe alın
if (!rasterImage.isCached())
{
  rasterImage.cacheData();
}

// İstenilen boyutta bir Rectangle sınıfı örneği oluşturun. 
Rectangle rectangle = new Rectangle(20, 20, 20, 20);

// Rectangle sınıfının nesnesinde kırpma işlemini gerçekleştirin
rasterImage.crop(rectangle);

// Sonuçları diske kaydedin
rasterImage.save(destName, new JpegOptions());

Java’da PSD Görüntüsünü Herhangi Bir Açıda Döndürün

Bazı durumlarda, PSD görüntülerini belirli bir açıda döndürmeniz gerekebilir. Bir PSD görüntüsünü döndürmek için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Kaynak PSD görüntü dosyasını RasterImage sınıfıyla yükleyin.
 2. Döndürmeden önce, daha iyi performans için görüntü önbelleğe alınmalıdır.
 3. döndürme yönteminde döndürme açısını belirtin.
 4. Çıktı dosyasını kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, Java’da bir PSD görüntüsünün nasıl döndürüleceğini açıklar:

String sourceFile = "sample.psd";
String destName = "Rotate-PSD_out.jpg";
    
// Giriş PSD resim dosyasını yükle
RasterImage image = (RasterImage)Image.load(sourceFile);

// Döndürmeden önce, daha iyi performans için görüntü önbelleğe alınmalıdır
if (!image.isCached())
{
  image.cacheData();
}

// Görüntü boyutunu kırmızı arka plan rengiyle orantılı tutarken PSD görüntüsünü 20 derecelik açıyla döndürün
image.rotate(20f, true, Color.getRed());

// Sonucu yeni bir dosyaya kaydedin
image.save(destName, new JpegOptions());

Ücretsiz Değerlendirme Lisansı Alın

API’yi herhangi bir sınırlama olmaksızın değerlendirmek için bir ücretsiz geçici lisans talep edebilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, bir PSD görüntüsünü kırpmak veya belirli bir açıda döndürmek için farklı yaklaşımlar öğrendiniz. API, PSD ve diğer desteklenen dosya biçimleriyle çalışmak için başka birçok özellik sunar. Ayrıca, daha fazla bilgi için lütfen API’ye Documentation göz atın. Herhangi bir sorunuz için Ücretsiz Destek Forumu üzerinden bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Ayrıca bakınız