PSD C#'ta Birleştirme Katmanlarını Düzleştirin

PSD görüntüleri, PSD dosyalarının birkaç katman içerdiği logolar, broşürler ve diğer görüntüleri oluşturmak için yaygın olarak kullanılır. Bazı durumlarda, bir PSD dosyasındaki katmanları düzleştirme veya birleştirme gibi işlemler yapmanız gerekebilir. Bu makale, bir PSD dosyasındaki katmanların programlı olarak C# dilinde nasıl düzleştirileceğini veya birleştirileceğini kapsar:

PSD Görüntüsünde Katmanları Düzleştirmek veya Birleştirmek için C# API

Aspose.PSD for .NET API, PSD’yi ve birkaç başka desteklenen dosya biçimini oluşturmayı, düzenlemeyi veya değiştirmeyi destekler. Yeni Sürümler bölümünden DLL dosyasını indirerek veya aşağıdaki NuGet komutunu kullanarak API’yi kolayca yükleyebilirsiniz:

PM> Install-Package Aspose.PSD

C# kullanarak PSD Görüntüsünde Katmanları Düzleştirin

Bir PSD görüntüsündeki katmanları aşağıdaki adımlarla düzleştirebilirsiniz:

  1. Image sınıfını kullanarak giriş PSD görüntüsünü yükleyin.
  2. FlattenImage yöntemini çağırın.
  3. Çıktı dosyasını Kaydet yöntemini kullanarak yazın.

Aşağıdaki kod parçacığı, bir PSD görüntüsündeki katmanların programlı olarak C# ile nasıl düzleştirileceğini açıklar:

// Giriş PSD görüntüsünü yükle
PsdImage im = (PsdImage)(Aspose.PSD.Image.Load("Test.psd"));

// PSD görüntüsünün tüm katmanlarını düzleştirin
im.FlattenImage();

// Çıktı PSD görüntüsünü kaydet
im.Save("Flatten.psd");

C# kullanarak PSD Dosyasında Katmanları Birleştirme

Aşağıdaki adımları izleyerek bir PSD dosyasında iki veya daha fazla katmanı birleştirebilirsiniz:

  1. Image sınıfını kullanarak giriş PSD görüntüsünü yükleyin.
  2. Katmanları PSD dosyasından okuyun.
  3. MergeLayers yöntemini kullanarak katmanları birleştirin.
  4. Birleştirilmiş katmanları ayarlayın ve çıktı dosyasını kaydedin.

Aşağıdaki kod parçacığı, C# kullanarak PSD dosyasındaki katmanların nasıl birleştirileceğini açıklar:

String exportPath = "LayersMerged.psd";

// Giriş PSD görüntüsünü yükleyin
PsdImage im = (PsdImage)(Image.Load("Test.psd"));

// Katmanları PSD dosyasından okuyun
Layer bottomLayer = im.Layers[0];
Layer middleLayer = im.Layers[1];
Layer topLayer = im.Layers[2];

// PSD Katmanlarını Birleştirme
Layer layer1 = im.MergeLayers(bottomLayer, middleLayer);
Layer layer2 = im.MergeLayers(layer1, topLayer);

// Birleştirilmiş katmanları ayarlama
im.Layers = new Layer[] { layer2 };

// Çıktı PSD görüntüsünü birleştirilmiş katmanlarla kaydedin
im.Save(exportPath);

Ücretsiz Değerlendirme Lisansı Alın

Ücretsiz geçici lisans talep ederek herhangi bir değerlendirme sınırlaması olmadan API’yi tam kapasite ile değerlendirebilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, C# kullanarak bir PSD görüntüsündeki katmanları programlı olarak nasıl düzleştireceğinizi veya birleştireceğinizi öğrendiniz. Bu özellikler, herhangi bir değişiklikten kaçınmak için düzenlenebilir dosyaları kimseyle paylaşmak istemediğiniz durumlar gibi senaryolarda yardımcı olabilir. Ayrıca, API tarafından desteklenen farklı özellikleri öğrenmek için lütfen belgelere göz atın. Herhangi bir endişeniz olması durumunda lütfen forumda bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Ayrıca bakınız