C++ kullanarak PowerPoint Dosyalarının Özelliklerine Erişin veya Özelliklerini Değiştirin

PowerPoint dosyaları, sunum hakkında ek bilgi sağlayan meta veriler veya belge özellikleri içerir. Bunlar sunumun başlığı, tarihi, yazarı vb. bilgileri içerir. Bu makalede, C++ kullanarak PowerPoint sunumlarındaki özelliklere nasıl erişeceğinizi ve özellikleri değiştireceğinizi öğreneceksiniz.

PowerPoint Sunumlarının Özelliklerine Erişmek ve Özelliklerini Değiştirmek için C++ API

Aspose.Slides for C++, PowerPoint dosyalarıyla çalışmak için bir C++ API’sidir. Ek yazılıma ihtiyaç duymadan PowerPoint dosyaları oluşturmanıza, okumanıza ve güncellemenize olanak tanır. Ayrıca API, PowerPoint sunumlarının özelliklerine erişmenize ve özelliklerini değiştirmenize olanak tanır. API’yi NuGet aracılığıyla yükleyebilir veya doğrudan İndirilenler bölümünden indirebilirsiniz.

PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

PowerPoint Sunumlarında Özellik Türleri

PowerPoint sunumlarında iki tür özellik vardır: yerleşik ve özel. Yerleşik özellikler, sunumlar hakkında başlık, tarih vb. genel bilgileri saklar. Öte yandan, özel özellikler, özel bilgileri anahtar/değer çiftlerinde saklar. Aşağıdaki bölümler, PowerPoint sunumlarının yerleşik ve özel özelliklerinin nasıl ekleneceğini, erişileceğini ve değiştirileceğini kapsar.

C++ kullanarak PowerPoint Sunumlarındaki Yerleşik Özelliklere Erişin

PowerPoint sunularında yerleşik özelliklere erişme adımları aşağıdadır.

Aşağıdaki örnek kod, C++ kullanarak PowerPoint sunularında yerleşik özelliklere nasıl erişileceğini gösterir.

// Dosya yolu
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\SamplePresentation.pptx";

// Sunum dosyasını yükleyin
auto presentation = System::MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Belge özelliklerinin referansını alın
System::SharedPtr<IDocumentProperties> documentProperties = presentation->get_DocumentProperties();

// Özellik değerlerini yazdır
System::Console::WriteLine(u"Category : {0}", documentProperties->get_Category());
System::Console::WriteLine(u"Current Status : {0}", documentProperties->get_ContentStatus());
System::Console::WriteLine(u"Creation Date : {0}", documentProperties->get_CreatedTime().ToString());
System::Console::WriteLine(u"Author : {0}", documentProperties->get_Author());
System::Console::WriteLine(u"Description : {0}", documentProperties->get_Comments());
System::Console::WriteLine(u"KeyWords : {0}", documentProperties->get_Keywords());
System::Console::WriteLine(u"Last Modified By : {0}", documentProperties->get_LastSavedBy());
System::Console::WriteLine(u"Supervisor : {0}", documentProperties->get_Manager());
System::Console::WriteLine(u"Modified Date : {0}", documentProperties->get_LastSavedTime().ToString());
System::Console::WriteLine(u"Presentation Format : {0}", documentProperties->get_PresentationFormat());
System::Console::WriteLine(u"Last Print Date : {0}", documentProperties->get_LastPrinted().ToString());
System::Console::WriteLine(u"Is Shared between producers : {0}", documentProperties->get_SharedDoc());
System::Console::WriteLine(u"Subject : {0}", documentProperties->get_Subject());
System::Console::WriteLine(u"Title : {0}", documentProperties->get_Title());

C++ kullanarak PowerPoint Sunumlarında Yerleşik Özellikleri Değiştirme

Aşağıda, PowerPoint sunumlarında yerleşik özellikleri değiştirme adımları yer almaktadır.

Aşağıdaki örnek kod, C++ kullanılarak yerleşik PowerPoint özelliklerinin nasıl değiştirileceğini gösterir.

// dosya yolları
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\SamplePresentation.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\ModifyBuiltinProperties_out.pptx";

// Sunum dosyasını yükleyin
auto presentation = System::MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Belge özelliklerinin referansını alın
System::SharedPtr<IDocumentProperties> documentProperties = presentation->get_DocumentProperties();

// Yerleşik özellikleri değiştirin
documentProperties->set_Author(u"Aspose.Slides for C++");
documentProperties->set_Title(u"Modifying Presentation Properties");
documentProperties->set_Subject(u"Aspose Subject");
documentProperties->set_Comments(u"Aspose Comments");
documentProperties->set_Manager(u"Aspose Manager");

// Sunumu Kaydet
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pptx);

C++ kullanarak PowerPoint Sunumlarına Özel Özellikler Ekleme

Aşağıda, PowerPoint sunumlarına özel özellikler ekleme adımları yer almaktadır.

Aşağıdaki örnek kod, PowerPoint sunularına özel özelliklerin nasıl ekleneceğini gösterir.

// dosya yolları
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\SamplePresentation.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\AddCustomProperties_out.pptx";

// Sunum dosyasını yükleyin
auto presentation = System::MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Belge özelliklerinin referansını alın
auto documentProperties = presentation->get_DocumentProperties();

// Özel özellikler ekleme
documentProperties->idx_set(u"New Custom", ObjectExt::Box<int32_t>(12));
documentProperties->idx_set(u"My Name", ObjectExt::Box<String>(u"Aspose"));
documentProperties->idx_set(u"Custom", ObjectExt::Box<int32_t>(124));

// Özellik adını belirli bir dizinde alma
String getPropertyName = documentProperties->GetCustomPropertyName(2);

// Seçilen özellik kaldırılıyor
documentProperties->RemoveCustomProperty(getPropertyName);

// Sunumu Kaydet
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pptx);

PowerPoint Sunumlarında Özel Özelliklere Erişin ve Özel Özellikleri Değiştirin

Aşağıda, PowerPoint sunumlarındaki özel özelliklere erişme ve bunları değiştirme adımları yer almaktadır.

Aşağıdaki örnek kod, C++ kullanılarak PowerPoint sunularında özel özelliklere nasıl erişileceğini ve bu özellikleri değiştirileceğini gösterir.

// dosya yolları
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\SamplePresentation.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\AccessAndModifyCustomProperties_out.pptx";

// Sunum dosyasını yükleyin
auto presentation = System::MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Presentation ile ilişkili DocumentProperties nesnesine bir başvuru oluşturun
System::SharedPtr<IDocumentProperties> documentProperties = presentation->get_DocumentProperties();

// Özel özelliklere erişin
for (int32_t i = 0; i < documentProperties->get_CountOfCustomProperties(); i++)
{
	// Özel özelliklerin adını ve değerini yazdırın
	System::Console::WriteLine(u"Custom Property Name : {0}", documentProperties->GetCustomPropertyName(i));
	System::Console::WriteLine(u"Custom Property Value : {0}", documentProperties->idx_get(documentProperties->GetCustomPropertyName(i)));

	// Özel özelliği değiştirin
	documentProperties->SetCustomPropertyValue(documentProperties->GetCustomPropertyName(i), String::Format(u"Title : {0}", i));
}

// Sunumu Kaydet
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pptx);

Ücretsiz Lisans Alın

API’yi değerlendirme kısıtlamaları olmaksızın denemek için [ücretsiz bir geçici lisans] talep edebilirsiniz]28.

Çözüm

Bu makalede, PowerPoint sunumlarındaki yerleşik özelliklere nasıl erişeceğinizi ve bunları değiştireceğinizi öğrendiniz. Ayrıca, Aspose.Slides for C++ API kullanarak özel PowerPoint özelliklerini nasıl ekleyeceğinizi, bu özelliklere erişeceğinizi ve değiştireceğinizi gördünüz. PowerPoint ile ilgili görevlerinizi otomatikleştirmek için birçok ek özelliğe sahip sağlam bir API’dir. Resmi belgeleri ziyaret ederek API’yi ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olması durumunda lütfen ücretsiz destek forumumuzdan bize ulaşmaktan çekinmeyin.

Ayrıca bakınız