Java'da PowerPoint PPT'de Yorum Ekleme veya Kaldırma

PowerPoint sunumlarında, slaytlardaki içerikle ilgili geri bildirim yazmak için yorumlar kullanılır. PowerPoint PPT/PPTX sunumlarını değiştirirken programlı olarak yorum eklemeniz gerekebilir. Bu makalede, Java’da PowerPoint PPT slaytlarına nasıl yorum ekleyeceğinizi öğreneceksiniz. Ayrıca, slayt yorumlarının nasıl okunacağını veya kaldırılacağını ve yanıtlarının nasıl ekleneceğini ele alacağız.

PowerPoint’te Yorumlarla Çalışmak için Java API

Aspose.Slides for Java, PowerPoint PPT/PPTX dosyaları oluşturmanızı ve değiştirmenizi sağlayan popüler bir sunum işleme API’sidir. PowerPoint sunumlarındaki yorumları değiştirmek için bu API’yi kullanacağız. API’nin JAR’ını indirebilir veya aşağıdaki Maven yapılandırmalarını kullanarak yükleyebilirsiniz.

Depo:

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Bağımlılık:

<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>22.2</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Java’da PowerPoint PPT Slaytlarına Yorum Ekleme

PowerPoint sunumlarında, her yorum belirli bir yazara eklenir. Oysa her yorum, oluşturulma zamanı, eklendiği slayt ve konumu gibi bazı ek bilgiler içerir. Java’da bir PPT slaydına yorum ekleme adımları aşağıdadır.

Aşağıdaki kod örneği, Java’da PPT slaytlarına nasıl yorum ekleneceğini gösterir.

// Sunu oluşturma veya yükleme
Presentation presentation = new Presentation("presentation.pptx");
try {
  // Boş bir slayt ekleyin veya mevcut bir slaydın referansını alın
  presentation.getSlides().addEmptySlide(presentation.getLayoutSlides().get_Item(0));

  // yazar ekle
  ICommentAuthor author = presentation.getCommentAuthors().addAuthor("Usman", "UA");

  // Yorumlar için konumu ayarlayın
  Point2D.Float point = new Point2D.Float(0.2f, 0.2f);

  // İlk slayda slayt yorumu ekleyin
  author.getComments().addComment("Hello, this is slide comment", presentation.getSlides().get_Item(0), point, new Date());

  // Sunumu kaydet
  presentation.save("add-comment.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
 if (presentation != null)
  presentation.dispose();
}

Yukarıdaki kod örneğini kullanarak eklediğimiz yorumun ekran görüntüsü aşağıdadır.

Java'da PPT Slaytlarına Yorum Ekleme

Java’da PPT Slaytlarına Yorum Yanıtları Ekleme

Aspose.Slides, yorumlara yanıtlar eklemenize de olanak tanır. Yanıtın kendisi, mevcut bir yorumun alt öğesi olarak görünen bir yorumdur. Öyleyse, Java’daki PowerPoint PPT slaytlarındaki yorumlara nasıl yanıt ekleneceğini görelim.

Aşağıdaki kod örneği, Java’da bir PPTX sunumundaki yorumlara yanıtların nasıl ekleneceğini gösterir.

// Sunu oluşturma veya yükleme
Presentation presentation = new Presentation("presentation.pptx");
try {
  // Boş bir slayt ekleyin veya mevcut bir slaydın referansını alın
  presentation.getSlides().addEmptySlide(presentation.getLayoutSlides().get_Item(0));

  // yazar ekle
  ICommentAuthor author = presentation.getCommentAuthors().addAuthor("Usman", "UA");

  // Yorumlar için konumu ayarlayın
  Point2D.Float point = new Point2D.Float(0.2f, 0.2f);

  // İlk slayda slayt yorumu ekleyin
  IComment comment = author.getComments().addComment("Hello, this is slide comment", presentation.getSlides().get_Item(0), point, new Date());

  // Yanıt yorumu ekle
  IComment subReply = author.getComments().addComment("This is the reply to the comment.", presentation.getSlides().get_Item(0), new Point2D.Float(10, 10), new Date());
  subReply.setParentComment(comment);

  // Yanıt yorumu ekle
  IComment reply2 = author.getComments().addComment("This is second reply.", presentation.getSlides().get_Item(0), new Point2D.Float(10, 10), new Date());
  reply2.setParentComment(comment);

  // Sunumu kaydet
  presentation.save("add-comment-reply.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
 if (presentation != null)
  presentation.dispose();
}

Aşağıdaki ekran görüntüsü, yukarıdaki kod örneğinin çıktısını gösterir.

Java'da PPT'deki yorumlara yanıt ekleyin

Java’da PPT Slaytlarındaki Yorumları Oku

Aspose.Slides’ı kullanarak belirli bir yazarın veya tüm yazarların yorumlarını da okuyabilirsiniz. Java’da PPT slaytlarındaki yorumları okumak için gereken adımlar aşağıdadır.

Aşağıdaki kod örneği, Java’da PPT slaytlarındaki yorumların nasıl okunacağını gösterir.

// Sunumu yükle
Presentation presentation = new Presentation("add-comment.pptx");
try {
 // Yazarlar arasında döngü
 for (ICommentAuthor commentAuthor : presentation.getCommentAuthors())
  {
    // Her yazara erişin
    CommentAuthor author = (CommentAuthor) commentAuthor;

    // Yazarın yorumları arasında dolaş
    for (IComment comment1 : author.getComments())
    {
      // yorumu oku
      Comment comment = (Comment) comment1;
      System.out.println("ISlide :" + comment.getSlide().getSlideNumber() + " has comment: " + comment.getText() +
          " with Author: " + comment.getAuthor().getName() + " posted on time :" + comment.getCreatedTime() + "\n");
    }
  }
} finally {
 if (presentation != null)
  presentation.dispose();
}

Java’daki PowerPoint PPT’den Yorumları Kaldır

Önceki bölümde, yorumlar koleksiyonundan erişerek bir yorumu nasıl okuyacağınızı gördünüz. Benzer şekilde, referansını aldıktan sonra bir yorumu kaldırabilirsiniz. Aşağıdaki kod örneği, Java’da PowerPoint sunularındaki yorumların nasıl kaldırılacağını gösterir.

// Sunumu yükle
Presentation presentation = new Presentation("add-comment.pptx");
try {
  // İlk slaydı al
  ISlide slide = presentation.getSlides().get_Item(0);

  // yorum al
  IComment[] comments = slide.getSlideComments(null);

  // dizini kullanarak istenen yorumu kaldırın
  comments[0].remove();

  // Sunumu kaydet
  presentation.save("remove-comments.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
 if (presentation != null)
  presentation.dispose();
}

Ücretsiz Lisans Alın

Aspose.Slides for Java’yı geçici lisans talep ederek değerlendirme sınırlamaları olmadan kullanabilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, Java’da PowerPoint PPT slaytlarına nasıl yorum ekleneceğini öğrendiniz. Ayrıca, yorumlara programlı olarak nasıl yanıt ekleneceğini ele aldık. Sonunda, PPT slaytlarından yorumların nasıl okunacağını veya kaldırılacağını gösterdik. Aspose.Slides for Java hakkında daha fazlasını keşfetmek için belgeleri ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca, sorularınızı forumumuza gönderebilirsiniz.

Ayrıca bakınız