Python'da PowerPoint PPT Slaytlarına Yorum Ekleme

Çoğu zaman, sunumlardaki içeriğin geri bildirim almak için diğer kişiler tarafından incelenmesi gerekir. PowerPoint’te yorumlar, belirli bir sözcük, tümcecik veya slayttaki herhangi bir şey hakkında geri bildirim yazmak için kullanılır. Bu makalede, Python’da programlı olarak PowerPoint PPT slaytlarına nasıl yorum ekleneceğini ele alacağız. Ayrıca mevcut yorumları okumayı ve yanıt eklemeyi öğreneceksiniz.

PowerPoint PPT’de Yorum Eklemek için Python Kitaplığı

Yorumları ve yanıtlarını eklemek ve okumak için Aspose.Slides for Python via .NET kullanacağız. Kitaplık, sıfırdan zengin PowerPoint sunumları oluşturmak için tasarlanmıştır. Ayrıca, mevcut sunumları sorunsuz bir şekilde değiştirmenize olanak tanır. Aşağıdaki komutu kullanarak kütüphaneyi PyPI‘den uygulamalarınıza kurabilirsiniz.

> pip install aspose.slides

Python’da PPT Slaytlarına Yorum Ekleme

PowerPoint sunumlarında yorumlar yazarlarla ilişkilendirilir. Oysa her yorum, oluşturulma zamanı, eklendiği slayt ve konumu gibi bazı ek bilgiler içerir. Python kullanarak PPT’de bir slayda yorum ekleme adımları aşağıda verilmiştir.

 • Önce sunum dosyasını yükleyin veya Presentation sınıfını kullanarak yeni bir tane oluşturun.
 • Ardından, Presentation.slides koleksiyonundan yeni bir slayt ekleyin veya mevcut bir slaydın referansını alın.
 • Presentation.commentwriters.addauthor(string, string) yöntemini kullanarak yazarlar koleksiyonuna yeni bir yazar ekleyin.
 • Bir nesnede yeni oluşturulan yazarın referansını alın.
 • Yorumun konumunu tanımlayın.
 • Author.comments.addcomment(string, ISlide, point, date) yöntemini kullanarak yorum ekleyin.
 • Son olarak Presentation.save(string, SaveFormat) yöntemini kullanarak sunumu kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, Python’da PPT slaytlarına nasıl yorum ekleneceğini gösterir.

import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing
import datetime

# Sunu oluştur
with slides.Presentation() as presentation:
  # Boş slayt ekle
  presentation.slides.add_empty_slide(presentation.layout_slides[0])

  # yazar ekle
  author = presentation.comment_authors.add_author("Usman", "MF")

  # Yorumun konumunu ayarla
  point = drawing.PointF(0.2, 0.2)

  # 1. slaytta bir yazar için slayt yorumu ekleyin
  author.comments.add_comment("Hello, this is slide comment", presentation.slides[0], point, datetime.date.today())

  # 1. slaytta bir yazar için slayt yorumu ekleyin
  author.comments.add_comment("Hello, this is second slide comment", presentation.slides[1], point, datetime.date.today())

  # Sunumu kaydet
  presentation.save("ppt-comments.pptx", slides.export.SaveFormat.PPTX)

Yorumu ekledikten sonra aldığımız slaydın ekran görüntüsü aşağıdadır.

Python'da PPT Slaytlarına Yorum Ekleme

Python’da PPT Slaytlarına Yorum Yanıtları Ekleyin

Aspose.Slides, yorumlara yanıtlar eklemenize de olanak tanır. Yanıtın kendisi, mevcut bir yorumla ilişkilendirilmiş bir yorumdur. Öyleyse, Python’da PowerPoint PPT slaytlarındaki yorumlara nasıl yanıt ekleneceğini görelim.

 • Önce sunum dosyasını yükleyin veya Presentation sınıfını kullanarak yeni bir tane oluşturun.
 • Ardından, Presentation.slides koleksiyonundan yeni slayt ekleyin veya mevcut slaydın referansını alın.
 • Yeni bir yazar ekleyin ve referansını bir nesnede alın.
 • Author.comments.addcomment(string, ISlide, point, date) yöntemini kullanarak yorum ekleyin ve döndürülen nesneyi alın.
 • Aynı şekilde başka bir yorum ekleyin ve referansını bir nesnede alın.
 • parentcomment özelliğini kullanarak ikinci yorumun ebeveynini ayarlayın.
 • Son olarak Presentation.save(string, SaveFormat) yöntemini kullanarak sunumu kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, Python’da bir PPTX sunumundaki yorumlara yanıtların nasıl ekleneceğini gösterir.

import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing
import datetime

# Sunu oluşturma veya yükleme
with slides.Presentation() as presentation:
  # Boş slayt ekle
  presentation.slides.add_empty_slide(presentation.layout_slides[0])

  # Yazar ve yorum ekle
  author = presentation.comment_authors.add_author("Usman", "MF")
  comment = author.comments.add_comment("Hello, this is slide comment.", presentation.slides[0], drawing.PointF(0.2, 0.2), datetime.date.today())

  # Yanıt yorumu ekle
  reply = author.comments.add_comment("This is the reply to the comment.", presentation.slides[0], drawing.PointF(0.2, 0.2), datetime.date.today())
  reply.parent_comment = comment

  # Yanıt yorumu ekle
  reply2 = author.comments.add_comment("This is second reply.", presentation.slides[0], drawing.PointF(0.2, 0.2), datetime.date.today())
  reply2.parent_comment = comment

  # Sunumu kaydet
  presentation.save("ppt-comments.pptx", slides.export.SaveFormat.PPTX)

Aşağıdaki ekran görüntüsü, yukarıdaki kod örneğinin çıktısını gösterir.

PPT'deki yorumlara yanıt ekleyin

Python’da PPT Slaytlarındaki Yorumları Oku

Belirli bir yazar veya tüm yazarlar tarafından eklenen PPT slaytlarından yorumları da okuyabilirsiniz. Python’da PPT slaytlarındaki yorumları okumak için gereken adımlar aşağıdadır.

 • Presentation sınıfını kullanarak sunum dosyasını yükleyin.
 • Presentation.commentwriters koleksiyonunu kullanarak yazar listesinde dolaşın.
 • Her yazar için, Author.comments özelliğini kullanarak yorumları arasında geçiş yapın.
 • Özelliklerini kullanarak yorumu okuyun.

Aşağıdaki kod örneği, Python’da PPT slaytlarındaki yorumların nasıl okunacağını gösterir.

import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing
import datetime

with slides.Presentation("ppt-comments.pptx") as presentation:
  # Yazarlar arasında döngü
  for author in presentation.comment_authors:
    # Yorumlar arasında dolaş
    for comment in author.comments:
      print("ISlide :" + str(comment.slide.slide_number) + 
      " has comment: " + comment.text + 
      " with Author: " + comment.author.name + 
      " posted on time :" + str(comment.created_time) + "\n")

Ücretsiz Lisans Alın

Aspose.Slides for Python’u geçici lisans talep ederek değerlendirme sınırlamaları olmadan .NET aracılığıyla kullanabilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, Python’da PowerPoint PPT slaytlarına nasıl yorum ekleyeceğinizi öğrendiniz. Ayrıca, PowerPoint sunumlarında programlı olarak yanıtların nasıl ekleneceğini ve yorumların nasıl okunacağını ele aldık. Ayrıca, Aspose.Slides for Python via .NET hakkında daha fazlasını keşfetmek için belgeleri ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca, sorularınızı forumumuza gönderebilirsiniz.

Ayrıca bakınız