Dijital imza, dijital belgelerin gerçekliğini ve bütünlüğünü doğrulamak için kullanılan bir elektronik imzadır. Bir belgeyi dijital olarak imzaladığınızda, imza, belgenin sizden geldiğinin ve imzaladığınızdan bu yana değiştirilmediğinin bir teyidi olacaktır.

Bu makalede, C# dilinde bir PowerPoint’e nasıl dijital imza ekleyeceğinizi öğreneceksiniz.

PowerPoint’i Dijital Olarak İmzalamak için PowerPoint Kitaplığı Kullanma

Microsoft PowerPoint uygulaması, kullanıcıların PPT ve PPTX sunumlarına dijital imza eklemelerine olanak tanıyan işlevler sağlar.

Ancak, C# dilinde bir PowerPoint PPT veya PPTX’e dijital imza eklemek için Aspose.Slides for .NET kullanmanız gerekir. İkincisi, basit kod satırları kullanarak sunumlar oluşturmanıza, değiştirmenize ve değiştirmenize izin veren bir PowerPoint kitaplığıdır. Aspose.Slides for .NET kurulumu hakkında bilgi için bu Kurulum kılavuzuna bakın.

İmza Sertifikası Alın

Ayrıca, bir PowerPoint belgesine dijital imza eklemek için bir imzaya veya dijital sertifikaya ihtiyacınız vardır. Böyle bir sertifika kimliğinizi tanımlar ve kanıtlar. Kendi sertifikanızı oluşturabilir veya bir sertifika yetkilisinden (sertifika veren) bir sertifika alabilirsiniz.

Dijital olarak imzaladığınız bir PowerPoint sunumunu birine gönderdiğinizde, o kişiye sertifikanızı ve ortak anahtarınızı etkili bir şekilde göndermiş olursunuz.

C# ile PowerPoint’e Dijital İmza Ekleme

Kullanıma hazır bir dijital sertifikanız olduğunu varsayarak, PowerPoint sununuza dijital imza eklemek için şu adımları uygulayabilirsiniz:

 1. Sunum sınıfı aracılığıyla dijital imza eklemek istediğiniz PowerPoint’i yükleyin.
 2. DigitalSignature sınıfını kullanarak bir dijital imza nesnesi oluşturun. Dijital imza PFX dosyasını ve şifresini ona iletin.
 3. Dijital imzayı PowerPoint sunumuna ekleyin.
 4. Değiştirilen sunumu kaydedin.

Bu C# kodu, bir PowerPoint’e nasıl dijital imza ekleyeceğinizi gösterir:

using (Presentation pres = new Presentation())
{
  // Creates a DigitalSignature object with the PFX file and PFX password 
  DigitalSignature signature = new DigitalSignature("testsignature1.pfx", @"testpass1");

  // Comments new digital signature
  signature.Comments = "Aspose.Slides digital signing test.";

  // Adds digital signature to the presentation
  pres.DigitalSignatures.Add(signature);

  // Saves the modified presentation
  pres.Save("SomeSignedPresentation.pptx", SaveFormat.Pptx);
}

Dijital Olarak İmzalanmış bir PPT’yi C# ile Doğrulayın

Aspose.Slides for .NET, bir PowerPoint PPT’ye dijital imza eklemenin yanı sıra dijital olarak imzalanmış bir sunumu doğrulamanıza da olanak tanır. Doğrulama işlemi esasen sunumun imzalandıktan sonra değiştirilip değiştirilmediğini kontrol eder.

Dijital olarak imzalanmış bir PowerPoint sunumunu doğrulamak için şu adımları izleyin:

 1. Sunum sınıfı aracılığıyla doğrulamak istediğiniz dijital olarak imzalanmış PPT’yi yükleyin.
 2. PowerPoint’in imzalanıp imzalanmadığını kontrol edin.
 3. İmzaların (sunumu imzalamak için kullanılan) geçerli olup olmadığını kontrol edin.

Bu C# kodu, dijital olarak imzalanmış bir PowerPoint’i nasıl doğrulayacağınızı gösterir:

// Loads the presentation
using (Presentation pres = new Presentation("SomeSignedPresentation.pptx"))
{
  if (pres.DigitalSignatures.Count > 0)
  {
    bool allSignaturesAreValid = true;

    Console.WriteLine("Signatures used to sign the presentation: ");

    // Checks whether all the digital signatures are valid
    foreach (DigitalSignature signature in pres.DigitalSignatures)
    {
      Console.WriteLine(signature.Certificate.SubjectName.Name + ", "
          + signature.SignTime.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm") + " -- " + (signature.IsValid ? "VALID" : "INVALID"));
      allSignaturesAreValid &= signature.IsValid;
    }

    if (allSignaturesAreValid)
      Console.WriteLine("Presentation is genuine. All signatures are valid.");
    else
      Console.WriteLine("Presentation has been modified since signing.");
  }
}

Ücretsiz Lisans Alın

Aspose.Slides özelliklerini sınırlama olmaksızın test etmek ister misiniz? Bir ücretsiz geçici lisans edinin.

Çözüm

Bu makalede, güçlü bir .NET kitaplığı kullanarak C# dilinde PowerPoint sunumlarına nasıl dijital imza ekleyeceğinizi gösterdik. Bir PowerPoint sunumunu parolayla nasıl koruyacağınızı öğrenmek ilginizi çekebilir.

Aspose.Slides özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için belgelerimize bakın /). Sorularınız varsa forumumuza gönderebilirsiniz.

Ayrıca bakınız