ekle kaldır powerpoint vba C#

VBA makroları, PowerPoint sunumlarındaki farklı işlevleri otomatikleştirmek için kullanılır. Örneğin, yinelenen görevleri gerçekleştirmek, çizelgeler ve formlar oluşturmak vb. için VBA’yı kullanabilirsiniz. Bu makalede, PowerPoint VBA makrolarıyla programlı olarak nasıl çalışacağınızı öğreneceksiniz. Makale, özellikle C# kullanarak PowerPoint sunumlarında VBA makrolarının nasıl ekleneceğini, çıkarılacağını veya kaldırılacağını kapsayacaktır.

PowerPoint VBA Makroları için C# API’si

Aspose.Slides for .NET, C# kullanarak PowerPoint sunumları oluşturmanıza, düzenlemenize ve dönüştürmenize olanak sağlayan, zengin özelliklere sahip bir API’dir. Ayrıca API, VBA makrolarıyla sorunsuz bir şekilde çalışmanıza olanak tanır. API’yi kullanmak için DLL’sini indirebilir veya NuGet kullanarak yükleyebilirsiniz.

PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

C# kullanarak PowerPoint Sunumlarına VBA Makrosu Ekleme

C# kullanarak bir PowerPoint sunumuna VBA makrosu ekleme adımları aşağıda verilmiştir.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak bir PowerPoint sunumuna VBA makrosunun nasıl ekleneceğini gösterir.

// Sunumu yükle
using (Presentation presentation = new Presentation("presentation.pptm"))
{
  // Yeni VBA Projesi oluştur
  presentation.VbaProject = new VbaProject();

  // VBA projesine boş modül ekleyin
  IVbaModule module = presentation.VbaProject.Modules.AddEmptyModule("Module");
 
  // Modülün kaynak kodunu ayarla
  module.SourceCode = @"Sub Test(oShape As Shape) MsgBox ""Test"" End Sub";

  // referans oluştur<stdole>
  VbaReferenceOleTypeLib stdoleReference =
    new VbaReferenceOleTypeLib("stdole", "*\\G{00020430-0000-0000-C000-000000000046}#2.0#0#C:\\Windows\\system32\\stdole2.tlb#OLE Automation");

  // Office'e başvuru oluştur
  VbaReferenceOleTypeLib officeReference =
    new VbaReferenceOleTypeLib("Office", "*\\G{2DF8D04C-5BFA-101B-BDE5-00AA0044DE52}#2.0#0#C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\OFFICE14\\MSO.DLL#Microsoft Office 14.0 Object Library");

  // VBA projesine referanslar ekleyin
  presentation.VbaProject.References.Add(stdoleReference);
  presentation.VbaProject.References.Add(officeReference);
  
  // Sunumu Kaydet
  presentation.Save("AddVBAMacros.pptm", SaveFormat.Pptm);
}

C# kullanarak PowerPoint’ten VBA Makrolarını ayıklayın

Aspose.Slides for .NET ayrıca PowerPoint sunumlarındaki VBA projelerinden VBA modüllerini çıkarmanıza olanak tanır. Aşağıda bu işlemi gerçekleştirmek için adımlar verilmiştir.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak PowerPoint VBA makrolarının nasıl ayıklanacağını gösterir.

// Sunumu yükle
using (Presentation pres = new Presentation("presentation.pptm"))
{
	if (pres.VbaProject != null) // check if Presentation contains VBA Project
	{
		foreach (IVbaModule module in pres.VbaProject.Modules)
		{
			Console.WriteLine(module.Name);
			Console.WriteLine(module.SourceCode);
		}
	}
}

PowerPoint VBA Makrolarını Kaldırma

Belirli bir VBA makrosunu bir PowerPoint sunumundan da kaldırabilirsiniz. Bunun için VBA modülüne dizinine göre erişip VBA projesinden kaldıracaksınız. Aşağıda bu işlemi gerçekleştirmek için adımlar verilmiştir.

Aşağıdaki kod örneği, bir PowerPoint VBA makrosunun nasıl kaldırılacağını gösterir.

// Sunumu yükle
using (Presentation presentation = new Presentation("Presentation.pptm"))
{
  // VBA modülünü çıkarın
  presentation.VbaProject.Modules.Remove(presentation.VbaProject.Modules[0]);

  // Sunumu kaydet
  presentation.Save("RemovedVBAMacros.pptm", SaveFormat.Pptm);
}

Ücretsiz API Lisansı Alın

Geçici lisans isteyerek Aspose.Slides for .NET’i değerlendirme kısıtlamaları olmadan deneyebilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, C# kullanarak PowerPoint VBA makrolarıyla nasıl çalışacağınızı öğrendiniz. Özellikle, PowerPoint sunumlarında VBA makrolarının nasıl ekleneceğini, çıkarılacağını ve kaldırılacağını gördünüz. API’nin diğer özelliklerini keşfetmek için belgelere başvurabilirsiniz. Ayrıca, [forumumuz] aracılığıyla 23 sorularınızı bize bildirmekten çekinmeyin.

Ayrıca bakınız

İpucu: Aspose’a ÜCRETSİZ makro kaldırma web uygulaması göz atmak isteyebilirsiniz.