Animasyon, sunumları daha ilgi çekici ve eğlenceli hale getiren Microsoft PowerPoint tarafından sağlanan bir özelliktir. İzleyicinin dikkatini çekmek için slaytta farklı öğeleri vurgulamak için de kullanılabilir. Slaytlardaki metne, şekillere ve diğer öğelere animasyonlar ekleyebilirsiniz. Bu makalede, C++ kullanarak PowerPoint dosyalarındaki metne animasyonu nasıl uygulayacağınızı öğreneceksiniz.

PowerPoint Dosyalarındaki Metne Animasyon Uygulamak için C++ API

PowerPoint dosyalarına metin animasyonu uygulamak için Aspose.Slides for C++ API’sini kullanacağız. Microsoft PowerPoint’in yüklenmesini gerektirmeden PowerPoint PPTX/PPT dosyalarını oluşturmak, okumak ve değiştirmek için sağlam ve zengin özelliklere sahip bir API’dir. API’yi NuGet aracılığıyla yükleyebilir veya doğrudan İndirilenler bölümünden indirebilirsiniz.

PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

C++ kullanarak PowerPoint Dosyalarında Metne Animasyon Uygulayın

Aspose.Slides for C++ Expand, Fade, Blink, Zoom vb. gibi 150’den fazla animasyon efektini destekler. Ayrıca OLEObjectShow ve OLEObjectOpen gibi özel animasyon efektleri de sağlar. Desteklenen animasyon efektlerinin tam listesini EffectType numaralandırmasında görebilirsiniz.

PowerPoint sunumlarında metne animasyon uygulamak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin.

Aşağıdaki örnek kod, C++ kullanarak PowerPoint sunularında metne bir animasyon efektinin nasıl uygulanacağını gösterir.

// dosya yolları
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\SamplePresentation2.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\ApplyTextAnimation.pptx";

// Sunum dosyasını yükleyin
SharedPtr<Presentation> presentation = MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Şekle erişin
SharedPtr<IAutoShape> autoShape = System::DynamicCast_noexcept<Aspose::Slides::IAutoShape>(presentation->get_Slides()->idx_get(0)->get_Shapes()->idx_get(0));

// Paragrafa erişin
auto paragraph = autoShape->get_TextFrame()->get_Paragraphs()->idx_get(0);

// efekti ekle
auto effect = presentation->get_Slides()->idx_get(0)->get_Timeline()->get_MainSequence()->AddEffect(paragraph, EffectType::Fly, EffectSubtype::Left, EffectTriggerType::OnClick);

// Sunum dosyasını kaydet
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pptx);

C++ kullanarak PowerPoint Dosyalarından Animasyon Efektleri Alın

Aşağıda verilen adımları izleyerek bir metne zaten uygulanmış olan animasyon efektlerini geri alabilirsiniz.

Aşağıdaki örnek kod, C++ kullanarak PowerPoint sunumlarındaki bir metinden animasyon efektlerinin nasıl alınacağını gösterir.

// Dosya yolu
const String sourceFilePath = u"OutputDirectory\\ApplyTextAnimation.pptx";

// Sunum dosyasını yükleyin
SharedPtr<Presentation> presentation = MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// sırayı al
auto sequence = presentation->get_Slides()->idx_get(0)->get_Timeline()->get_MainSequence();

// Şekle erişin
SharedPtr<IAutoShape> autoShape = System::DynamicCast_noexcept<Aspose::Slides::IAutoShape>(presentation->get_Slides()->idx_get(0)->get_Shapes()->idx_get(0));

// Paragraflar arasında döngü
for (SharedPtr<IParagraph> paragraph : autoShape->get_TextFrame()->get_Paragraphs())
{
	// Etkileri alın
	auto effects = sequence->GetEffectsByParagraph(paragraph);
	if (effects->get_Length() > 0)
	{
		// Konsola yazdır
		Console::WriteLine(String::Format(u"Paragraph {0} has {1} effect.", paragraph->get_Text(), effects->idx_get(0)->get_Type()));
	}
}

Ücretsiz Lisans Alın

API’yi değerlendirme kısıtlamaları olmaksızın denemek için [ücretsiz bir geçici lisans] talep edebilirsiniz12.

Çözüm

Bu makalede, C++ kullanarak PowerPoint sunumlarında metne animasyon efektleri eklemeyi öğrendiniz. Ayrıca, PowerPoint sunumlarında metinden animasyon efektlerini nasıl alacağınızı gördünüz. Aspose.Slides for C++, resmi belgeleri ziyaret ederek ayrıntılı olarak keşfedebileceğiniz birçok ek özellik sağlar. Herhangi bir sorunuz olması durumunda lütfen ücretsiz destek forumumuzdan bize ulaşmaktan çekinmeyin.

Ayrıca bakınız