Microsoft PowerPoint, PowerPoint sunumlarınızda kullanabileceğiniz çok çeşitli temalar sağlar. Bu temalar, sunumların görünümünü ve hissini geliştirir ve onları modern ve sofistike sunumlar için mükemmel hale getirir. Temaları, C++ uygulamalarınızda dinamik olarak PowerPoint dosyalarına da uygulayabilirsiniz. Bu amaçla, bu makale size C++ kullanarak programlı olarak PowerPoint sunumlarında temaların nasıl uygulanacağını öğretecektir.

PowerPoint Sunumlarında Tema Uygulamak için C++ API

Aspose.Slides for C++, PowerPoint dosyalarıyla çalışmak için bir C++ API’sidir. Ek yazılıma ihtiyaç duymadan PPT ve PPTX dosyalarını oluşturmanıza, okumanıza ve güncellemenize olanak tanır. Ayrıca API, PowerPoint sunumlarına temalar uygulamanıza olanak tanır. API’yi NuGet aracılığıyla yükleyebilir veya doğrudan İndirilenler bölümünden indirebilirsiniz.

PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

C++ Kullanarak PowerPoint Sunumlarına Temayı Uygulayın

Bir PowerPoint teması, farklı öğelere uygulanabilen bir dizi renk, yazı tipi ailesi, yazı tipi boyutu, arka plan stili vb. Aşağıdaki bölümlerde, PowePoint sunumlarında tema rengini, yazı tipini ve arka plan stilini nasıl ayarlayacağımızı keşfedeceğiz.

C++ kullanarak PowerPoint Sunumunda Tema Rengini Ayarlama

Aşağıda, bir PowerPoint sunumunda bir şeklin tema rengini ayarlama adımları yer almaktadır.

Aşağıdaki örnek kod, C++ kullanılarak bir PowerPoint sunumunda bir şeklin tema renginin nasıl ayarlanacağını gösterir.

// Dosya yolu
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\SetThemeColor_out.pptx";

// Sunum dosyasını temsil eden Sunum sınıfını oluşturun
auto presentation = System::MakeObject<Presentation>();

// Şekil ekleyin ve rengini ayarlayın
auto shape = presentation->get_Slides()->idx_get(0)->get_Shapes()->AddAutoShape(ShapeType::Rectangle, 10.0f, 10.0f, 100.0f, 100.0f);
shape->get_FillFormat()->set_FillType(FillType::Solid);
shape->get_FillFormat()->get_SolidFillColor()->set_SchemeColor(SchemeColor::Accent4);

// Sunumu Kaydet
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pptx);

C++ kullanarak PowerPoint Sunumunda Tema Yazı Tipini Ayarlama

Aspose.Slides for C++ API, Microsoft PowerPoint’e benzer şekilde, yazı tipini yazı tipi şemasından ayarlamak için aşağıdaki tanımlayıcıları sağlar.

  • “+mn-lt”: Gövde Yazı Tipi Latince (Küçük Latin Yazı Tipi)
  • “+mj-lt”: Başlık Yazı Tipi Latince (Ana Latin Yazı Tipi)
  • “+mn-ea”: Gövde Yazı Tipi Doğu Asya (Küçük Doğu Asya Yazı Tipi)
  • “+mj-ea”: Gövde Yazı Tipi Doğu Asya (Küçük Doğu Asya Yazı Tipi)

Aşağıda, bir metin öğesi oluşturma ve ona Latin yazı tipini atama adımları verilmiştir.

Aşağıdaki örnek kod, C++ kullanılarak bir PowerPoint sunumunda tema yazı tipinin nasıl ayarlanacağını gösterir.

// Dosya yolu
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\SetThemeFont_out.pptx";

// Sunum dosyasını temsil eden Sunum sınıfını oluşturun
auto presentation = System::MakeObject<Presentation>();

// şekil ekle
auto shape = presentation->get_Slides()->idx_get(0)->get_Shapes()->AddAutoShape(ShapeType::Rectangle, 10.0f, 10.0f, 100.0f, 100.0f);

// paragraf ekle
auto paragraph = System::MakeObject<Paragraph>();
auto portion = System::MakeObject<Portion>(u"Theme text format");

paragraph->get_Portions()->Add(portion);
shape->get_TextFrame()->get_Paragraphs()->Add(paragraph);

// Yazı tipini ayarla
portion->get_PortionFormat()->set_LatinFont(System::MakeObject<FontData>(u"+mn-lt"));

// Sunumu Kaydet
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pptx);

C++ kullanarak PowerPoint Sunumunda Tema Arka Plan Stilini Değiştirme

Aşağıda, bir PowerPoint sunumunda tema arka plan stilini ayarlama adımları verilmiştir.

Aşağıdaki örnek kod, C++ kullanılarak bir PowerPoint sunumunda tema arka plan stilinin nasıl ayarlanacağını gösterir.

// Dosya yolu
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\SetThemeBackground_out.pptx";

// Sunum dosyasını temsil eden Sunum sınıfını oluşturun
auto presentation = System::MakeObject<Presentation>();

// Stil sayısını kontrol edin
int32_t numberOfBackgroundFills = presentation->get_MasterTheme()->get_FormatScheme()->get_BackgroundFillStyles()->get_Count();
if (numberOfBackgroundFills > 0)
{
	// bir stil seçin
	presentation->get_Masters()->idx_get(0)->get_Background()->set_StyleIndex(2);
}

// Sunumu Kaydet
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pptx);

Ücretsiz Lisans Alın

API’yi değerlendirme kısıtlamaları olmaksızın denemek için [ücretsiz bir geçici lisans] talep edebilirsiniz]16.

Çözüm

Bu makalede, C++ kullanarak PowerPoint sunumlarında temaların nasıl uygulanacağını öğrendiniz. Özellikle, PowerPoint sunumlarının tema rengini, yazı tipini ve arka plan stilini nasıl ayarlayacağınızı öğrendiniz. Aspose.Slides for C++, PPTX/PPT dosyalarıyla çalışmak için birçok ek özellik sağlayan güçlü bir API’dir. Resmi belgeleri ziyaret ederek API’yi ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olması durumunda lütfen ücretsiz destek forumumuzdan bize ulaşmaktan çekinmeyin.

Ayrıca bakınız