Java kullanarak PowerPoint'te 3B Efektler uygulayın

PowerPoint’te 3D efektler, sunumları daha çekici hale getirmek ve kullanıcıların dikkatini çekmek için kullanılır. Bu nedenle, sunumlara programlı olarak 3D nesneler ekleme gereksinimi ile karşılaşabilirsiniz. Bu makalede, Java’da PowerPoint PPT veya PPTX’te 3B efektlerin nasıl oluşturulacağını öğreneceksiniz. Size nasıl 3B metin ve şekiller oluşturacağınızı ve görüntülere 3B efektler uygulayacağınızı göstereceğiz.

PowerPoint PPT’de 3D Efektler Uygulamak için Java API

Aspose.Slides for Java, çok çeşitli sunum işleme özelliklerini kapsayan güçlü bir API’dir. API’yi kullanarak etkileşimli sunumlar oluşturabilir ve mevcut PPT/PPTX dosyalarını sorunsuz bir şekilde değiştirebilirsiniz. PowerPoint sunumlarında 3B efektler oluşturmak için bu API’yi kullanacağız.

API’nin JAR’ını indirebilir veya aşağıdaki Maven yapılandırmalarını kullanarak yükleyebilirsiniz.

Depo:

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Bağımlılık:

<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>22.1</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Java’da PowerPoint’te 3B Metin Oluşturma

Java kullanarak PowerPoint PPT’de bir 3B metin parçası oluşturma adımları aşağıdadır.

Aşağıdaki kod örneği, Java’da PowerPoint PPT’de 3B metnin nasıl oluşturulacağını gösterir.

// Sunu oluştur
Presentation pres = new Presentation();
try {
  // Dikdörtgen şekli ekle
  IAutoShape shape = pres.getSlides().get_Item(0).getShapes().addAutoShape(ShapeType.Rectangle, 200, 150, 200, 200);

  // Metin ayarla
  shape.getFillFormat().setFillType(FillType.NoFill);
  shape.getLineFormat().getFillFormat().setFillType(FillType.NoFill);
  shape.getTextFrame().setText("3D Text");

  // Metin bölümü ekleyin ve özelliklerini ayarlayın
  Portion portion = (Portion)shape.getTextFrame().getParagraphs().get_Item(0).getPortions().get_Item(0);
  portion.getPortionFormat().getFillFormat().setFillType(FillType.Pattern);
  portion.getPortionFormat().getFillFormat().getPatternFormat().getForeColor().setColor(new Color(255, 140, 0));
  portion.getPortionFormat().getFillFormat().getPatternFormat().getBackColor().setColor(Color.WHITE);
  portion.getPortionFormat().getFillFormat().getPatternFormat().setPatternStyle(PatternStyle.LargeGrid);

  // Şeklin metninin yazı tipi boyutunu ayarla
  shape.getTextFrame().getParagraphs().get_Item(0).getParagraphFormat().getDefaultPortionFormat().setFontHeight(128);

  // Metin çerçevesi al
  ITextFrame textFrame = shape.getTextFrame();

  // "Arch Up" WordArt dönüştürme efektini ayarlayın
  textFrame.getTextFrameFormat().setTransform(TextShapeType.ArchUp);

  // 3B efektler uygula
  textFrame.getTextFrameFormat().getThreeDFormat().setExtrusionHeight(3.5f);
  textFrame.getTextFrameFormat().getThreeDFormat().setDepth(3);
  textFrame.getTextFrameFormat().getThreeDFormat().setMaterial(MaterialPresetType.Plastic);
  textFrame.getTextFrameFormat().getThreeDFormat().getLightRig().setDirection(LightingDirection.Top);
  textFrame.getTextFrameFormat().getThreeDFormat().getLightRig().setLightType(LightRigPresetType.Balanced);
  textFrame.getTextFrameFormat().getThreeDFormat().getLightRig().setRotation(0, 0, 40);		 
  textFrame.getTextFrameFormat().getThreeDFormat().getCamera().setCameraType(CameraPresetType.PerspectiveContrastingRightFacing);

  // Sunumu kaydet
  pres.save("3D-Text.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

Aşağıdaki ekran görüntüsü, yukarıdaki kod örneğinin çıktısını gösterir.

Java'da PowerPoint'te 3B Metin Oluşturma

Java’da PowerPoint’te 3B Şekil Oluşturma

Metne benzer şekilde, PowerPoint sunumlarındaki şekillere 3B efektler uygulayabilirsiniz. Java kullanarak PowerPoint PPT’de bir 3B şekil oluşturma adımları aşağıdadır.

Aşağıdaki kod örneği, Java kullanılarak PowerPoint’te şekillere 3B efektlerin nasıl uygulanacağını gösterir.

// Sunu oluştur
Presentation pres = new Presentation();
try {
  // Dikdörtgen şekli ekle
  IAutoShape shape = pres.getSlides().get_Item(0).getShapes().addAutoShape(ShapeType.Rectangle, 200, 150, 200, 200);

  // Şekil için metin ayarla
  shape.getTextFrame().setText("3D");
  shape.getTextFrame().getParagraphs().get_Item(0).getParagraphFormat().getDefaultPortionFormat().setFontHeight(64);

  // 3B efektler uygula
  shape.getThreeDFormat().getCamera().setCameraType(CameraPresetType.OrthographicFront);
  shape.getThreeDFormat().getCamera().setRotation(20, 30, 40);
  shape.getThreeDFormat().getLightRig().setLightType(LightRigPresetType.Flat);
  shape.getThreeDFormat().getLightRig().setDirection(LightingDirection.Top);
  shape.getThreeDFormat().setMaterial(MaterialPresetType.Flat);
  shape.getThreeDFormat().setExtrusionHeight(100);
  shape.getThreeDFormat().getExtrusionColor().setColor(Color.BLUE);

  // Sunumu kaydet
  pres.save("3D-Shape.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

Bu kodu çalıştırdıktan sonra elde ettiğimiz 3 boyutlu şekil aşağıdadır.

Java'da PowerPoint'te 3B Şekil Oluşturma

3B Şekiller için Degrade Oluşturun

Aşağıdaki adımları izleyerek şekillere degrade efektleri de uygulayabilirsiniz.

Aşağıdaki kod örneği, bir PowerPoint PPT’deki şekillere degrade efektlerinin nasıl uygulanacağını gösterir.

// Sunu oluştur
Presentation pres = new Presentation();
try {
  // Dikdörtgen şekli ekle
  IAutoShape shape = pres.getSlides().get_Item(0).getShapes().addAutoShape(ShapeType.Rectangle, 200, 150, 200, 200);

  // Şekil için metin ayarla
  shape.getTextFrame().setText("3D");
  shape.getTextFrame().getParagraphs().get_Item(0).getParagraphFormat().getDefaultPortionFormat().setFontHeight(64);

  shape.getFillFormat().setFillType(FillType.Gradient);
  shape.getFillFormat().getGradientFormat().getGradientStops().add(0, Color.BLUE);
  shape.getFillFormat().getGradientFormat().getGradientStops().add(100, Color.MAGENTA);

  // 3B efektler uygula
  shape.getThreeDFormat().getCamera().setCameraType(CameraPresetType.OrthographicFront);
  shape.getThreeDFormat().getCamera().setRotation(10, 20, 30);
  shape.getThreeDFormat().getLightRig().setLightType(LightRigPresetType.Flat);
  shape.getThreeDFormat().getLightRig().setDirection(LightingDirection.Top);
  shape.getThreeDFormat().setExtrusionHeight(150);
  shape.getThreeDFormat().getExtrusionColor().setColor(new Color(255, 140, 0));

  // Sunumu kaydet
  pres.save("3D-Shape-Gradient.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

Degrade efekti uygulandıktan sonraki 3B şekil aşağıdadır.

Java'da PPT'de 3B Şekiller için Degrade Oluşturun

Java’da PowerPoint’te Bir Görüntüye 3B Efektler Uygulayın

Aspose.Slides for Java, bir görüntüye 3B efektler uygulamanıza da olanak tanır. Java’da bu işlemi gerçekleştirmenin adımları aşağıdadır.

Java kullanarak PPT’de bir görüntüye 3B efektler uygulama adımları aşağıdadır.

// Sunu oluştur
Presentation pres = new Presentation();
try {
  // Dikdörtgen şekli ekle
  IAutoShape shape = pres.getSlides().get_Item(0).getShapes().addAutoShape(ShapeType.Rectangle, 200, 150, 200, 200);

  // Şekil için resmi ayarla
  shape.getFillFormat().setFillType(FillType.Picture);
  IPPImage picture = null;
  try {
    picture = pres.getImages().addImage(Files.readAllBytes(Paths.get("tiger.bmp")));
  } catch (IOException e) { }
  shape.getFillFormat().getPictureFillFormat().getPicture().setImage(picture);
  shape.getFillFormat().getPictureFillFormat().setPictureFillMode(PictureFillMode.Stretch);

  // 3B efektler uygula
  shape.getThreeDFormat().getCamera().setCameraType(CameraPresetType.OrthographicFront);
  shape.getThreeDFormat().getCamera().setRotation(10, 20, 30);
  shape.getThreeDFormat().getLightRig().setLightType(LightRigPresetType.Flat);
  shape.getThreeDFormat().getLightRig().setDirection(LightingDirection.Top);
  shape.getThreeDFormat().setExtrusionHeight(150);
  shape.getThreeDFormat().getExtrusionColor().setColor(Color.GRAY);

  // Sunumu kaydet
  pres.save("3D-Image.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

3D efektleri uyguladıktan sonra elde ettiğimiz görüntü aşağıdadır.

Java'da PowerPoint'te Bir Görüntüye 3B Efektler Uygulayın

Ücretsiz Lisans Alın

Aspose.Slides for Java’yı değerlendirme sınırlamaları olmadan kullanmak için ücretsiz geçici lisans alabilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, Java kullanarak PowerPoint PPT/PPTX’te 3B efektlerin nasıl uygulanacağını öğrendiniz. Kod örneklerinin yardımıyla, PPT veya PPTX sunumlarında 3B metin veya şekillerin nasıl oluşturulacağını ve görüntülere 3B efektlerin nasıl uygulanacağını gösterdik. Aspose.Slides for Java hakkında daha fazlasını keşfetmek için belgeleri ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca sorularınızı veya sorularınızı forumumuza gönderebilirsiniz.

Ayrıca bakınız