C++ kullanarak PowerPoint Sunumlarında Slaytları Klonlama

Bir slaydın kopyasını oluşturmanız gereken durumlar olabilir. Örneğin, mevcut bir slayda benzer yeni bir slayt oluşturmanız gerekir. Bu gibi durumlarda, slaytı aynı sunumda veya başka bir sunumda klonlayabilir ve gereksinimlerinize göre değiştirebilirsiniz. Bu amaçla, bu makale size aynı PowerPoint sunumundaki slaytları veya C++ kullanarak başka bir PowerPoint sunumuna nasıl kopyalayacağınızı öğretecektir.

PowerPoint Slaytlarını Klonlamak için C++ API

Aspose.Slides for C++, PowerPoint sunumlarıyla çalışmak için bir C++ API’sidir. Ek yazılıma ihtiyaç duymadan PowerPoint dosyaları oluşturmanıza, okumanıza ve değiştirmenize olanak tanır. Ayrıca API, PowerPoint slaytlarının klonlanmasını destekler. API’yi NuGet aracılığıyla yükleyebilir veya doğrudan İndirilenler bölümünden indirebilirsiniz.

PowerPoint Sunumunda Slayt Klonlama

Sunumun sonuna veya belirli bir konuma bir slayt kopyalayabilirsiniz. Aşağıdaki bölümlerde, bu senaryoların her ikisini de kod örnekleriyle inceleyeceğiz.

C++ kullanarak PowerPoint Sunumunun Sonuna Bir Slaydı Kopyalayın

Aşağıda, bir PowerPoint sunumunun sonuna bir slaydı klonlama adımları verilmiştir.

Aşağıdaki örnek kod, C++ kullanarak bir PowerPoint sunumunun sonuna bir slaydın nasıl klonlanacağını gösterir.

// dosya yolları
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\SamplePresentation.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\CloneSlideAtEnd_out.pptx";

// sunuyu yükle
auto presentation = System::MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Slaytları al
auto slides = presentation->get_Slides();

// Slayt klonunu ekleyin
slides->AddClone(presentation->get_Slides()->idx_get(0));

// sunuyu kaydet
presentation->Save(outputFilePath, SaveFormat::Pptx);

C++ kullanarak Bir Slaydı Belirli Bir Konuma Kopyalayın

Aşağıdakiler, C++ kullanarak bir slaydı belirli bir konuma kopyalama adımlarıdır.

Aşağıdaki örnek kod, C++ kullanılarak bir slaydın belirli bir konuma nasıl klonlanacağını gösterir.

// dosya yolları
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\SamplePresentation.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\CloneSlideAtSpecificIndex_out.pptx";

// sunuyu yükle
auto presentation = System::MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Slaytları al
auto slides = presentation->get_Slides();

// Klonu 0 dizinine yerleştirin
slides->InsertClone(0, presentation->get_Slides()->idx_get(1));

// sunuyu kaydet
presentation->Save(outputFilePath, SaveFormat::Pptx);

Bir Slaydı Başka Bir PowerPoint Sunumuna Kopyalama

Bir slaytı başka bir sunumun sonuna veya belirli bir konumuna kopyalayabilirsiniz. Aşağıdaki bölümlerde, bu senaryoların her ikisini de kod örnekleriyle inceleyeceğiz.

C++ Kullanarak Bir Slaydı Başka Bir PowerPoint Sunumunun Sonuna Kopyalayın

Aşağıda, bir slaydı başka bir PowerPoint sunumunun sonuna kopyalama adımları yer almaktadır.

Aşağıdaki örnek kod, C++ kullanarak bir slaydın başka bir PowerPoint sunumunun sonuna nasıl klonlanacağını gösterir.

// dosya yolları
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\SamplePresentation.pptx";
const String destinationFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\SamplePresentation2.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\CloneSlideToOtherPresentationAtEnd_out.pptx";

// Kaynak sunumu yükleyin
auto sourcePresentation = System::MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Hedef sunumu yükleyin
auto destinationPresentation = System::MakeObject<Presentation>(destinationFilePath);

// Hedef sunumun slaytlarını alın
auto destinationSlides = destinationPresentation->get_Slides();

// Kaynak sunudan hedef sunuya slayt ekleme
destinationSlides->AddClone(sourcePresentation->get_Slides()->idx_get(0));

// Hedef sunumu kaydet
destinationPresentation->Save(outputFilePath, SaveFormat::Pptx);

C++ Kullanarak Bir Slaytı Başka Bir PowerPoint Sunumunda Belirli Bir Konuma Kopyalayın

Aşağıda, bir slaydı başka bir PowerPoint sunumunda belirli bir konuma kopyalamak için izlenecek adımlar yer almaktadır.

Aşağıdaki örnek kod, C++ kullanılarak başka bir PowerPoint sunusunda bir slaydın belirli bir konuma nasıl klonlanacağını gösterir.

// dosya yolları
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\SamplePresentation.pptx";
const String destinationFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\SamplePresentation2.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\CloneSlideToOtherPresentationAtSpecificIndex_out.pptx";

// Kaynak sunumu yükleyin
auto sourcePresentation = System::MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Hedef sunumu yükleyin
auto destinationPresentation = System::MakeObject<Presentation>(destinationFilePath);

// Hedef sunumun slaytlarını alın
auto destinationSlides = destinationPresentation->get_Slides();

// Kaynak sunumdan hedef sunumun 2. dizinine slayt ekleyin
destinationSlides->InsertClone(2, sourcePresentation->get_Slides()->idx_get(0));

// Hedef sunumu kaydet
destinationPresentation->Save(outputFilePath, SaveFormat::Pptx);

Ücretsiz Lisans Alın

API’yi değerlendirme kısıtlamaları olmaksızın denemek için [ücretsiz bir geçici lisans] talep edebilirsiniz22.

Çözüm

Bu makalede, C++ kullanarak PowerPoint sunumlarında slaytları nasıl kopyalayacağınızı öğrendiniz. Spesifik olarak, bir slaydı sonuna kadar veya aynı sunumun belirli bir konumunda veya başka bir sunumda nasıl klonlayacağınızı öğrendiniz. Aspose.Slides for C++, PowerPoint dosyalarıyla çalışmak için birçok ek özellik sağlayan güçlü bir API’dir. Resmi belgeleri ziyaret ederek API’yi ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olması durumunda lütfen ücretsiz destek forumumuzda bize ulaşmaktan çekinmeyin.

Ayrıca bakınız