PowerPoint'i Resme Dönüştür

PowerPoint PPT veya PPTX’i JPG görüntülerine dönüştürmeniz gerektiğinde çeşitli senaryolar olabilir. Örneğin, uygulamanızda PPT/PPTX sunumunu salt okunur modda slayt gösterisine ihtiyacınız olabilir veya PowerPoint sunumunun vb. her slaytı için küçük resim oluşturmak isteyebilirsiniz. PowerPoint’ten JPG’ye dönüştürmeyi otomatikleştirmek için, ben C# .NET’te programlı olarak PPT veya PPTX slaytlarını JPG görüntülerine nasıl dönüştüreceğinizi göstereceğim.

C# dilinde PPT veya PPTX’i JPG Görüntülerine dönüştürme

PPT(X)‘i JPG görüntülerine dönüştürmek için, PowerPoint otomasyonu için eksiksiz bir .NET paketi olan Aspose.Slides for .NET kullanacağız. API, PowerPoint sunumlarının JPG dahil çeşitli dosya biçimlerine yüksek kalitede dönüştürülmesini sağlar.

API’nin DLL dosyasını indirip başvurabilir veya NuGet Paket Yöneticisi veya Paket Yöneticisi Konsolu’nu kullanarak paketi kurabilirsiniz.

NuGet Paket Yöneticisini Kullanma

C# dilinde PPT'den JPG'ye

Paket Yöneticisi Konsolunu Kullanma

PM> Install-Package Aspose.Slides

PowerPoint PPT’yi C# dilinde JPG’ye dönüştürün

Aspose.Slides for .NET kullanarak PPT’yi JPG’ye dönüştürme adımları aşağıdadır.

Aşağıdaki kod örneği, C# dilinde PPT’nin JPG resimlerine nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

using (Presentation pres = new Presentation("PowerPoint-Presentation.ppt"))
{
	foreach (ISlide sld in pres.Slides)
	{
		// Tam ölçekli bir görüntü oluşturun
		Bitmap bmp = sld.GetThumbnail(1f, 1f);

		// Görüntüyü JPEG formatında diske kaydedin
		bmp.Save(string.Format("Slide_{0}.jpg", sld.SlideNumber), System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg);
	}
}

Powerpoint sunum

C# dilinde PowerPoint PPTX'ten JPG'ye

Dönüştürülen JPG Resimleri

C# dilinde PPT PPTX'ten JPG'ye

C#’ta Özelleştirilmiş Boyutlarla PowerPoint PPTX’i JPG’ye Dönüştürün

JPG görüntülerinin boyutlarını da gereksinimlerinize göre özelleştirebilirsiniz. Aşağıdaki kod örneği, C# dilinde PPTX’i JPG’ye dönüştürürken ScaleX ve ScaleY değerlerinin nasıl tanımlanacağını gösterir.

using (Presentation pres = new Presentation("PowerPoint-Presentation.pptx"))
{
	// Boyutları tanımlayın
	int desiredX = 1200;
	int desiredY = 800;
	// Ölçeklenmiş X ve Y değerlerini alın
	float ScaleX = (float)(1.0 / pres.SlideSize.Size.Width) * desiredX;
	float ScaleY = (float)(1.0 / pres.SlideSize.Size.Height) * desiredY;

	foreach (ISlide sld in pres.Slides)
	{
		// Tam ölçekli bir görüntü oluşturun
		Bitmap bmp = sld.GetThumbnail(ScaleX, ScaleY);

		// Görüntüyü JPEG formatında diske kaydedin
		bmp.Save(string.Format("Slide_{0}.jpg", sld.SlideNumber), System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg);
	}
}

Aspose.Slides for .NET için Ücretsiz Geçici Lisans Alın

Deneme sınırlamalarından kaçınmak için Aspose.Slides for .NET için bir ücretsiz geçici lisans alabilirsiniz.

Ayrıca bakınız

İpucu: Ücretsiz Aspose PowerPoint - JPG veya PPTX - JPG dönüştürücüyü incelemek isteyebilirsiniz.