Python'da PowerPoint PPT'den TIFF'e

TIFF, PowerPoint sunumlarını resim biçimine dönüştürmek için kullanılan popüler bir biçimdir. Bu dönüştürme, PPT slaytlarının küçük resimlerini oluşturmak için faydalı olabilir. Bu makalede, Python kullanarak PowerPoint PPT veya PPTX’i TIFF’e nasıl dönüştüreceğinizi öğreneceksiniz. Ayrıca, farklı seçenekler kullanarak PPT’den TIFF’e dönüştürmeyi nasıl özelleştireceğinizi öğreneceksiniz.

Python PowerPoint PPT’den TIFF’e Dönüştürücü

Aspose.Slides for Python, PowerPoint sunumlarının çeşitli popüler görüntü ve belge biçimlerine aslına uygun olarak dönüştürülmesini sağlar. PPT/PPTX sunumlarımızı TIFF formatına dönüştürmek için bu kütüphaneyi kullanacağız. Aşağıdaki komutu kullanarak PyPI kitaplığını kurabilirsiniz.

> pip install aspose.slides

Python’da PowerPoint PPTX’i TIFF’e dönüştürün

PowerPoint PPT/PPTX’in TIFF’e dönüştürülmesi, aşağıda gösterildiği gibi Aspose.Slides for Python kullanılarak birkaç satır kodla yapılabilir.

 • Presentation sınıfını kullanarak PowerPoint PPT/PPTX’i yükleyin.
 • Presentation.save(string, SaveFormat.TIFF) yöntemini kullanarak sunuyu TIFF olarak kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, Python’da bir PowerPoint PPTX dosyasının TIFF’e nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

import aspose.slides as slides

# Sunumu yükle
presentation = slides.Presentation("presentation.pptx")

# PPT'yi TIFF olarak kaydet
presentation.save("ppt-to-tiff.tiff", slides.export.SaveFormat.TIFF)

Python’da Gizli Slaytlar ile PPT’yi TIFF’e Dönüştürün

Genellikle PowerPoint sunumları, varsayılan olarak PPT’den TIFF’e dönüştürmeye dahil olmayan gizli slaytlar içerir. Ancak, gizli slaytların oluşturulmasını aşağıda gösterildiği gibi etkinleştirebilirsiniz.

 • Önce Presentation sınıfını kullanarak PowerPoint PPT/PPTX’i yükleyin.
 • Ardından, TiffOptions sınıfının bir örneğini oluşturun.
 • TiffOptions.showhiddenslides özelliğini True olarak ayarlayın.
 • Presentation.save(string, SaveFormat.TIFF, TiffOptions) yöntemini kullanarak sunuyu TIFF olarak kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, gizli slaytların PPT’den TIFF’e dönüştürmeye nasıl dahil edileceğini gösterir.

import aspose.slides as slides

# Sunumu yükle
presentation = slides.Presentation("presentation.pptx")

# TiffOptions sınıfını somutlaştırın
opts = slides.export.TiffOptions()

# Piksel biçimini ayarla
opts.show_hidden_slides = True

# PPT'yi TIFF olarak kaydet
presentation.save("ppt-to-tiff-hidden-slides.tiff", slides.export.SaveFormat.TIFF, opts)

PPT’den TIFF’e - Sıkıştırmayı ve Görüntü Boyutunu Özelleştirin

Dönüştürme sırasında ortaya çıkan TIFF görüntülerinin boyutunu da özelleştirebilirsiniz. Ayrıca, dönüştürülen TIFF görüntüsünün varsayılan sıkıştırma türünü değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki adımlar, PowerPoint PPT’de sıkıştırma türünün ve görüntü boyutunun TIFF dönüşümüne nasıl ayarlanacağını gösterir.

 • Önce Presentation sınıfını kullanarak PowerPoint PPT/PPTX’i yükleyin.
 • Ardından, TiffOptions sınıfının bir örneğini oluşturun.
 • TiffOptions.imagesize özelliğini kullanarak görüntü boyutlarını ayarlayın.
 • TiffOptions.compressiontype özelliğini kullanarak sıkıştırma türünü ayarlayın.
 • Presentation.save(string, SaveFormat.TIFF, TiffOptions) yöntemini kullanarak PPT’yi TIFF’e dönüştürün.

Aşağıdaki kod örneği, özel görüntü boyutu ve sıkıştırma ile PPTX’in TIFF’e nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

# Sunumu yükle
presentation = slides.Presentation("presentation.pptx")

# TiffOptions sınıfını somutlaştırın
opts = slides.export.TiffOptions()

# Sıkıştırma türünü ayarla
opts.compression_type = slides.export.TiffCompressionTypes.DEFAULT
opts.notes_comments_layouting.notes_position = slides.export.NotesPositions.BOTTOM_FULL

# Görüntü DPI'sını ayarla
opts.dpi_x = 200
opts.dpi_y = 100

# Resim boyutunu ayarla
opts.image_size = drawing.Size(1728, 1078)

# PPT'yi TIFF olarak kaydet
presentation.save("ppt-to-tiff-custom-image.tiff", slides.export.SaveFormat.TIFF, opts)

Özel Piksel Formatıyla Python PowerPoint’ten TIFF’e

Aspose.Slides for Python ayrıca ortaya çıkan TIFF görüntüsünün piksel biçimini ayarlamanıza olanak tanır. Bu, aşağıdaki adımları izleyerek elde edilebilir.

 • Presentation sınıfını kullanarak PPT/PPTX sunumunu yükleyin.
 • TiffOptions sınıfının bir örneğini oluşturun.
 • TiffOptions.pixelformat özelliğini kullanarak istenen piksel biçimini ayarlayın.
 • Presentation.save(string, SaveFormat.TIFF, TiffOptions) yöntemini kullanarak sunuyu TIFF’e dönüştürün.

Aşağıdaki kod örneği, Python kullanılarak PPT’den TIFF’e dönüştürmede piksel biçiminin nasıl özelleştirileceğini gösterir.

import aspose.slides as slides

# Sunumu yükle
presentation = slides.Presentation("presentation.pptx")

# TiffOptions sınıfını somutlaştırın
opts = slides.export.TiffOptions()

# Piksel biçimini ayarla
opts.pixel_format = slides.export.ImagePixelFormat.FORMAT8BPP_INDEXED

# PPT'yi TIFF olarak kaydet
presentation.save("ppt-to-tiff-pixel-format.tiff", slides.export.SaveFormat.TIFF, opts)

Ücretsiz Lisans Alın

Aspose.Slides for Python’u bir geçici lisans talep ederek değerlendirme sınırlamaları olmadan kullanabilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, Python’da PowerPoint PPT’yi TIFF’e nasıl dönüştüreceğinizi öğrendiniz. Ayrıca, görüntü boyutunu nasıl özelleştireceğinizi, gizli slaytları nasıl ekleyeceğinizi, sıkıştırma türünü nasıl ayarlayacağınızı ve sonuç TIFF’in piksel biçimini nasıl tanımlayacağınızı gördünüz. Ayrıca Aspose.Slides for Python’un diğer özelliklerini keşfetmek için belgeleri ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca sorularınızı veya sorularınızı forumumuza gönderebilirsiniz.

Ayrıca bakınız