C++ kullanarak PPT'den TIFF'e

Etiketli Görüntü Dosyası Biçimi (TIFF), yüksek kalitesi nedeniyle yazdırma amacıyla yaygın olarak kullanılan bir görüntü biçimidir. Yazdırma amacıyla PPTX dosyalarınızı TIFF formatına dönüştürmeniz gereken durumlar olabilir. Bunun için, bu makale size PowerPoint PPTX/PPT dosyalarını C++ kullanarak programlı olarak TIFF formatına nasıl dönüştüreceğinizi öğretecektir.

C++ PowerPoint PPT’den TIFF’e Dönüştürücü - Ücretsiz İndirin

Aspose.Slides for C++, PowerPoint dosyalarıyla çalışmak için bir C++ API’sidir. Ek yazılıma ihtiyaç duymadan PPT ve PPTX dosyalarını oluşturmanıza, okumanıza ve değiştirmenize olanak tanır. Ayrıca API, PPTX/PPT dosyalarının TIFF resim formatına dönüştürülmesini destekler. API’yi NuGet aracılığıyla yükleyebilir veya doğrudan İndirilenler bölümünden indirebilirsiniz.

PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

C++‘da PPT’yi TIFF’e dönüştürme

PowerPoint PPTX/PPT dosyalarınızı yalnızca birkaç satır kodla TIFF biçimine dönüştürebilirsiniz. Bunu başarmak için lütfen aşağıda verilen adımları izleyin.

Aşağıdaki örnek kod, C++ kullanılarak PPT’nin TIFF biçimine nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// dosya yolları
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\SamplePresentation.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\ConvertToTiff_out.tiff";

// Sunum dosyasını yükleyin
SharedPtr<Presentation> presentation = MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// TIFF dosyasını kaydedin
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Tiff);

C++ PPTX’ten TIFF’e - Özel Görüntü Boyutu

Aşağıda, PowerPoint dosyalarını özel görüntü boyutuyla TIFF biçimine dönüştürme adımları yer almaktadır.

Aşağıdaki örnek kod, C++‘da özel görüntü boyutuyla PPTX’in TIFF’e nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// dosya yolları
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\SamplePresentation.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\ConvertToTiffWithCustomImageSize_out.tiff";

// Sunum dosyasını yükleyin
SharedPtr<Presentation> presentation = MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// TiffOptions sınıfının bir örneğini oluşturun
SharedPtr<Aspose::Slides::Export::TiffOptions> options = MakeObject<Aspose::Slides::Export::TiffOptions>();

// Sıkıştırma türünü ayarlayın
options->set_CompressionType(Aspose::Slides::Export::TiffCompressionTypes::Default);

// DpiX'i ayarla
options->set_DpiX(200);

// DpiY'yi ayarla
options->set_DpiY(100);

// resim boyutunu ayarla
options->set_ImageSize(System::Drawing::Size(1728, 1078));

// TIFF dosyasını kaydedin
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Tiff, options);

C++ PowerPoint PPT’den TIFF’e - Özel Piksel Biçimi

Piksel biçimini ayarlamak için ImagePixelFormat numaralandırmasını kullanacağız. ImagePixelFormat listesi aşağıdaki değerleri sağlar.

  • Format1bppIndexed: Piksel başına 1 bit, dizine alınmış
  • Format4bppIndexed: Piksel başına 4 bit, indekslenmiş
  • Format8bppIndexed: piksel başına 8 bit, indekslenmiş
  • Format24bppRgb: piksel başına 24 bit, RGB
  • Format32bppArgb: Piksel başına 32 bit, ARGB

Aşağıda, C++ kullanarak bir PPTX/PPT dosyasını özel piksel biçimiyle bir TIFF görüntüsüne dönüştürme adımları yer almaktadır.

Aşağıdaki örnek kod, PowerPoint PPT’nin C++‘da özel piksel biçimiyle TIFF’e nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// dosya yolları
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\SamplePresentation.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\ConvertToTiffPixelFormat_out.tiff";

// Sunum dosyasını yükleyin
SharedPtr<Presentation> presentation = MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// TiffOptions sınıfının bir örneğini oluşturun
SharedPtr<Aspose::Slides::Export::TiffOptions> options = MakeObject<Aspose::Slides::Export::TiffOptions>();

// Piksel formatını ayarla
options->set_PixelFormat(Aspose::Slides::Export::ImagePixelFormat::Format8bppIndexed);

// TIFF dosyasını kaydedin
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Tiff, options);

PPTX - TIFF C++ Dönüştürücü - Ücretsiz Lisans Alın

API’yi değerlendirme kısıtlamaları olmadan kullanmak için [ücretsiz bir geçici lisans] alabilirsiniz]19.

Çözüm

Bu makalede, PowerPoint PPT’yi C++‘da TIFF görüntülerine nasıl dönüştüreceğinizi öğrendiniz. Ayrıca, PPT’den TIFF’e dönüştürmede özel görüntü boyutunu ve piksel formatını nasıl ayarlayacağınızı öğrendiniz. Ayrıca Aspose.Slides for C++, PowerPoint dosyalarıyla çalışmak için güçlü bir API’dir. Resmi belgeleri ziyaret ederek API’yi ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olması durumunda lütfen ücretsiz destek forumumuzda bize ulaşmaktan çekinmeyin.

Ayrıca bakınız

İpucu: Aspose FREE çevrimiçi PowerPoint’ten Postere Dönüştürücü’e göz atmak isteyebilirsiniz.