PPTX'ten HTML'ye C#

Çeşitli senaryolarda, MS PowerPoint sunumları resimlere veya HTML dosyalarına dönüştürülür. Örneğin, sunum slaytlarını bir web sayfasına yerleştirmeniz veya bunları bir masaüstü uygulamasında görüntülemeniz gerektiğinde. Bu tür durumlarda, bu makale PowerPoint PPT veya PPTX dosyalarını C# kullanarak HTML’ye nasıl dönüştüreceğiniz konusunda adım adım bir kılavuz sağlar. Ayrıca, bir sunumun gizli slaytlarını dönüştürülmüş HTML’ye nasıl dahil edeceğinizi veya hariç tutacağınızı öğreneceksiniz.

C# PowerPoint’ten HTML’ye Dönüştürücü API’sı

Aspose.Slides for .NET, .NET uygulamalarınızın içinden PowerPoint sunumları oluşturmanıza ve işlemenize olanak sağlayan bir sunum işleme API’sidir. Diğer PowerPoint otomasyon özelliklerinin yanı sıra API, PPT/PPTX sunumlarını HTML dahil diğer biçimlere dönüştürmenize olanak tanır. API’nin DLL’sini indirebilir veya NuGet kullanarak yükleyebilirsiniz.

PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

PowerPoint PPTX’i C# dilinde HTML’ye dönüştürün

Aspose.Slides for .NET kullanarak bir PowerPoint PPTX dosyasını HTML’ye dönüştürme adımları aşağıdadır.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak bir PowerPoint PPTX’in HTML’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// Sunumu yükle 
Presentation pres = new Presentation("presentation.pptx");

// HTML seçenekleri oluşturma
HtmlOptions htmlOpt = new HtmlOptions(); 

// PPTX'i HTML olarak kaydedin
pres.Save("presentation.html", SaveFormat.Html, htmlOpt);

Powerpoint sunum

PPTX Dosyası

Dönüştürülmüş HTML

PPTX'ten HTML'ye C#

Gizli Slaytlarla C# PPT/PPTX’ten HTML’ye Dönüştürme

PowerPoint sunumları ayrıca gizli slaytlar içerebilir. Varsayılan olarak, gizli slaytlar HTML’ye dönüştürülürken hariç tutulur. Ancak, API’yi gizli slaytları da içerecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Aşağıda bu işlemi gerçekleştirmek için adımlar verilmiştir.

Aşağıdaki kod örneği, C#’ta PPTX’ten HTML’ye dönüştürmede gizli slaytların nasıl ekleneceğini gösterir.

// Sunumu yükle 
Presentation pres = new Presentation("presentation.pptx");

// HTML seçenekleri oluşturma
HtmlOptions htmlOpt = new HtmlOptions();

// Gizli slaytları göster
htmlOpt.ShowHiddenSlides = true;

// PPTX'i HTML olarak kaydedin
pres.Save("presentation.html", SaveFormat.Html, htmlOpt);

Ücretsiz API Lisansı Alın

API’yi değerlendirme sınırlamaları olmaksızın denemek için ücretsiz bir geçici lisans alabilirsiniz.

Çözüm

PowerPoint’ten HTML’ye dönüştürme, çeşitli senaryolarda benimsenmiştir. Buna uygun olarak, bu makalede PowerPoint PPT/PPTX dosyalarını C# kullanarak HTML’ye nasıl dönüştüreceğinizi öğrendiniz. Ayrıca, gizli slaytları PPTX’ten HTML’ye dönüştürmeye nasıl ekleyeceğinizi gördünüz. Belgeleri kullanarak Aspose.Slides for .NET hakkında daha fazlasını keşfedebilirsiniz.

Ayrıca bakınız