Python'da PowerPoint Sunumlarında Grafikler Oluşturun

Grafikler, verilerin grafiksel gösterimi için kullanılır ve bu da analizi kolaylaştırır. Bu nedenle MS PowerPoint, verileri farklı şekillerde görselleştirmek için bir dizi grafiği destekler. Bunların arasında en sık kullanılan grafikler arasında pasta grafikler, çizgi grafikler, çubuk grafikler, histogramlar, stok grafikler vb. yer alır. Bu makalede, bu grafikleri Python’da PowerPoint PPT veya PPTX’te nasıl oluşturacağınızı öğreneceksiniz.

PowerPoint PPT’de Grafikler Oluşturmak için Python Kitaplığı

PowerPoint PPT/PPTX’te grafikler oluşturmak için Aspose.Slides for Python via .NET kullanacağız. PowerPoint sunumları oluşturmak ve değiştirmek için eksiksiz bir paket sağlayan, zengin özelliklere sahip bir kitaplıktır. Aşağıdaki pip komutunu kullanarak PyPI‘den kurabilirsiniz.

> pip install aspose.slides

Aspose.Slides, sunumlara dinamik olarak eklenebilen çeşitli çizelgeleri destekler. Aşağıdaki bölümlerde, bazı popüler grafik türlerinin nasıl oluşturulacağını göstereceğiz.

Python’da PowerPoint PPT’de Sütun Grafiği Oluşturun

Bu bölümde, Python’da bir PowerPoint sunumunda sütun grafiği oluşturmayı öğreneceksiniz. Bu işlemi gerçekleştirmek için adımlar aşağıdadır.

 • İlk önce Presentation sınıfının bir örneğini oluşturun.
 • Bir nesnedeki Presentations.slides’tan slaydın referansını alın.
 • Slide.shapes.addchart() yöntemini kullanarak varsayılan verilerle bir Kümelenmiş Sütun grafiği ekleyin.
 • Grafik başlığını ve metin biçimlendirmesi gibi diğer özellikleri ayarlayın.
 • Chart.chartdata.chartdataworkbook() yöntemini kullanarak grafik verileri çalışma kitabına bir nesneye erişin.
 • Sırasıyla Chart.chartdata.series.clear() ve Chart.chartdata.categories.clear() yöntemlerini kullanarak grafik verilerinden tüm varsayılan serileri ve kategorileri temizleyin.
 • Yeni seriler ve kategoriler ekleyin.
 • Her grafik serisine bir nesneye erişin ve ona veri noktaları ekleyin.
 • Grafik serileri için dolgu rengi ekleyin ve etiketleri ayarlayın.
 • Son olarak Presentation.save(string, SaveFormat) yöntemini kullanarak sunuyu kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, Python’da PowerPoint PPT’de bir sütun grafiğinin nasıl oluşturulacağını gösterir.

import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

# Sunum oluşturun (veya mevcut olanı yükleyin) 
with slides.Presentation() as pres:

  # İlk slayda erişin
  sld = pres.slides[0]

  # Varsayılan verilerle grafik ekle
  chart = sld.shapes.add_chart(slides.charts.ChartType.CLUSTERED_COLUMN, 0, 0, 500, 500)

  # Grafik başlığını ayarla
  chart.chart_title.add_text_frame_for_overriding("Sample Title")
  chart.chart_title.text_frame_for_overriding.text_frame_format.center_text = 1
  chart.chart_title.height = 20
  chart.has_title = True

  # Değerleri göstermek için ilk seriyi ayarla
  chart.chart_data.series[0].labels.default_data_label_format.show_value = True

  # Grafik veri sayfasının dizinini ayarlayın
  defaultWorksheetIndex = 0

  # Grafik verileri çalışma sayfasını edinin
  fact = chart.chart_data.chart_data_workbook

  # Oluşturulan varsayılan serileri ve kategorileri silin
  chart.chart_data.series.clear()
  chart.chart_data.categories.clear()
  s = len(chart.chart_data.series)
  s = len(chart.chart_data.categories)

  # Yeni dizi ekle
  chart.chart_data.series.add(fact.get_cell(defaultWorksheetIndex, 0, 1, "Series 1"), chart.type)
  chart.chart_data.series.add(fact.get_cell(defaultWorksheetIndex, 0, 2, "Series 2"), chart.type)

  # Yeni Kategoriler ekleyin
  chart.chart_data.categories.add(fact.get_cell(defaultWorksheetIndex, 1, 0, "Caetegoty 1"))
  chart.chart_data.categories.add(fact.get_cell(defaultWorksheetIndex, 2, 0, "Caetegoty 2"))
  chart.chart_data.categories.add(fact.get_cell(defaultWorksheetIndex, 3, 0, "Caetegoty 3"))

  # İlk grafik serisini al
  series = chart.chart_data.series[0]

  # Seri verilerini doldur
  series.data_points.add_data_point_for_bar_series(fact.get_cell(defaultWorksheetIndex, 1, 1, 20))
  series.data_points.add_data_point_for_bar_series(fact.get_cell(defaultWorksheetIndex, 2, 1, 50))
  series.data_points.add_data_point_for_bar_series(fact.get_cell(defaultWorksheetIndex, 3, 1, 30))

  # Seri için dolgu rengini ayarla
  series.format.fill.fill_type = slides.FillType.SOLID
  series.format.fill.solid_fill_color.color = drawing.Color.blue

  # İkinci grafik serisini alın
  series = chart.chart_data.series[1]

  # Seri verilerini doldur
  series.data_points.add_data_point_for_bar_series(fact.get_cell(defaultWorksheetIndex, 1, 2, 30))
  series.data_points.add_data_point_for_bar_series(fact.get_cell(defaultWorksheetIndex, 2, 2, 10))
  series.data_points.add_data_point_for_bar_series(fact.get_cell(defaultWorksheetIndex, 3, 2, 60))

  # Seri için dolgu rengini ayarla
  series.format.fill.fill_type = slides.FillType.SOLID
  series.format.fill.solid_fill_color.color = drawing.Color.orange

  # İlk etiket kategori adını gösterecek
  lbl = series.data_points[0].label
  lbl.data_label_format.show_category_name = True

  lbl = series.data_points[1].label
  lbl.data_label_format.show_series_name = True

  # Üçüncü etiket için değer göster
  lbl = series.data_points[2].label
  lbl.data_label_format.show_value = True
  lbl.data_label_format.show_series_name = True
  lbl.data_label_format.separator = "/"

  # Sunumu kaydet
  pres.save("column-chart.pptx", slides.export.SaveFormat.PPTX)

Elde edilen sütun grafiğinin ekran görüntüsü aşağıdadır.

Python'da powerpoint'te sütun grafiği oluşturun

Python’da PowerPoint PPT’de Dağılım Grafiği Oluşturun

Python’da PowerPoint PPT’de bir dağılım grafiği oluşturma adımları aşağıdadır.

 • İlk önce Presentation sınıfının bir örneğini oluşturun.
 • Bir nesnedeki Presentations.slides’tan slaydın referansını alın.
 • Slide.shapes.addchart() yöntemini kullanarak varsayılan verilerle bir Dağılım grafiği ekleyin.
 • Chart.chartdata.chartdataworkbook() yöntemini kullanarak grafik verileri çalışma kitabına bir nesneye erişin.
 • Grafik verilerine yeni seriler ekleyin.
 • Her seriye bir nesneye erişin ve seriye veri noktaları ekleyin.
 • Seri için işaretçiyi ayarlayın.
 • Son olarak Presentation.save(string, SaveFormat) yöntemini kullanarak sunuyu kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, Python’da PowerPoint PPTX’te bir dağılım grafiğinin nasıl oluşturulacağını gösterir.

import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

# Sunum oluşturun (veya mevcut olanı yükleyin) 
with slides.Presentation() as pres:

  # İlk slayda erişin  
  slide = pres.slides[0]

  # Varsayılan grafiği oluştur
  chart = slide.shapes.add_chart(slides.charts.ChartType.SCATTER_WITH_SMOOTH_LINES, 0, 0, 400, 400)

  # Varsayılan grafik verileri çalışma sayfası dizinini alın
  defaultWorksheetIndex = 0

  # Grafik verileri çalışma sayfasını edinin
  fact = chart.chart_data.chart_data_workbook

  # Demo serisini sil
  chart.chart_data.series.clear()

  # Yeni dizi ekle
  chart.chart_data.series.add(fact.get_cell(defaultWorksheetIndex, 1, 1, "Series 1"), chart.type)
  chart.chart_data.series.add(fact.get_cell(defaultWorksheetIndex, 1, 3, "Series 2"), chart.type)

  # İlk grafik serisini al
  series = chart.chart_data.series[0]

  # Yeni nokta ekle (1:3)
  series.data_points.add_data_point_for_scatter_series(fact.get_cell(defaultWorksheetIndex, 2, 1, 1), fact.get_cell(defaultWorksheetIndex, 2, 2, 3))

  # Yeni nokta ekle (2:10)
  series.data_points.add_data_point_for_scatter_series(fact.get_cell(defaultWorksheetIndex, 3, 1, 2), fact.get_cell(defaultWorksheetIndex, 3, 2, 10))

  # Seri türünü düzenleyin
  series.type = slides.charts.ChartType.SCATTER_WITH_STRAIGHT_LINES_AND_MARKERS

  # Grafik serisi işaretçisini değiştirin
  series.marker.size = 10
  series.marker.symbol = slides.charts.MarkerStyleType.STAR

  # İkinci grafik serisini alın
  series = chart.chart_data.series[1]

  # Yeni nokta ekle (5:2)
  series.data_points.add_data_point_for_scatter_series(fact.get_cell(defaultWorksheetIndex, 2, 3, 5), fact.get_cell(defaultWorksheetIndex, 2, 4, 2))

  # Yeni nokta ekle (3:1)
  series.data_points.add_data_point_for_scatter_series(fact.get_cell(defaultWorksheetIndex, 3, 3, 3), fact.get_cell(defaultWorksheetIndex, 3, 4, 1))

  # Yeni nokta ekle (2:2)
  series.data_points.add_data_point_for_scatter_series(fact.get_cell(defaultWorksheetIndex, 4, 3, 2), fact.get_cell(defaultWorksheetIndex, 4, 4, 2))

  # Yeni nokta ekle (5:1)
  series.data_points.add_data_point_for_scatter_series(fact.get_cell(defaultWorksheetIndex, 5, 3, 5), fact.get_cell(defaultWorksheetIndex, 5, 4, 1))

  # Grafik serisi işaretçisini değiştirin
  series.marker.size = 10
  series.marker.symbol = slides.charts.MarkerStyleType.CIRCLE

  # Sunumu kaydet
  pres.save("scatter-chart.pptx", slides.export.SaveFormat.PPTX)

Aşağıdaki ekran görüntüsü, ortaya çıkan dağılım grafiğini göstermektedir.

Python'da powerpoint'te dağılım grafiği oluşturun

Python’da PowerPoint PPT’de Pasta Grafiği Oluşturun

Python’da bir PowerPoint PPT’de bir pasta grafik oluşturmak için gereken adımlar aşağıdadır.

 • İlk önce Presentation sınıfının bir örneğini oluşturun.
 • Bir nesnedeki Presentations.slides’tan slaydın referansını alın.
 • Slide.shapes.addchart() yöntemini kullanarak varsayılan verilerle bir Pasta grafiği ekleyin.
 • Grafik başlığını ve metin biçimlendirmesi gibi diğer özellikleri ayarlayın.
 • Değerlerin görünürlüğünü ayarlayın.
 • Sırasıyla Chart.chartdata.series.clear() ve Chart.chartdata.categories.clear() yöntemlerini kullanarak grafik verilerinden tüm varsayılan serileri ve kategorileri temizleyin.
 • Chart.chartdata.chartdataworkbook() yöntemini kullanarak grafik verileri çalışma kitabına bir nesneye erişin.
 • Grafik verilerine yeni kategoriler ekleyin.
 • Grafik verilerine yeni seriler ekleyin.
 • Her seriye bir nesneye erişin ve seriye veri noktaları ekleyin.
 • Her veri noktasına erişin ve biçimlendirmesini ayarlayın.
 • Veri noktalarındaki veri etiketlerine biçimlendirme uygulayın.
 • Kılavuz çizgileri ve dönüş açılarını ayarlayın.
 • Son olarak Presentation.save(string, SaveFormat) yöntemini kullanarak sunuyu kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, Python’da PowerPoint PPTX’te bir pasta grafiğin nasıl oluşturulacağını gösterir.

import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

# Sunum oluşturun (veya mevcut olanı yükleyin) 
with slides.Presentation() as presentation:

  # İlk slayda erişin
  slide = presentation.slides[0]

  # Varsayılan verilerle grafik ekle
  chart = slide.shapes.add_chart(slides.charts.ChartType.PIE, 100, 100, 400, 400)

  # Grafik başlığını ayarla
  chart.chart_title.add_text_frame_for_overriding("Sample Title")
  chart.chart_title.text_frame_for_overriding.text_frame_format.center_text = 1
  chart.chart_title.height = 20
  chart.has_title = True

  # Değerleri göstermek için ilk seriyi ayarla
  chart.chart_data.series[0].labels.default_data_label_format.show_value = True

  # Grafik veri sayfasının dizinini ayarlayın
  defaultWorksheetIndex = 0

  # Grafik verileri çalışma sayfasını edinin
  fact = chart.chart_data.chart_data_workbook

  # Oluşturulan varsayılan serileri ve kategorileri silin
  chart.chart_data.series.clear()
  chart.chart_data.categories.clear()

  # Yeni Kategoriler ekleyin
  chart.chart_data.categories.add(fact.get_cell(0, 1, 0, "First Qtr"))
  chart.chart_data.categories.add(fact.get_cell(0, 2, 0, "2nd Qtr"))
  chart.chart_data.categories.add(fact.get_cell(0, 3, 0, "3rd Qtr"))

  # Yeni dizi ekle
  series = chart.chart_data.series.add(fact.get_cell(0, 0, 1, "Series 1"), chart.type)

  # Seri verilerini doldur
  series.data_points.add_data_point_for_pie_series(fact.get_cell(defaultWorksheetIndex, 1, 1, 20))
  series.data_points.add_data_point_for_pie_series(fact.get_cell(defaultWorksheetIndex, 2, 1, 50))
  series.data_points.add_data_point_for_pie_series(fact.get_cell(defaultWorksheetIndex, 3, 1, 30))

  # Yeni noktalar ekleyin ve sektör rengini ayarlayın
  chart.chart_data.series_groups[0].is_color_varied = True

  point = series.data_points[0]
  point.format.fill.fill_type = slides.FillType.SOLID
  point.format.fill.solid_fill_color.color = drawing.Color.orange

  # Sektör kenarlığını ayarla
  point.format.line.fill_format.fill_type = slides.FillType.SOLID
  point.format.line.fill_format.solid_fill_color.color = drawing.Color.gray
  point.format.line.width = 3.0
  # point.format.line.style = slaytlar.LineStyle.THIN_THICK
  # point.format.line.dash_style = slides.LineDashStyle.DASH_DOT

  point1 = series.data_points[1]
  point1.format.fill.fill_type = slides.FillType.SOLID
  point1.format.fill.solid_fill_color.color = drawing.Color.blue_violet

  # Sektör kenarlığını ayarla
  point1.format.line.fill_format.fill_type = slides.FillType.SOLID
  point1.format.line.fill_format.solid_fill_color.color = drawing.Color.blue
  point1.format.line.width = 3.0
  # point1.format.line.style = slides.LineStyle.SINGLE
  # point1.format.line.dash_style = slides.LineDashStyle.LARGE_DASH_DOT

  point2 = series.data_points[2]
  point2.format.fill.fill_type = slides.FillType.SOLID
  point2.format.fill.solid_fill_color.color = drawing.Color.yellow_green

  # Sektör kenarlığını ayarla
  point2.format.line.fill_format.fill_type = slides.FillType.SOLID
  point2.format.line.fill_format.solid_fill_color.color = drawing.Color.red
  point2.format.line.width = 2.0
  # point2.format.line.style = slides.LineStyle.THIN_THIN
  # point2.format.line.dash_style = slides.LineDashStyle.LARGE_DASH_DOT_DOT

  # Yeni seriler için kategorilerin her biri için özel etiketler oluşturun
  lbl1 = series.data_points[0].label

  # lbl.show_category_name = Doğru
  lbl1.data_label_format.show_value = True

  lbl2 = series.data_points[1].label
  lbl2.data_label_format.show_value = True
  lbl2.data_label_format.show_legend_key = True
  lbl2.data_label_format.show_percentage = True

  lbl3 = series.data_points[2].label
  lbl3.data_label_format.show_series_name = True
  lbl3.data_label_format.show_percentage = True

  # Grafik için lider çizgileri göster
  # series.labels.default_data_label_format.show_leader_lines = Doğru

  # Pasta grafiği sektörleri için dönüş açısını ayarlayın
  chart.chart_data.series_groups[0].first_slice_angle = 180

  # Sunumu kaydet
  presentation.save("pie-chart.pptx", slides.export.SaveFormat.PPTX)

Oluşturulan pasta grafiğin ekran görüntüsü aşağıdadır.

Python'da powerpoint'te pasta grafiği oluşturun

Python’da PowerPoint PPTX’te Histogram Grafiği Ekleme

Aspose.Slides for Python kullanarak PowerPoint PPT’de bir histogram grafiği oluşturma adımları aşağıdadır.

 • İlk önce Presentation sınıfının bir örneğini oluşturun.
 • Bir nesnedeki Presentations.slides’tan slaydın referansını alın.
 • Slide.shapes.addchart() yöntemini kullanarak varsayılan verilerle bir Histogram grafiği ekleyin.
 • Varsayılan serileri ve kategorileri temizleyin.
 • Chart.chartdata.chartdataworkbook() yöntemini kullanarak grafik verileri çalışma kitabına bir nesneye erişin.
 • Grafik verilerine yeni seriler ekleyin.
 • Her seriye bir nesneye erişin ve seriye veri noktaları ekleyin.
 • Grafik ekseninin toplama türünü ayarlayın.
 • Son olarak Presentation.save(string, SaveFormat) yöntemini kullanarak sunuyu kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, Python’da PPTX’te histogram grafiğinin nasıl oluşturulacağını gösterir.

import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

# Sunum oluşturun (veya mevcut olanı yükleyin) 
with slides.Presentation() as pres:

  # Grafik ekle
  chart = pres.slides[0].shapes.add_chart(slides.charts.ChartType.HISTOGRAM, 50, 50, 500, 400)

  # Varsayılan kategorileri ve serileri temizle
  chart.chart_data.categories.clear()
  chart.chart_data.series.clear()

  # Çalışma kitabına erişim
  wb = chart.chart_data.chart_data_workbook

  wb.clear(0)

  # Seriye veri noktaları ekleyin
  series = chart.chart_data.series.add(slides.charts.ChartType.HISTOGRAM)
  series.data_points.add_data_point_for_histogram_series(wb.get_cell(0, "A1", 15))
  series.data_points.add_data_point_for_histogram_series(wb.get_cell(0, "A2", -41))
  series.data_points.add_data_point_for_histogram_series(wb.get_cell(0, "A3", 16))
  series.data_points.add_data_point_for_histogram_series(wb.get_cell(0, "A4", 10))
  series.data_points.add_data_point_for_histogram_series(wb.get_cell(0, "A5", -23))
  series.data_points.add_data_point_for_histogram_series(wb.get_cell(0, "A6", 16))

  # Toplama türünü ayarla
  chart.axes.horizontal_axis.aggregation_type = slides.charts.AxisAggregationType.AUTOMATIC

  # Sunumu kaydet
  pres.save("histogram-chart.pptx", slides.export.SaveFormat.PPTX)

Oluşturulan histogram grafiğin ekran görüntüsü aşağıdadır.

Python'da powerpoint'te histogram grafiği oluşturun

Python kullanarak PowerPoint’te Hisse Senedi Grafiği oluşturun

Hisse senedi grafikleri de PowerPoint sunumlarında yaygın olarak kullanılan grafik türleri arasındadır. Python’da bir PPT’de hisse senedi grafiği oluşturma adımları aşağıdadır.

 • İlk önce Presentation sınıfının bir örneğini oluşturun.
 • Bir nesnedeki Presentations.slides’tan slaydın referansını alın.
 • Slide.shapes.addchart() yöntemini kullanarak varsayılan verilerle bir Aç Yüksek Düşük Kapat grafiği ekleyin.
 • Varsayılan serileri ve kategorileri temizleyin.
 • Chart.chartdata.chartdataworkbook() yöntemini kullanarak grafik verileri çalışma kitabına bir nesneye erişin.
 • Grafiğe yeni seriler ve kategoriler ekleyin.
 • Her grafik serisine erişin ve veri noktaları ekleyin.
 • Hi Low Lines biçimini belirtin.
 • Son olarak Presentation.save(string, SaveFormat) yöntemini kullanarak sunuyu kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, Python’da PowerPoint PPTX’e hisse senedi grafiğinin nasıl ekleneceğini gösterir.

import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

# Sunum oluşturun (veya mevcut olanı yükleyin) 
with slides.Presentation() as pres:

  # Grafik ekle
  chart = pres.slides[0].shapes.add_chart(slides.charts.ChartType.OPEN_HIGH_LOW_CLOSE, 50, 50, 600, 400, False)

  # Varsayılan dizileri ve kategorileri temizle
  chart.chart_data.series.clear()
  chart.chart_data.categories.clear()

  # Çalışma kitabına erişim
  wb = chart.chart_data.chart_data_workbook

  # kategori ekle
  chart.chart_data.categories.add(wb.get_cell(0, 1, 0, "A"))
  chart.chart_data.categories.add(wb.get_cell(0, 2, 0, "B"))
  chart.chart_data.categories.add(wb.get_cell(0, 3, 0, "C"))

  # Seri ekle
  chart.chart_data.series.add(wb.get_cell(0, 0, 1, "Open"), chart.type)
  chart.chart_data.series.add(wb.get_cell(0, 0, 2, "High"), chart.type)
  chart.chart_data.series.add(wb.get_cell(0, 0, 3, "Low"), chart.type)
  chart.chart_data.series.add(wb.get_cell(0, 0, 4, "Close"), chart.type)

  # Veri noktaları ekle
  series = chart.chart_data.series[0]

  series.data_points.add_data_point_for_stock_series(wb.get_cell(0, 1, 1, 72))
  series.data_points.add_data_point_for_stock_series(wb.get_cell(0, 2, 1, 25))
  series.data_points.add_data_point_for_stock_series(wb.get_cell(0, 3, 1, 38))

  series = chart.chart_data.series[1]
  series.data_points.add_data_point_for_stock_series(wb.get_cell(0, 1, 2, 172))
  series.data_points.add_data_point_for_stock_series(wb.get_cell(0, 2, 2, 57))
  series.data_points.add_data_point_for_stock_series(wb.get_cell(0, 3, 2, 57))

  series = chart.chart_data.series[2]
  series.data_points.add_data_point_for_stock_series(wb.get_cell(0, 1, 3, 12))
  series.data_points.add_data_point_for_stock_series(wb.get_cell(0, 2, 3, 12))
  series.data_points.add_data_point_for_stock_series(wb.get_cell(0, 3, 3, 13))

  series = chart.chart_data.series[3]
  series.data_points.add_data_point_for_stock_series(wb.get_cell(0, 1, 4, 25))
  series.data_points.add_data_point_for_stock_series(wb.get_cell(0, 2, 4, 38))
  series.data_points.add_data_point_for_stock_series(wb.get_cell(0, 3, 4, 50))

  chart.chart_data.series_groups[0].up_down_bars.has_up_down_bars = True
  chart.chart_data.series_groups[0].hi_low_lines_format.line.fill_format.fill_type = slides.FillType.SOLID

  # Seri doldurma biçimlendirmesini ayarla
  for ser in chart.chart_data.series:
    ser.format.line.fill_format.fill_type = slides.FillType.NO_FILL

  # Sunumu kaydet
  pres.save("stock-chart.pptx", slides.export.SaveFormat.PPTX)

Oluşturulan hisse senedi grafiğinin ekran görüntüsü aşağıdadır.

Python'da powerpoint'te hisse senedi grafiği oluşturun

Grafikler hakkında daha fazla bilgi

Aspose.Slides for Python’u kullanarak PowerPoint sunumlarına ekleyebileceğiniz birçok başka grafik vardır. Desteklenen grafik türleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu belgeleme makalesini ziyaret edebilirsiniz.

Ücretsiz Lisans Alın

Kitaplığı değerlendirme sınırlamaları olmaksızın denemek için ücretsiz bir geçici lisans alabilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, Python’da PowerPoint PPT veya PPTX’te nasıl grafik oluşturulacağını öğrendiniz. Sütun grafiklerinin, dağılım grafiklerinin, pasta grafiklerinin, histogramların ve hisse senedi grafiklerinin nasıl ekleneceğine ilişkin adımları ve kod örneklerini inceledik. Aspose.Slides for Python hakkında daha fazlasını belgelemeyi kullanarak keşfedebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz veya sorunuz olması durumunda forumumuz aracılığıyla bize bildirin.

Ayrıca bakınız