Python'da PowerPoint ppt pptx oluşturun ve değiştirin

MS PowerPoint çizelgeleri, grafikleri, animasyonları ve diğer öğeleri kullanarak etkileşimli sunumlar oluşturmanıza izin veren popüler ve yaygın olarak kullanılan bir uygulamadır. Bir programcı olarak, PowerPoint’in sunum işleme özelliklerini Python uygulamalarından otomatikleştirmeniz gerekebilir. Bu makalede, Python’da sıfırdan PowerPoint PPT veya PPTX sunumları oluşturmayı öğreneceksiniz. Ek olarak, PPT sunumlarına dinamik olarak nasıl slayt, metin, tablo, resim ve çizelge ekleneceğini göstereceğiz.

PowerPoint PPT PPTX Oluşturmak için Python Kitaplığı - Ücretsiz İndirin

Aspose.Slides for Python via .NET, MS Office olmadan PowerPoint PPT/PPTX oluşturmanıza ve yönetmenize izin veren güçlü bir Python kitaplığıdır. Ayrıca mevcut sunumları güncelleyebilir ve başka formatlara dönüştürebilirsiniz. Aşağıdaki pip komutunu kullanarak PyPI‘den kitaplığı yükleyebilirsiniz.

> pip install aspose.slides

Python’da bir PowerPoint PPT oluşturun

Öncelikle, varsayılan olarak eklenen boş bir slayda sahip bir PowerPoint sunumu oluşturalım. Aşağıdaki adımlar, Python’da bir PowerPoint PPT’nin nasıl oluşturulacağını gösterir.

 • İlk olarak, Sunum sınıfının bir örneğini oluşturun.
 • Ardından Presentation.save(string, export.SaveFormat) yöntemini kullanarak PPT’yi kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, Python’da bir PowerPoint PPTX dosyasının nasıl oluşturulacağını gösterir.

import aspose.slides as slides

# Yeni bir sunu oluştur
with slides.Presentation() as presentation:
  
  # Varsayılan slayda erişin
  slide = presentation.slides[0]
  
  # sunuyu kaydet
  presentation.save("create-presentation.pptx", slides.export.SaveFormat.PPTX)

Python’da bir PowerPoint PPTX açın

Ayrıca mevcut bir sunuyu açabilir ve içeriğini güncelleyebilirsiniz. Bunu başarmak için, Sunum kurucusunda sadece sunum dosyasının yolunu sağlamanız gerekir. Aşağıdaki kod örneği, Python’da mevcut bir PPT/PPTX dosyasının nasıl açılacağını gösterir.

import aspose.slides as slides

# Sunumu aç
with slides.Presentation("presentation.ppt") as presentation:
  
  # Varsayılan slayda erişin
  slide = presentation.slides[0]
  
  # sunuyu kaydet
  presentation.save("create-presentation.ppt", slides.export.SaveFormat.PPT)

Python: PowerPoint PPT’ye Slayt Ekleyin

Şimdi daha önce oluşturduğumuz sunuma yeni bir slayt ekleyelim. Ayrıca, önce sunuyu açarak (önceki bölümde gösterildiği gibi) aynı şekilde mevcut bir sunuya slayt ekleyebilirsiniz. Python’da PPT/PPTX sunumuna slayt ekleme adımları aşağıdadır.

 • İlk olarak, Sunum sınıfını kullanarak yeni bir sunum oluşturun (veya mevcut olanı yükleyin).
 • Ardından Presentation.slides özelliğini kullanarak slayt koleksiyonunun referansını alın.
 • Presentation.slides.addemtyslide(LayoutSlide) yöntemini kullanarak slayt ekleyin.
 • Son olarak Presentation.save(string, export.SaveFormat) yöntemini kullanarak sunuyu kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, Python’da bir PowerPoint PPT’ye nasıl slayt ekleneceğini gösterir.

import aspose.slides as slides

# Yeni bir sunu oluştur
with slides.Presentation() as pres:
  # Slaytların referansını alın
  slds = pres.slides

  # Düzen slaytları arasında geçiş yapın
  for i in range(len(pres.layout_slides)):
    # Slaytlar koleksiyonuna boş bir slayt ekleyin
    slds.add_empty_slide(pres.layout_slides[i])
    
  # Yeni eklenen slaytta biraz çalışın

  # PPTX dosyasını Diske kaydedin
  pres.save("presentation.pptx", slides.export.SaveFormat.PPTX)

Python’da PowerPoint PPT Oluşturun ve Metin Ekleyin

Bir slayt ekledikten sonra, içeriği eklemeye devam edebiliriz. İlk olarak, Python’da sunum slaytlarına nasıl metin ekleneceğini görelim.

 • Sunum sınıfını kullanarak yeni (veya mevcut olan) bir PPT/PPTX oluşturun.
 • Presentation.slides koleksiyonundan slaydın referansını alın.
 • Slide.shapes.addautoshape(slides.ShapeType.RECTANGLE, int, int, int, int) yöntemini kullanarak slayda yeni bir otomatik şekil ekleyin ve bir nesnede şeklin referansını alın.
 • addtextframe(string) yöntemini kullanarak şekle bir metin çerçevesi ekleyin.
 • Metin çerçevesinin varsayılan paragrafına erişin.
 • Paragrafın varsayılan bölümüne erişin.
 • Kısma metin ekleyin ve Presentation.save(string, export.SaveFormat) yöntemini kullanarak sunumu kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, Python kullanarak bir PPT’de slayda nasıl metin ekleneceğini gösterir.

import aspose.slides as slides

# Sunu oluştur
with slides.Presentation() as pres:
  # İlk slayda erişin
  slide = pres.slides[0]

  # Türü Dikdörtgen olarak ayarlanmış bir Otomatik Şekil ekleyin
  ashp = slide.shapes.add_auto_shape(slides.ShapeType.RECTANGLE, 150, 75, 150, 50)

  # Dikdörtgene TextFrame Ekle
  ashp.add_text_frame(" ")

  # Metin çerçevesine erişin
  txtFrame = ashp.text_frame

  # Metin çerçevesi için Paragraf nesnesi oluşturma
  para = txtFrame.paragraphs[0]

  # Paragraf için bir Porsiyon nesnesi oluşturun
  portion = para.portions[0]

  # Metin ayarla
  portion.text = "Aspose TextBox"

  # sunuyu kaydet
  pres.save("add-text-in-presentation.pptx", slides.export.SaveFormat.PPTX)

Metni ekledikten sonra slaydın ekran görüntüsü aşağıdadır.

python'da powerpoint ppt'ye metin ekleyin

PowerPoint sunumlarında metinle çalışma hakkında daha fazlasını okuyun.

Python’da PowerPoint PPTX’te Tablo Ekleme

Tablolar, belgelerin ayrılmaz bir parçasıdır ve PowerPoint sunumlarında da yaygın olarak kullanılır. Aspose.Slides for Python, bir sunumda tablo oluşturmanızı oldukça kolaylaştırır. Öyleyse, Python kullanarak bir PPT’de nasıl tablo oluşturulacağını görelim.

 • Sunum sınıfını kullanarak yeni (veya mevcut olan) bir PPT/PPTX oluşturun.
 • Presentation.slides koleksiyonundan slaydın referansını alın.
 • Genişliğe sahip sütun dizilerini ve yüksekliğe sahip satırları tanımlayın.
 • Slide.shapes.addTable() kullanarak tablo oluşturun ve bir nesnede tablonun referansını alın.
 • Biçimlendirmeyi uygulamak için hücreler arasında dolaşın.
 • Table.rows[][].textframe.text özelliğini kullanarak hücrelere metin ekleyin.
 • Presentation.save(string, export.SaveFormat) yöntemini kullanarak sunuyu kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, Python’da bir PowerPoint PPTX’te tabloların nasıl oluşturulacağını gösterir.

import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

# Sunu oluştur
with slides.Presentation() as pres:
  # İlk slayda erişin
  slide = pres.slides[0]

  # Genişliklere sahip sütunları ve yüksekliklere sahip satırları tanımlayın
  dblCols = [50, 50, 50] 
  dblRows = [50, 30, 30, 30, 30] 

  # Slayda tablo şekli ekleyin
  tbl = slide.shapes.add_table(100, 50, dblCols, dblRows)

  # Her hücre için kenarlık biçimini ayarla
  for row in range(len(tbl.rows)):
    for cell in range(len(tbl.rows[row])):
      tbl.rows[row][cell].cell_format.border_top.fill_format.fill_type = slides.FillType.SOLID
      tbl.rows[row][cell].cell_format.border_top.fill_format.solid_fill_color.color = drawing.Color.blue
      tbl.rows[row][cell].cell_format.border_top.width = 5

      tbl.rows[row][cell].cell_format.border_bottom.fill_format.fill_type = slides.FillType.SOLID
      tbl.rows[row][cell].cell_format.border_bottom.fill_format.solid_fill_color.color= drawing.Color.blue
      tbl.rows[row][cell].cell_format.border_bottom.width =5

      tbl.rows[row][cell].cell_format.border_left.fill_format.fill_type = slides.FillType.SOLID
      tbl.rows[row][cell].cell_format.border_left.fill_format.solid_fill_color.color =drawing.Color.blue
      tbl.rows[row][cell].cell_format.border_left.width = 5

      tbl.rows[row][cell].cell_format.border_right.fill_format.fill_type = slides.FillType.SOLID
      tbl.rows[row][cell].cell_format.border_right.fill_format.solid_fill_color.color = drawing.Color.blue
      tbl.rows[row][cell].cell_format.border_right.width = 5


  # 1. satırın 1. ve 2. hücrelerini birleştir
  tbl.merge_cells(tbl.rows[0][0], tbl.rows[1][1], False)

  # Birleştirilmiş hücreye metin ekleme
  tbl.rows[0][0].text_frame.text = "Merged Cells"

  # sunuyu kaydet
  pres.save("add-table-in-presentation.pptx", slides.export.SaveFormat.PPTX)

Yukarıdaki kod parçacığının çıktısı aşağıdadır.

Python'da PowerPoint ppt'de tablo ekleyin

Tabloyla ilgili diğer özellikleri keşfetmek için tabloları oluşturma ve değiştirme sayfasını ziyaret edin.

PowerPoint Sunumlarında Grafikler Oluşturma

Python’da bir PowerPoint sunumuna grafik ekleme adımları aşağıdadır.

 • Sunum sınıfını kullanarak yeni bir sunum oluşturun (veya mevcut olanı yükleyin).
 • Presentation.slides koleksiyonundan slaydın referansını alın.
 • Slide.shapes.addChart(ChartType, single, single, single, single) yöntemini kullanarak istediğiniz türde bir grafik ekleyin.
 • Grafik verileri çalışma sayfasına erişin.
 • Tüm varsayılan dizileri ve kategorileri temizleyin.
 • Yeni seriler ve kategoriler ekleyin.
 • Grafik serisi için yeni grafik verileri ekleyin.
 • Grafik serisi için dolgu rengini ayarlayın.
 • Grafik serisi etiketleri ekleyin.
 • Sunumu bir PPTX dosyası olarak kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, Python kullanılarak bir PPT’ye nasıl grafik ekleneceğini gösterir.

import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

# Sunu oluştur
with slides.Presentation() as pres:
  # İlk slayda erişin
  slide = pres.slides[0]

  # İlk slayda erişin
  sld = pres.slides[0]

  # Varsayılan verilerle grafik ekle
  chart = sld.shapes.add_chart(slides.charts.ChartType.CLUSTERED_COLUMN, 0, 0, 500, 500)

  # Grafik Başlığını ayarla
  chart.chart_title.add_text_frame_for_overriding("Sample Title")
  chart.chart_title.text_frame_for_overriding.text_frame_format.center_text = 1
  chart.chart_title.height = 20
  chart.has_title = True

  # İlk seriyi Değerleri Göster olarak ayarla
  chart.chart_data.series[0].labels.default_data_label_format.show_value = True

  # Grafik veri sayfasının dizinini ayarlayın
  defaultWorksheetIndex = 0

  # Grafik verileri çalışma sayfasını edinin
  fact = chart.chart_data.chart_data_workbook

  # Oluşturulan varsayılan serileri ve kategorileri silin
  chart.chart_data.series.clear()
  chart.chart_data.categories.clear()
  s = len(chart.chart_data.series)
  s = len(chart.chart_data.categories)

  # Yeni dizi ekle
  chart.chart_data.series.add(fact.get_cell(defaultWorksheetIndex, 0, 1, "Series 1"), chart.type)
  chart.chart_data.series.add(fact.get_cell(defaultWorksheetIndex, 0, 2, "Series 2"), chart.type)

  # Yeni Kategoriler ekleyin
  chart.chart_data.categories.add(fact.get_cell(defaultWorksheetIndex, 1, 0, "Caetegoty 1"))
  chart.chart_data.categories.add(fact.get_cell(defaultWorksheetIndex, 2, 0, "Caetegoty 2"))
  chart.chart_data.categories.add(fact.get_cell(defaultWorksheetIndex, 3, 0, "Caetegoty 3"))

  # İlk grafik serisini al
  series = chart.chart_data.series[0]

  # Şimdi seri verileri dolduruluyor

  series.data_points.add_data_point_for_bar_series(fact.get_cell(defaultWorksheetIndex, 1, 1, 20))
  series.data_points.add_data_point_for_bar_series(fact.get_cell(defaultWorksheetIndex, 2, 1, 50))
  series.data_points.add_data_point_for_bar_series(fact.get_cell(defaultWorksheetIndex, 3, 1, 30))

  # Seri için dolgu rengini ayarla
  series.format.fill.fill_type = slides.FillType.SOLID
  series.format.fill.solid_fill_color.color = drawing.Color.red

  # İkinci grafik serisini alın
  series = chart.chart_data.series[1]

  # Şimdi seri verileri dolduruluyor
  series.data_points.add_data_point_for_bar_series(fact.get_cell(defaultWorksheetIndex, 1, 2, 30))
  series.data_points.add_data_point_for_bar_series(fact.get_cell(defaultWorksheetIndex, 2, 2, 10))
  series.data_points.add_data_point_for_bar_series(fact.get_cell(defaultWorksheetIndex, 3, 2, 60))

  # Seri için dolgu rengini ayarlama
  series.format.fill.fill_type = slides.FillType.SOLID
  series.format.fill.solid_fill_color.color = drawing.Color.orange

  # İlk etiket Kategori adını gösterecek
  lbl = series.data_points[0].label
  lbl.data_label_format.show_category_name = True

  lbl = series.data_points[1].label
  lbl.data_label_format.show_series_name = True

  # Üçüncü etiket için değer göster
  lbl = series.data_points[2].label
  lbl.data_label_format.show_value = True
  lbl.data_label_format.show_series_name = True
  lbl.data_label_format.separator = "/"

  # sunuyu kaydet
  pres.save("create-chart-in-presentation.pptx", slides.export.SaveFormat.PPTX)

Aşağıdaki ekran görüntüsü, yukarıdaki kod parçacığını kullanarak oluşturduğumuz grafiği göstermektedir.

Python'da PowerPoint pptx'te grafik ekleyin

PowerPoint sunumlarında grafik oluşturma hakkında daha fazla bilgi edinin.

Python’da PPT Oluşturun ve Görüntü Ekleyin

Python’da bir PowerPoint PPTX’e resim ekleme adımları aşağıdadır.

 • Sunum sınıfını kullanarak yeni bir sunum oluşturun (veya mevcut olanı yükleyin).
 • Presentation.slides koleksiyonundan slaydın referansını alın.
 • open(string, string) yöntemini kullanarak dosyadan bir görüntü açın.
 • Presentation.images.addimage() yöntemini kullanarak sunumun resim koleksiyonuna resim ekleyin.
 • Slide.shapes.addpictureframe() yöntemini kullanarak slayda resim ekleyin.
 • Presentation.save(string, export.SaveFormat) yöntemini kullanarak sunuyu kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, Python’da bir PowerPoint sunumuna nasıl resim ekleneceğini gösterir.

import aspose.slides as slides

# Sunu oluştur
with slides.Presentation() as pres:
  # İlk slayda erişin
  slide = pres.slides[0]

  # Dosyadan resim yükle
  with open("python-logo.png", "rb") as in_file:
   
    # Sunumun resim koleksiyonuna resim ekleyin
    image = pres.images.add_image(in_file)

    # Slayta resim ekle
    slide.shapes.add_picture_frame(slides.ShapeType.RECTANGLE, 10, 10, 100, 100, image)

  # sunuyu kaydet
  pres.save("add-image-in-presentation.pptx", slides.export.SaveFormat.PPTX)

Yukarıdaki kod örneğinin çıktısı aşağıdadır.

Python'da PowerPoint PPT'de resim ekleyin

PowerPoint sunumlarında resimlerle çalışma hakkında daha fazla bilgi edinin.

PowerPoint PPTX Oluşturmak İçin Python Kitaplığı - Ücretsiz Lisans Alın

Aspose.Slides for Python’u ücretsiz geçici lisans alarak değerlendirme kısıtlamaları olmaksızın .NET üzerinden kullanabilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, Python’da sıfırdan PowerPoint PPT/PPTX oluşturmayı öğrendiniz. PowerPoint PPT/PPTX sunumlarında nasıl slayt, metin, tablo, çizelge ve resim ekleneceğini gösterdik. Ayrıca, belgeleri kullanarak Aspose.Slides for Python’un diğer özelliklerini keşfedebilirsiniz. Ayrıca forumumuz aracılığıyla sorularınızı bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.

Ayrıca bakınız