C# kullanarak PowerPoint'te Video Gömme

Video çerçeveleri, PowerPoint sunumlarında bir şeyi göstermek veya izleyiciyi çekmek için kullanılır. Videolar genellikle zaman kazanmak ve sunumları daha etkili hale getirmek için kullanılır. Bu makalede, sunumlardaki videolarla programlı olarak nasıl çalışılacağını öğreneceksiniz. Makalede özellikle C# kullanılarak bir PowerPoint sunumuna videonun nasıl gömüleceği veya çıkarılacağı ele alınacaktır.

PowerPoint Sunumlarına Video Gömmek için .NET API

Videoları PowerPoint sunumlarına gömmek veya çıkartmak için Aspose.Slides for .NET kullanacağız. API, PowerPoint ve OpenOffice belgeleri oluşturmak ve yönetmek için tasarlanmıştır. API’yi NuGet veya DLL’sini indir aracılığıyla yükleyebilirsiniz.

PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

C# kullanarak PowerPoint Sunumuna Video Gömme

Aşağıda, C# kullanarak bir PowerPoint sunumuna video gömme adımları yer almaktadır.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak bir PowerPoint sunumuna video katıştırmayı gösterir.

// PPTX'i temsil eden Örnek Sunum sınıfı
using (Presentation pres = new Presentation())
{
  // İlk slaydı alın
  ISlide sld = pres.Slides[0];

  // Sunuma video ekle
  IVideo vid = pres.Videos.AddVideo(new FileStream("Wildlife.mp4", FileMode.Open));

  // Video çerçevesi ekle
  IVideoFrame vf = sld.Shapes.AddVideoFrame(50, 150, 300, 350, vid);

  // Video karesine video atama
  vf.EmbeddedVideo = vid;

  // Videonun oynatma modunu ve sesini ayarlayın
  vf.PlayMode = VideoPlayModePreset.Auto;
  vf.Volume = AudioVolumeMode.Loud;

  // PPTX dosyasını diske yazın
  pres.Save("VideoFrame_out.pptx", SaveFormat.Pptx);
}

Bir Web Kaynağından Sunumlara Video Gömme

Ayrıca bir web kaynağından PowerPoint sunumlarına video katıştırabilirsiniz. Bunu başarmak için adımlar aşağıdadır.

Aşağıdaki kod örneği, bir videonun bir web kaynağından sunuya nasıl katıştırılacağını gösterir.

using (Presentation pres = new Presentation())
{
  // video kimliği
  string videoId = "Tj75Arhq5ho";

  // Video çerçevesi ekle
  IVideoFrame videoFrame = pres.Slides[0].Shapes.AddVideoFrame(10, 10, 427, 240, "https://www.youtube.com/embed/" + videoId);
  videoFrame.PlayMode = VideoPlayModePreset.Auto;

  // Küçük resmi yükle
  using (WebClient client = new WebClient())
  {
    string thumbnailUri = "http://img.youtube.com/vi/" + videoId + "/hqdefault.jpg";
    videoFrame.PictureFormat.Picture.Image = pres.Images.AddImage(client.DownloadData(thumbnailUri));
  }

  // Sunumu kaydet
  pres.Save("AddVideoFrameFromWebSource_out.pptx", SaveFormat.Pptx);
}

C# dilinde bir PowerPoint Sunumundan Video Çıkarın

Aspose.Slides for .NET aynı zamanda bir sunumdan video çıkarmanıza da olanak tanır. Bunu başarmak için basit adımlar aşağıdadır.

 • İlk olarak, Sunum sınıfını kullanarak PowerPoint dosyasını yükleyin.
 • Ardından, Presentation.Slides koleksiyonundaki her ISlide arasında geçiş yapın.
 • Her ISlide nesnesi için, içindeki IShape koleksiyonunda dolaşın.
 • IShape bir VideoFrame ise, gömülü videoyu çıkartın ve kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak bir PowerPoint sunumundan videoların nasıl çıkarılacağını gösterir.

// Bir sunum dosyası yükleyin 
Presentation presentation = new Presentation("Video.pptx");

// Sunudaki slaytlar arasında geçiş yapın
foreach (ISlide slide in presentation.Slides)
{
  // Şekiller arasında döngü
  foreach (IShape shape in presentation.Slides[0].Shapes)
  {
    if (shape is VideoFrame)
    {
      // Videoyu ayıklayın ve kaydedin
      IVideoFrame vf = shape as IVideoFrame;
      String type = vf.EmbeddedVideo.ContentType;
      int ss = type.LastIndexOf('/');
      type = type.Remove(0, type.LastIndexOf('/') + 1);
      Byte[] buffer = vf.EmbeddedVideo.BinaryData;
      using (FileStream stream = new FileStream("NewVideo_out." + type, FileMode.Create, FileAccess.Write, FileShare.Read))
      {                           
        stream.Write(buffer, 0, buffer.Length);
      }
    }
  }
}

Ücretsiz API Lisansı Alın

Aspose.Slides for .NET’i geçici lisans talep ederek değerlendirme kısıtlamaları olmaksızın kullanabilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, videoları C# kullanarak PowerPoint sunumlarına nasıl gömeceğinizi öğrendiniz. Ayrıca, bir sunumdan videoların programlı olarak nasıl çıkarılacağını gördünüz. Buna ek olarak, Aspose.Slides for .NET hakkında daha fazlasını keşfetmek için belgeleri ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca, sorularınızı forumumuza gönderebilirsiniz.

Ayrıca bakınız