C++ kullanarak PowerPoint PPTX veya PPT için Küçük Resimler oluşturun

Küçük resimler genellikle dosyaların içeriğini gösteren ve bunlar arasında gezinmeyi kolaylaştıran küçük boyutlu resimlerdir. Microsoft PowerPoint, istenen slaydı kaydırmayı ve açmayı kolaylaştıran slaytların küçük resimlerini gösterir. Kendi PowerPoint görüntüleyici uygulamanızı yapmak ve slayt küçük resimlerini dinamik olarak oluşturmak istediğiniz durumlar olabilir. Bu tür durumlarda, bu makale size PowerPoint PPTX veya PPT sunumlarının küçük resimlerini programlı olarak C++ kullanarak nasıl oluşturacağınızı öğretecektir.

PowerPoint PPTX/PPT Dosyaları için Küçük Resimler Oluşturmaya Yönelik C++ API

PowerPoint dosyalarının küçük resimlerini oluşturmak için basit ve kullanımı kolay Aspose.Slides for C++ API’sini kullanacağız. PowerPoint dosyalarını oluşturmanıza, okumanıza ve değiştirmenize yardımcı olan birçok özellik sağlayan sağlam bir API’dir. API ayrıca PowerPoint dosyalarının küçük resimlerini oluşturma yeteneği sağlar. Başlamak için API’yi NuGet aracılığıyla yükleyebilir veya doğrudan İndirilenler bölümünden indirebilirsiniz.

PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

C++ kullanarak PowerPoint PPTX/PPT Dosyaları için Küçük Resimler Oluşturun

Aşağıda, C++ kullanarak PowerPoint dosyalarının küçük resimlerini oluşturma adımları yer almaktadır.

Aşağıdaki örnek kod, C++ kullanılarak PowerPoint dosyalarının küçük resimlerinin nasıl oluşturulacağını gösterir.

// Kaynak dosya yolu
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\SamplePresentation.pptx";

// Sunum dosyasını yükleyin
auto presentation = System::MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Slaytlar arasında geçiş yapın
for (SharedPtr<ISlide> slide : presentation->get_Slides())
{
	// Küçük resim oluştur
	SharedPtr<System::Drawing::Bitmap> bitmap = slide->GetThumbnail(1, 1);

	// JPEG dosyasını kaydedin
	bitmap->Save(String::Format(u"OutputDirectory\\GenerateThumbnail_out_{0}.jpg", slide->get_SlideNumber()), System::Drawing::Imaging::ImageFormat::get_Jpeg());
}

Kullanıcı Tanımlı Boyutlarla Küçük Resimler Oluşturun

PowerPoint dosyalarının küçük resimlerini oluştururken, küçük resimlerin boyutlarını gereksinimlerinize göre de belirleyebilirsiniz. Küçük resimler oluştururken özel boyutlar belirtmek için lütfen aşağıda verilen adımları izleyin.

Aşağıdaki örnek kod, C++ kullanılarak özel boyutlara sahip küçük resimlerin nasıl oluşturulacağını gösterir.

// Kaynak dosya yolu
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\SamplePresentation.pptx";

// Sunum dosyasını yükleyin
auto presentation = System::MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Kullanıcı tanımlı boyut
int desiredX = 1200;
int desiredY = 800;

// X ve Y'nin ölçeklendirilmiş değerini alma
float ScaleX = (float)(1.0 / presentation->get_SlideSize()->get_Size().get_Width()) * desiredX;
float ScaleY = (float)(1.0 / presentation->get_SlideSize()->get_Size().get_Height()) * desiredY;

// Slaytlar arasında geçiş yapın
for (SharedPtr<ISlide> slide : presentation->get_Slides())
{
	// Küçük resim oluştur
	SharedPtr<System::Drawing::Bitmap> bitmap = slide->GetThumbnail(ScaleX, ScaleY);

	// JPEG dosyasını kaydedin
	bitmap->Save(String::Format(u"OutputDirectory\\GenerateThumbnailWithCustomDimensions_out_{0}.jpg", slide->get_SlideNumber()), System::Drawing::Imaging::ImageFormat::get_Jpeg());
}

Ücretsiz Lisans Alın

API’yi değerlendirme kısıtlamaları olmadan denemek için [ücretsiz bir geçici lisans] talep edebilirsiniz10.

Çözüm

Bu makalede, C++ kullanarak PowerPoint PPTX/PPT dosyaları için küçük resimler oluşturmayı öğrendiniz. Ayrıca, özel boyutlarda küçük resimlerin nasıl oluşturulacağını gördünüz. Aspose.Slides for C++ API tarafından sağlanan özellikler hakkında daha fazla bilgi edinmek için resmi belgeleri ziyaret edebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa lütfen ücretsiz destek forumumuzdan bize ulaşmaktan çekinmeyin.

Ayrıca bakınız