PowerPoint C#'daki Belge Özellikleri

Sunumların tanımlanması için PowerPoint dosyalarındaki belge özellikleri veya meta veriler kullanılır. Ayrıca sunum hakkında yazar, başlık, anahtar kelimeler, konu vb. ek bilgiler sağlarlar. Bu makalede, C# kullanarak PowerPoint dosyalarındaki özelliklere programlı olarak nasıl erişeceğinizi veya bu özellikleri değiştireceğinizi öğreneceksiniz.

PowerPoint PPT’de Özelliklere Erişmek/Özellikleri Değiştirmek için C# API’si

Yerleşik veya özel belge özelliklerine erişmek veya bunları değiştirmek için Aspose.Slides for .NET kullanacağız. PowerPoint ve OpenOffice belgeleri oluşturmak ve değiştirmek için güçlü bir API’dir. API indirilebilir DLL olarak ve NuGet üzerinde mevcuttur.

PM> Install-Package Aspose.Slides.NET 

PowerPoint Sunumlarında Özellik Türleri

PowerPoint sunumları iki tür belge özelliğini destekler: yerleşik ve özel. Yerleşik özellikler sunumlar hakkında başlık, yazar, konu vb. genel bilgiler sağlar. Özel özellikler ise kullanıcılar tarafından anahtar/değer çiftleri şeklinde tanımlanır. Aşağıdaki bölümler, yukarıda bahsedilen türlerin her birine ait özelliklerin nasıl ekleneceğini, bunlara erişileceğini ve değiştirileceğini göstermektedir.

C# kullanarak PowerPoint PPT’de Yerleşik Özelliklere Erişin

Aşağıda, C# kullanarak PowerPoint sunumlarındaki yerleşik özelliklere erişme adımları yer almaktadır.

Aşağıdaki kod örneği, PowerPoint sunularında yerleşik özelliklere nasıl erişileceğini gösterir.

// Sunumu yükle
Presentation pres = new Presentation("AccessBuiltin Properties.pptx");

// Presentation ile ilişkili IDocumentProperties nesnesine bir başvuru oluşturun
IDocumentProperties documentProperties = pres.DocumentProperties;

// Yerleşik özellikleri göster
System.Console.WriteLine("Category : " + documentProperties.Category);
System.Console.WriteLine("Current Status : " + documentProperties.ContentStatus);
System.Console.WriteLine("Creation Date : " + documentProperties.CreatedTime);
System.Console.WriteLine("Author : " + documentProperties.Author);
System.Console.WriteLine("Description : " + documentProperties.Comments);
System.Console.WriteLine("KeyWords : " + documentProperties.Keywords);
System.Console.WriteLine("Last Modified By : " + documentProperties.LastSavedBy);
System.Console.WriteLine("Supervisor : " + documentProperties.Manager);
System.Console.WriteLine("Modified Date : " + documentProperties.LastSavedTime);
System.Console.WriteLine("Presentation Format : " + documentProperties.PresentationFormat);
System.Console.WriteLine("Last Print Date : " + documentProperties.LastPrinted);
System.Console.WriteLine("Is Shared between producers : " + documentProperties.SharedDoc);
System.Console.WriteLine("Subject : " + documentProperties.Subject);
System.Console.WriteLine("Title : " + documentProperties.Title);

C# kullanarak PowerPoint PPTX’te Yerleşik Özellikleri Değiştirme

C# kullanarak PowerPoint PPT’deki yerleşik özelliklerin değerlerini değiştirmek için gereken adımlar aşağıdadır.

Aşağıdaki kod örneği, C# dilinde PowerPoint PPT’deki yerleşik özelliklerin nasıl değiştirileceğini gösterir.

// Sunumu yükle
Presentation presentation = new Presentation("ModifyBuiltinProperties.pptx");

// Presentation ile ilişkili IDocumentProperties nesnesine bir başvuru oluşturun
IDocumentProperties documentProperties = presentation.DocumentProperties;

// Yerleşik özellikleri ayarlayın
documentProperties.Author = "Aspose.Slides for .NET";
documentProperties.Title = "Modifying Presentation Properties";
documentProperties.Subject = "Aspose Subject";
documentProperties.Comments = "Aspose Description";
documentProperties.Manager = "Aspose Manager";

// Sununuzu bir dosyaya kaydedin
presentation.Save("DocumentProperties_out.pptx", SaveFormat.Pptx);

C# kullanarak PowerPoint PPT’de Özel Özellikler ekleyin

Aşağıda, C# kullanarak bir PowerPoint sunumuna özel özellikler ekleme adımları yer almaktadır.

Aşağıdaki kod örneği, C# dilinde bir PowerPoint PPT’de özel özelliklerin nasıl ekleneceğini gösterir.

// Sunumu yükle
Presentation presentation = new Presentation("Presentation.pptx");

// Belge özelliklerinin referansını alın
IDocumentProperties documentProperties = presentation.DocumentProperties;

// Özel özellikler ekleyin
documentProperties["New Custom"] = 12;
documentProperties["My Name"] = "Mudassir";
documentProperties["Custom"] = 124;

// Sunumu kaydet
presentation.Save("CustomDocumentProperties_out.pptx", SaveFormat.Pptx);

C# kullanarak PowerPoint PPTX’te Özel Özelliklere Erişin

Aşağıdaki adımlar, C# kullanarak bir PowerPoint Sunusundaki özel özelliklere nasıl erişileceğini gösterir.

Aşağıdaki kod örneği, bir PowerPoint PPT’de özel özelliklere nasıl erişileceğini gösterir.

// Sunumu yükle
Presentation presentation = new Presentation("Presentation.pptx");

// Belge özelliklerinin referansını alın
IDocumentProperties documentProperties = presentation.DocumentProperties;

// Özel özelliklere erişin
for (int i = 0; i < documentProperties.CountOfCustomProperties; i++)
{
    // Özel özelliklerin görünen adları ve değerleri
    System.Console.WriteLine("Custom Property Name : " + documentProperties.GetCustomPropertyName(i));
    System.Console.WriteLine("Custom Property Value : " + documentProperties[documentProperties.GetCustomPropertyName(i)]);
}

C# kullanarak PowerPoint PPT’de Özel Özellikleri Değiştirin

Aşağıda, C# dilinde bir PowerPoint PPTX’te özel özellikleri değiştirme adımları yer almaktadır.

Aşağıdaki C# kod örneği, bir PowerPoint PPTX’te özel bir özelliğin nasıl değiştirileceğini gösterir.

// Sunumu yükle
Presentation presentation = new Presentation("Presentation.pptx");

// Belge özelliklerinin referansını alın
IDocumentProperties documentProperties = presentation.DocumentProperties;

// Özel özelliklere erişin ve değiştirin
for (int i = 0; i < documentProperties.CountOfCustomProperties; i++)
{
    // Özel özelliklerin değerlerini değiştirin
    documentProperties[documentProperties.GetCustomPropertyName(i)] = "New Value " + (i + 1);
}

// Sunumu kaydet
presentation.Save("CustomDocumentProperties_out.pptx", SaveFormat.Pptx);

C# .NET PowerPoint API - Ücretsiz Lisans Alın

Aspose.Slides for .NET’i geçici lisans talep ederek değerlendirme kısıtlamaları olmaksızın kullanabilirsiniz.

PPT Özelliklerini Yönetin - Çevrimiçi Demo

Aspose.Slides tabanlı sunumlarda belge özelliklerini görüntülemek ve düzenlemek için çevrimiçi aracı da deneyebilirsiniz.

Ayrıca Aspose’u ücretsiz çevrimiçi PowerPoint düzenleyicisi. denemek isteyebilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, C# kullanarak PowerPoint PPT/PPTX’te belge özelliklerini nasıl ekleyeceğinizi, bunlara erişeceğinizi ve belge özelliklerini değiştireceğinizi öğrendiniz. Makale, yerleşik ve özel belge özelliklerinin değiştirilmesini açık bir şekilde ele almıştır. Ayrıca Aspose.Slides for .NET hakkında daha fazlasını keşfetmek için belgeleri ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca, sorularınızı forumumuza gönderebilirsiniz.

Ayrıca bakınız